Điểm chuẩn Học viện ngoại giao năm 2014

Học viện ngoại giao đã công bố điểm chuẩn năm 2014. Chi tiết cụ thể, các em xem dưới đây:

Học viện ngoại giao công bố điểm chuẩn năm 2014

I. Điểm trúng tuyển theo Khối thi

STT

Khối thi

Điểm chuẩn

1.

A

22.0

2.

A1

22.0

3.

D1

21.5

4.

D3

21.5

 

II. Điểm trúng tuyển vào ngành

STT

Ngành


ngành

Khối
thi

Điểm chuẩn

Chú ý

1.

Quan hệ quốc tế

D310206

A1

22.0

Học Tiếng Anh

A1

22.0

Học Tiếng Trung Quốc

D1

21.5

Học Tiếng Anh

D1

21.5

Học Tiếng Trung Quốc

D3

21.5

Học Tiếng Pháp

2.

Kinh tế quốc tế

D310106

A

22.0

 

A1

23.0

 

D1

23.0

 

3.

Luật quốc tế

D380108

A1

22.0

 

D1

21.5

 

4.

Truyền thông quốc tế

D110109

A1

23.0

 

D1

23.0

 

D3

21.5

 

5.

Ngôn ngữ Anh

D220201

D1

28.16

Môn Tiếng Anh nhân hệ số 2

 III. Điểm trúng tuyển hệ liên thông từ Cao đẳng lên Đại học

STT

Ngành

Mã ngành

Khối thi

Điểm chuẩn

1.

Quan hệ quốc tế

D310206

A1

17.0

D1

17.0

Lưu ý:

1. Điểm chuẩn trên áp dụng đối với HSPT ở khu vực 3. Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 (nửa điểm). Riêng đối với ngành Ngôn ngữ Anh, điểm ưu tiên được xác định theo Thông báo số 639/TB-BGDĐT ngày 8/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Nhận ngay Điểm chuẩn NV2 Học viện Ngoại giao năm 2014 sớm nhất Việt Nam, Soạn tin:

NV2 (dấu cách) HQTgửi 8712

Trong đó HQT là Mã trường

Nguồn: Học viện ngoại giao

Viết bình luận: Điểm chuẩn Học viện ngoại giao năm 2014

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH