Điểm chuẩn trường Đại học Công nghiệp TPHCM năm 2014

Trường ĐH Công nghiệp TPHCM năm 2014 tăng điểm chuẩn. So với năm ngoái, điểm chuẩn năm nay của trường hầu hết các ngành đều tăng.

 Trong đó, ngành quản trị kinh doanh có điểm chuẩn tăng nhiều nhất. Riêng chuyên ngành quản trị kinh doanh tổng hợp, điểm chuẩn tăng 2,5 điểm so với năm 2013 (điểm chuẩn là 15,5). Riêng chuyên ngành quản trị kinh doanh tổng hợp, điểm chuẩn tăng 2,5 điểm so với năm 2013 (điểm chuẩn là 15,5).

Điểm chuẩn ĐH Công nghiệp TPHCM năm 2014

Dự kiến dành cho Học sinh phổ thông-KV3 cụ thể như sau:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HCM Khối Điểm chuẩn năm 2014
Các ngành đào tạo đại học:    
Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử A 16
A1 16,5
Công nghệ kĩ thuật cơ khí A, A1 16,5
Công nghệ kĩ thuật nhiệt A, A1 14,5
Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông A, A1 15
Khoa học máy tính A, A1 15
Công nghệ kĩ thuật ô tô A, A1 16,5
Công nghệ may A, A1 16,5
Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử A, A1 16
Công nghệ kĩ thuật hóa học A, B 18
Công nghệ thực phẩm: với các chuyên ngành:    
-Công nghệ thực phẩm A 18
B 19,5
-Công nghệ sinh học A 17
B 18,5
Công nghệ kĩ thuật môi trường A 16
B 16,5
Quản trị kinh doanh: gồm các chuyên ngành:    
-QTKD tổng hợp A, A1, D1 18
-Kinh doanh quốc tế 17
-Quản trị du lịch và lữ hành 16,5
-Quản trị khách sạn 16
-Quản trị nhà hàng và kỹ thuật chế biến 15,5
Kế toán A, A1, D1 15
Tài chính - Ngân hàng A, A1, D1 14,5
Ngôn ngữ Anh (môn tiếng Anh hệ số 2) D1 20
Thương mại điện tử A, A1, D1 14

 

Để nhận điểm chuẩn Đại Học Công Nghiệp TPHCM năm 2014 chính xác va sớm nhất Việt Nam, Soạn tin:

DCL (dấu cách) HUI (dấu cách) Mãngành gửi 8712

Ví dụ: DCL HUI D510301  gửi  8712

Trong đó HUI là Mã trường

D510301 là mã ngành 

 

 Theo Zingnews

Viết bình luận: Điểm chuẩn trường Đại học Công nghiệp TPHCM năm 2014

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH