Điểm chuẩn dự kiến Đại học Bách khoa - ĐH Đà Nẵng năm 2014

Trường Đại học Đà Nẵng công bố điểm chuẩn dự kiến của trường thực thuộc Đại học Bách khoa. Điểm chuẩn vào trường khối A, A1 của nhóm 1 là 18.5 điểm, nhóm 2 là 17.5 điểm.

Điểm chuẩn Đại học Bách Khoa Đà Nẵng năm 2014 (Dự kiến)

TT

TÊN NGÀNH

Mã TS

Vào trường

Vào ngành

 
 

A

A1

A

A1

 

 

NHÓM 1

 

18,5

18,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Công nghệ Chế tạo máy

101

 

 

18,5

18,5

 

2

Kỹ thuật điện, điện tử

102

 

 

20

20

 

3

KT điện tử, truyền thông

103

 

 

18,5

18,5

 

4

KT công trình xây dựng

104

 

 

19

19

 

5

KTXD CT giao thông

106

 

 

18,5

18,5

 

6

KT Cơ khí (Động lực)

108

 

 

19

19

 

7

Công nghệ thông tin

109

 

 

21,5

21,5

 

8

Kỹ thuật Cơ Điện tử

111

 

 

21

21

 

9

Kỹ thuật môi trường

112

 

 

18,5

 

 

10

KT XD (Tin học xây dựng)

115

 

 

18,5

18,5

 

11

Quản lý TN và môi trường

118

 

 

18,5

 

 

12

Quản lý công nghiệp

119

 

 

18,5

 

 

13

Công nghệ thực phẩm

201

 

 

20,5

 

 

14

Kỹ thuật dầu khí

202

 

 

19,5

 

 

15

Công nghệ sinh học

206

 

 

20,5

 

 

16

Kỹ thuật ĐK và TĐH

207

 

 

20,5

20,5

 

17

Kinh tế xây dựng

400

 

 

18,5

18,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHÓM 2

 

17,5

17,5

 

 

 

 

 

 

 

123

53

18

Kỹ thuật tài nguyên nước

105

 

 

17,5

17,5

 

Kỹ thuật nhiệt, gồm:

 

 

 

 

 

19

Nhiệt - Điện lạnh

107

 

 

17,5

17,5

20

Kỹ thuật NL và MT

117

 

 

17,5

 

21

SPKT Điện tử-Tin học

110

 

 

17,5

17,5

22

CNKT Vật liệu xây dựng

114

 

 

17,5

 

23

Kỹ thuật tàu thủy

116

 

 

17,5

 

24

Kỹ thuật Hóa học

203

 

 

17,5

 

 

Khối V (TS riêng)

 

29

 

 

 

25

Kiến trúc

113

 

 

 

 

- Mức điểm chuẩn trên dành cho học sinh khu vực 3.

Để nhận Điểm chuẩn Đại học Bách Khoa Đại Học Đà Nẵng năm 2014 chính xác nhất, Soạn tin:

DCL (dấu cách) DDK (dấu cách) Mãngành gửi 8712

Ví dụ: DCL  DDK  D520115 gửi 8712

Trong đó DDK là Mã trường

D520115 là mã ngành kỹ thuật nhiệt

 Theo báo Thanh Niên

Viết bình luận: Điểm chuẩn dự kiến Đại học Bách khoa - ĐH Đà Nẵng năm 2014

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH