Điểm chuẩn Học viện an ninh nhân dân 2012

Trường Học viện an ninh nhân dân đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 năm 2012.

 

Mã trường: ANH
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1   Nghiệp vụ an ninh A 21.5 Thí sinh Nam
2   Nghiệp vụ an ninh A 22.5 Thí sinh Nữ
3   Công nghệ thông tin A 20.5 Thí sinh Nam
4   Công nghệ thông tin A 19.5 Thí sinh Nữ
5   Luật A 19 Thí sinh Nam
6   Luật A 22.5 Thí sinh Nữ
7   Nghiệp vụ an ninh C 21.5 Thí sinh Nam
8   Nghiệp vụ an ninh C 23.5 Thí sinh Nữ
9   Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước C 17.5 Thí sinh Nam
10   Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước C 22 Thí sinh Nữ
11   Luật C 19.5 Thí sinh Nam
12   Luật C 24.5 Thí sinh Nữ
13   Ngôn ngữ Anh D1 27 Thí sinh Nam
14   Ngôn ngữ Anh D1 31.5 Thí sinh Nữ
15   Ngôn ngữ Trung Quốc D1 21 Thí sinh Nam
16   Ngôn ngữ Trung Quốc D1 31.5 Thí sinh Nữ
17   Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước D1 17.5 Thí sinh Nam
18   Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước D1 19.5 Thí sinh Nữ
19   Luật D1 18 Thí sinh Nam
20   Luật D1 21.5 Thí sinh Nữ

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

Viết bình luận: Điểm chuẩn Học viện an ninh nhân dân 2012

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH