Điểm chuẩn Học viện kỹ thuật quân sự – Hệ quân sự (Khu vực Phía Bắc) 2012

Trường Học viện kỹ thuật quân sự – Hệ quân sự (Khu vực Phía Bắc) đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 năm 2012.

 

Mã trường: KQH
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1   Toàn trường A 20 Thí sinh nam
2   Toàn trường A 24.5 Thí sinh nữ
Mã trường: KQH
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1   Toàn trường A 20 Thí sinh nam
2   Toàn trường A 24.5 Thí sinh nữ

Viết bình luận: Điểm chuẩn Học viện kỹ thuật quân sự – Hệ quân sự (Khu vực Phía Bắc) 2012

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH