Điểm chuẩn dự kiến Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TPHCM năm 2014

Điểm chuẩn dự kiến năm 2014 của trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TPHCM không thay đổi nhiều so với năm ngoái, chỉ chênh lệch từ 0,5 - 1 điểm.

 Điểm chuẩn dự kiến từng ngành do trường ĐH Quốc tế  - ĐH Quốc gia TPHCM năm 2014:

STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn dự kiến
1 D420201 Công nghệ Sinh học A 19.5
A1 19.5
B 18
D1 19.5
2 D440112 Hoá sinh A 18
A1 18
B 18
3 D620305 Quản lý nguồn lợi thủy sản A 16
A1 16
B 16
D1 16
4 D540101 Công nghệ thực phẩm A 18.5
A1 18.5
B 18.5
5 D480201 Công nghệ thông tin A 19.5
A1 19.5
6 D520207 Kỹ thuật điện tử, truyền thông A 17
A1 17
7 D520216 Kỹ thuật điều khiển & Tự động hoá A 17
A1 17
8 D510602 Kỹ thuật Hệ thống công nghiệp A 18
A1 18
D1 18
9 D510605 Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng A 20.5
A1 20.5
D1 20.5
10 D460112 Toán ứng dụng (Kỹ thuật Tài chính & Quản trị rủi ro) A 18
A1 18
11 D580208 Kỹ Thuật Xây dựng A 18
A1 18
12 D520212 Kỹ thuật Y sinh A 20
A1 20
B 20
13 D340101 Quản trị Kinh doanh A 20
A1 20
D1 20
14 D340201 Tài chính Ngân hàng A 20
A1 20
D1 20

Các ngành thuộc chương trình liên kết sẽ có điểm chuẩn bằng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD-ĐT quy định.

Nhận ngay Điểm chuẩn Đại học Quốc Tế - ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2014 sớm nhất Việt Nam, Soạn tin:

DCL (dấu cách) QSQ (dấu cách) Mãngành gửi 8712

Ví dụ: DCL QSQ D480201 gửi 8712

Trong đó QSQ là Mã trường

D480201 là mã ngành Công nghệ thông tin

 Tuyensinh247 tổng hợp

Viết bình luận: Điểm chuẩn dự kiến Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TPHCM năm 2014

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH