Điểm chuẩn dự kiến Đại học Thủ Dầu Một năm 2014

Trường đại học Thủ Dầu Một đã công bố điểm chuẩn năm 2014 dự kiến của các ngành đào tạo bậc đại học và cao đẳng. Theo đó ngành có điểm chuẩn cao nhất là 17 điểm.

Theo tiến sĩ Ngô Hồng Điệp - Trưởng phòng Đào tạo của trường, cho biết, nhìn chung điểm thi của thí sinh tăng cao hơn so với năm trước. Như vậy, điểm vào Trường năm nay sẽ tăng cao hơn so với năm 2013, một số ngành có thể tăng  từ 2 - 3 điểm.

Điểm chuẩn Đại học Thủ Dầu Một năm 2014 - Dự kiến

STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn (Dự kiến) Ghi chú
1 D440112 Hóa học A 16 Dự kiến
2 D480104 Hệ thống thông tin A , A1 13.5 Dự kiến
3 D520201 Kĩ thuật điện, điện tử A, A1 14 Dự kiến
4 D580208 Kĩ thuật xây dựng A, A1 13.5 Dự kiến
5 D440301 Khoa học môi trường A, A1 15.5 Dự kiến
6 D850101 Quản lí tài nguyên và môi trường A, A1 16 Dự kiến
7 C140209 Sư phạm Toán học A, A1 15 Dự kiến
8 C140211 Sư phạm Vật lí A, A1 12 Dự kiến
9 C510301 Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử A, A1 12 Dự kiến
10 D480103 Kĩ thuật phần mềm A, A1 13.5 Dự kiến
11 D340101 Quản trị kinh doanh A, A1 16 Dự kiến
12 D510601 Quản lí Công nghiệp A, A1 13.5 Dự kiến
13 D340201 Tài chính - Ngân hàng A, A1 13.5 Dự kiến
14 C340301 Kế toán A, A1, D1 12 Dự kiến
15 D380101 Luật A,A1 16 Dự kiến
16 C140202 Giáo dục Tiểu học A,A1 14.5 Dự kiến
17 D140202 Giáo dục Tiểu học A,A1 17.5 Dự kiến
18 D340301 Kế toán A,A1 15 Dự kiến
19 D140101 Giáo dục học A,A1,D1 13.5 Dự kiến
20 D850101 Quản lí tài nguyên và môi trường B 17 Dự kiến
21 D440301 Khoa học môi trường B 16.5 Dự kiến
22 C140213 Sư phạm Sinh học B 12 Dự kiến
23 D440112 Hóa học B 17 Dự kiến
24 D380101 Luật C 17 Dự kiến
25 C140219 Sư phạm Địa lí C 12 Dự kiến
26 C140202 Giáo dục Tiểu học C 15.5 Dự kiến
27 D140217 Sư phạm Ngữ văn C 14.5 Dự kiến
28 D140202 Giáo dục Tiểu học C 18.5 Dự kiến
29 D140101 Giáo dục học C 14 Dự kiến
30 D140218 Sư phạm Lịch sử C, D1 14 Dự kiến
31 C760101 Công tác xã hội C, D1 12 Dự kiến
32 D760101 Công tác Xã hội C, D1 13.5 Dự kiến
33 D380101 Luật D1 16.5 Dự kiến
34 D140217 Sư phạm Ngữ văn D1 14 Dự kiến
35 C140231 Sư phạm Tiếng Anh D1 12 Dự kiến
36 C140202 Giáo dục Tiểu học D1 15 Dự kiến
37 D140202 Giáo dục Tiểu học D1 18 Dự kiến
38 D220201 Ngôn ngữ Anh D1 16 Dự kiến
39 D340101 Quản trị kinh doanh D1 16.5 Dự kiến
40 D340301 Kế toán D1 15.5 Dự kiến
41 D340201 Tài chính - Ngân hàng D1 14 Dự kiến
42 D220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D1, D4 13.5 Dự kiến
43 C140201 Giáo dục Mầm non M 13 Dự kiến
44 D140201 Giáo dục Mầm non M 15 Dự kiến
45 D580102 Kiến trúc V 13.5 Dự kiến
46 D580105 Quy hoạch vùng và đô thị V, A, A1 13.5 Dự kiến

Để nhận điểm chuẩn Đại Học Thủ Dầu Một năm 2014 sớm và chính  xác nhất Việt Nam, Soạn tin:

DCL (dấu cách) TDM (dấu cách) Mãngành gửi 8712

Ví dụ: DCL TDM D580208 gửi 8712

Trong đó TDM là Mã trường

D580208 là mã ngành kỹ thuật xây dựng

 Nguồn Diemthi.tuyensinh247.com

Viết bình luận: Điểm chuẩn dự kiến Đại học Thủ Dầu Một năm 2014

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH