Điểm chuẩn Học viện Cảnh sát nhân dân 2012

Trường Học viện Cảnh sát nhân dân đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 năm 2012.

 

Mã trường: CSH
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1   Nghiệp vụ cảnh sát A 24 Thí sinh Nam
2   Nghiệp vụ cảnh sát A 23 Thí sinh Nữ
3   Nghiệp vụ cảnh sát C 22 Thí sinh Nam
4   Nghiệp vụ cảnh sát C 24 Thí sinh Nữ
5   Nghiệp vụ cảnh sát D1 21.5 Thí sinh Nam
6   Nghiệp vụ cảnh sát D1 24 Thí sinh Nữ
7   Ngôn ngữ Anh D1 21 Thí sinh Nam
8   Ngôn ngữ Anh D1 34.5 Thí sinh Nữ
9   Ngôn ngữ Anh D1 27.5 Thí sinh Nam

2 bình luận: Điểm chuẩn Học viện Cảnh sát nhân dân 2012

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH