Điểm chuẩn Đại họcTài nguyên và Môi trường Hà Nội năm 2012

Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội công bố điểm chuẩn vào trường năm 2012 như sau:

Quảng cáo

 

Diem chuan Dai hocTai nguyen va Moi truong Ha Noi nam 2012
Diem chuan Dai hocTai nguyen va Moi truong Ha Noi nam 2012

Lưu ý: Điểm trên áp dụng cho học sinh phổ thông thuộc khu vực 3( KV3). Mức chênh lệch giữa các nhóm đối tượng là 1.0 điểm và giữa các khu vực ưu tiên kế tiếp nhau là 0,5 điểm.

Viết bình luận: Điểm chuẩn Đại họcTài nguyên và Môi trường Hà Nội năm 2012

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH