Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên Truyền năm 2013

Điểm chuẩn 2013 của trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền sẽ được cập nhật nhanh nhất và chính xác nhất tại đây!

Điểm trúng tuyển cho các ngành, chuyên ngành của Học viện Báo chí & Tuyên truyền năm 2013 như sau:

STT

Tên ngành

Tên chuyên ngành

Mã ngành

KHỐI C

KHỐI D1

Điểm chuẩn

Điểm chuẩn

1

Triết học

Triết Mác Lênin

D220301

16,5

17

2

Chủ nghĩa xã hội khoa học

16,5

16,5

3

Kinh tế

Kinh tế Chính trị Mác Lênin

D310101

16,5

16,5

4

Quản lý kinh tế

18

19

5

Lịch sử

Lịch sử Đảng

D220310

17

 

6

Xây dựng Đảng

Xâu dựng Đảng và chính quyền Nhà nước

D310202

21

18,5

7

Chính trị học

Quản lý văn hóa tư tưởng

D310201

18

17

8

Chính trị phát triển

17

17

9

Quản lý xã hội

20,5

17

10

Tư tưởng Hồ Chí Minh

16,5

17

11

Giáo dục lý luận chính trị

17,5

17

12

Văn hóa và phát triển

20

18,5

13

Chính sách công

17

17

14

Khoa học Quản lý Nhà nước

20,5

18

15

Báo chí

Báo In

D320101

21,5

21

16

Báo Ảnh

20,5

19

17

Báo Phát thanh

21

17

18

Báo Truyền hình

23

21,5

19

Quay phim truyền hình

19

17,5

20

Báo mạng điện tử

21.5

22

21

Báo chí đa phương tiện

20

19,5

22

Xuất bản

Xuất bản

D320401

20,5

19,5

23

Xã hội học

Xã hội học

D310301

17

17,5

24

Quan hệ quốc tế

Thông tin đối ngoại

D310206

22

21

25

Quan hệ chính trị và Truyền thông quốc tế

20

20

26

Công tác xã hội

Công tác xã hội

D760101

22

20,5

27

Quan hệ công chúng

Quan hệ công chúng

D360708

22

22

28

Quảng cáo

Quảng cáo

D320110

17,5

17,5

29

Ngôn ngữ

Ngôn ngữ Anh

D220201

 

18

Nhận ngay điểm chuẩn về điện thoại ngay khi có kết quả:

Nhận ngay Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên Truyền năm 2013 sớm nhất, Soạn tin:

DCL (dấu cách) TGC (dấu cách) Mãngành gửi 8712

Ví dụ: DCL  TGC  D310301 gửi 8712

Trong đó TAG là Mã trường

D310301 là mã ngành

Xem điểm chuẩn chi tiết tại đây: http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/hoc-vien-bao-chi-tuyen-truyen-TGC.html

Hoặc tra cứu tại đây:

 

Tuyensinh247 tổng hợp

2k6 tham gia ngay Group Zalo chia sẻ tài liệu ôn thi và hỗ trợ học tập

Viết bình luận: Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên Truyền năm 2013

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH