Điểm chuẩn dự kiến Đại học Y Hà Nội năm 2014

Xem điểm chuẩn dự kiến trường đại học Y Hà Nội năm 2014, theo đó ngành Y đa khoa năm nay sẽ có mức điểm chuẩn cao nhất với 26 điểm, thấp nhất là ngành y tế công cộng lấy 21.5 điểm.

Điểm chuẩn trường ĐH Y Hà Nội năm 2014 (Dự kiến)

STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn (Dự kiến) Ghi chú
1 D720101 Y đa khoa B 26 Dự kiến
2 D720201 Y học cổ truyền B 23.5 Dự kiến
3 D720601 Răng - Hàm - Mặt B 25 Dự kiến
4 D720302 Y học dự phòng B 22.5 Dự kiến
5 D720501 Điều dưỡng B 23 Dự kiến
6 D720330 Kĩ thuật y học B 24 Dự kiến
7 D720301 Y tế công cộng B 21.5 Dự kiến
8 D720303 Dinh dưỡng B 22.5 Dự kiến

Phổ điểm trường Đại học Y Hà Nội:

1. Ngành Răng - Hàm - Mặt: Chỉ tiêu 80, không có thí sinh đạt giải quốc gia, quốc tế được tuyển thẳng.

Ngành có 377 thí sinh đăng ký. Tổng điểm cao nhất là 28,5.

Mức điểm

23,0

23,5

24,0

24,5

25,0

25,5

Số TS đạt

165

143

123

105

85

66

 Như vậy điểm chuẩn ngành này nhiều khả năng ấn định ở mức 25,0. 

2. Ngành Điều dưỡng: Chỉ tiêu 90, có 2 thí sinh thuộc diện được tuyển thẳng.

Ngành có 1.031 thí sinh đăng ký. Tổng điểm cao nhất là 26,5.

Mức điểm

21,0

21,5

22,0

22,5

23,0

23,5

Số TS đạt

251

215

180

145

99

70

 Như vậy điểm chuẩn ngành này nhiều khả năng ấn định ở mức 23,0.

3. Ngành Kỹ thuật Y học: Chỉ tiêu 50, có 5 thí sinh thuộc diện tuyển thẳng.

Ngành có 351 thí sinh đăng ký. Tổng điểm cao nhất là 27,5. 

Mức điểm

22,0

22,5

23,0

23,5

24,0

24,5

Số TS đạt

131

106

88

68

49

35

 Như vậy điểm chuẩn ngành này nhiều khả năng ấn định ở mức 24,0.

4. Ngành Dinh dưỡng: Chỉ tiêu 50, có 1 chỉ tiêu tuyển thẳng.

Ngành có 723 thí sinh đăng ký. Tổng điểm cao nhất là 27,5.

Mức điểm

20,0

20,5

21,0

21,5

22,0

22,5

23,0

Số TS đạt

260

218

178

137

96

62

46

 Như vậy điểm chuẩn ngành này nhiều khả năng ấn định ở mức 22,5.

5. Ngành Y học dự phòng: Chỉ tiêu 100, không có chỉ tiêu tuyển thẳng.

Ngành có 543thí sinh đăng ký. Tổng điểm cao nhất là 27,5.

Mức điểm

20,0

20,5

21,0

21,5

22,0

22,5

23,0

Số TS đạt

289

270

235

198

156

121

90

Như vậy điểm chuẩn ngành này nhiều khả năng ấn định ở mức 22,5.

6. Ngành Y tế công cộng: Chỉ tiêu 30, không có chỉ tiêu tuyển thẳng.

Ngành có 180 thí sinh đăng ký. Tổng điểm cao nhất là 25,0.

Mức điểm

20,0

20,5

21,0

21,5

22,0

22,5

23,0

Số TS đạt

67

53

45

34

26

18

11

 Như vậy điểm chuẩn ngành này nhiều khả năng ấn định ở mức 21,5.

7. Ngành Y học Cổ truyển: Chỉ tiêu 50, có 5 chỉ tiêu tuyển thẳng

Ngành có 228 thí sinh đăng ký. Tổng điểm cao nhất là 27,5.

Mức điểm

20,0

20,5

21,0

21,5

22,0

22,5

23,0

23,5

24,0

Số TS đạt

121

108

99

91

80

68

58

48

34

 Như vậy điểm chuẩn ngành này nhiều khả năng ấn định ở mức 23,0 hoặc 23,5

8. Ngành Y đa khoa: Chỉ tiêu 550, có 5 chỉ tiêu tuyển thẳng

Ngành có 2.407 thí sinh đăng ký. Tổng điểm cao nhất là 31,5.

Mức điểm

24,0

24,5

25,0

25,5

26,0

26,5

27,0

Số TS đạt

1.077

966

856

730

593

476

369

 Như vậy điểm chuẩn ngành này nhiều khả năng ấn định ở mức 26,0.

Để nhận Điểm chuẩn chính xác trường Đại học  Y Hà Nội năm 2014 sớm nhất, Soạn tin:

DCL (dấu cách) YHB (dấu cách) Mãngành gửi 8712

Ví dụ: DCL YHB D720101 gửi 8712

Trong đó YHB là Mã trường

D720101 là mã ngành Bác sỹ Đa khoa

Theo Báo Dân Trí

Viết bình luận: Điểm chuẩn dự kiến Đại học Y Hà Nội năm 2014

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH