Đại học Ngân hàng TPHCM dự kiến điểm chuẩn tăng từ 1-2 điểm

Ngày 30/7 Đại học Ngân hàng TPHCM đã thông báo điểm chuẩn dự kiến các ngành năm 2014. Theo đó điểm chuẩn năm nay của trường tăng từ 1-2 điểm.

Điểm chuẩn tất cả các ngành của trường đều tăng so với năm ngoái. Nếu như các ngành tài chính ngân hàng, kế toán, quản trị kinh doanh, hệ thống thông tin quản lý năm 2013 lấy từ 16-17 điểm thì năm nay có chung một điểm chuẩn là 18,5.

Điểm chuẩn dự kiến ĐH Ngân hàng TPHCM năm 2014

STT KHỐI NGÀNH CHỈ TIÊU  
ĐIỂM CHUẨN DỰ KIẾN
 
Khối A, A1 Khối D1
    2.3 18,5 18,5
 1 Khối kinh tế, kinh doanh và quản lý (tài chính ngân hàng, kinh tế quốc tế, kế toán, quản trị kinh doanh, hệ thống thông tin quản lý)
   
         
2 Luật kinh tế 150 18,5 18,5
         
3 Ngôn ngữ Anh 200 --- 18,5
          
   4 Cao đẳng tài chính - ngân hàng 100 13 13
         
         
5 Liên thông ĐH chính quy (chung cho tất cả các ngành) 200 18 18
         

Nhận ngay Điểm chuẩn Đại học Ngân hàng TPHCM năm 2014 sớm nhất Việt Nam, Soạn tin:

DCL (dấu cách) NHS (dấu cách) Mãngành gửi 8712

Ví dụ: DCL NHS D340201 gửi 8712

Trong đó NHS là Mã trường

D340201 là mã ngành

 Theo Thanh niên Online

Viết bình luận: Đại học Ngân hàng TPHCM dự kiến điểm chuẩn tăng từ 1-2 điểm

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH