Điểm chuẩn kết hợp Đại học Sư Phạm Hà Nội 2024

Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển hệ đại học chính quy năm 2024 theo hai phương thức là: Xét tuyển dựa trên kết quả thi năng khiếu kết hợp với điều kiện học bạ và xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực kết hợp với kết quả thi năng khiếu.

1. Điểm chuẩn đủ điều kiện trúng tuyển Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2024 theo Phương thức 4 (xét tuyển dựa trên kết quả thi năng khiếu kết hợp với điều kiện học bạ) vào các ngành GD Thể chất, SP Âm nhạc, SP Mỹ thuật cụ thể như sau:

1.1. Ngành GD Thể chất

a) Điều kiện học bạ: Có học lực lớp 12 xếp loại từ khá trở lên hoặc điểm tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên. Hạnh kiểm tất cả các học kỳ ở bậc THPT đạt loại KHÁ trở lên.

* Nếu các thí sinh là vận động viên cấp 1, kiện tướng, vận động viên đã từng đoạt huy chương tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc, các giải trẻ quốc gia và quốc tế hoặc giải vô địch quốc gia, quốc tế hoặc có điểm thi năng khiếu do Trường tổ chức đạt loại xuất sắc (từ 9,0 trở lên theo thang điểm 10,0) thì chỉ cần yêu cầu thí sinh tốt nghiệp THPT và có hạnh kiểm tất cả các học kỳ ở bậc THPT đạt loại KHÁ trở lên.

b) Tổ hợp xét tuyển: Bật xa (× 2), Chạy 100m.

c) Điểm chuẩn (thang điểm 30): 25.6.

1.2. Ngành SP Âm nhạc

a) Điều kiện học bạ: Có học lực lớp 12 xếp loại từ khá trở lên hoặc điểm tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên. Hạnh kiểm tất cả các học kỳ ở bậc THPT đạt loại KHÁ trở lên.

* Nếu các thí sinh có điểm thi năng khiếu do Trường tổ chức đạt loại xuất sắc (từ 9,0 trở lên theo thang điểm 10,0) thì chỉ cần yêu cầu thí sinh tốt nghiệp THPT và có hạnh kiểm tất cả các học kỳ ở bậc THPT đạt loại KHÁ trở lên.

b) Tổ hợp xét tuyển: Hát (× 2), Thẩm âm - Tiết tấu.

c) Điểm chuẩn (thang điểm 30): 23.2.

1.3. Ngành SP Mỹ thuật

a) Điều kiện học bạ: Có học lực lớp 12 xếp loại từ khá trở lên hoặc điểm tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên. Hạnh kiểm tất cả các học kỳ ở bậc THPT đạt loại KHÁ trở lên.

* Nếu các thí sinh có điểm thi năng khiếu do Trường tổ chức đạt loại xuất sắc (từ 9,0 trở lên theo thang điểm 10,0) thì chỉ cần yêu cầu thí sinh tốt nghiệp THPT và có hạnh kiểm tất cả các học kỳ ở bậc THPT đạt loại KHÁ trở lên.

b) Tổ hợp xét tuyển: Hình họa chì (× 2), Trang trí.

c) Điểm chuẩn (thang điểm 30): 22.5.

2. Điểm chuẩn đủ điều kiện trúng tuyển vào Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2024 các ngành GD Mầm non, GD Mầm non – SP Tiếng Anh theo Phương thức 5 (xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực kết hợp với kết quả thi năng khiếu) như sau:

2.1. Đối với chương trình đào tạo: Giáo dục mầm non

a) Tổ hợp môn xét tuyển theo PT5: Ngữ văn (× 2), Toán, Năng khiếu GDMN

b) Điểm chuẩn xét tuyển theo PT5 (thang điểm 30): 18.0.

2.2. Đối với chương trình đào tạo: Giáo dục mầm non – Sư phạm Tiếng Anh

a) Tổ hợp môn xét tuyển theo PT5:

- Tiếng Anh (× 2), Toán, Năng khiếu GDMN

- Tiếng Anh (× 2), Ngữ văn, Năng khiếu GDMN

b) Điểm chuẩn xét tuyển theo PT5 (thang điểm 30): 18.0 (áp dụng đối với cả hai tổ hợp môn xét tuyển).

* Các thí sinh thuộc diện ưu tiên theo khu vực và ưu tiên theo đối tượng chính sách được cộng điểm theo Quy chế tuyển sinh hiện hành khi xét tuyển.

Các thí sinh đủ điều kiện xét tuyển vào ngành GD Mầm non, GD Mầm non – SP Tiếng Anh theo Đề án tuyển sinh đại học của Trường ĐHSP Hà Nội năm 2024 và đạt điểm đủ điều kiện trúng tuyển theo Phương thức 5 như quy định kể trên được công nhận là: Đủ điều kiện trúng tuyển.

Thí sinh tra cứu điểm thi năng khiếu và kết quả xét tuyển sử dụng điểm thi năng khiếu tại địa chỉ: https://ts2024.hnue.edu.vn từ 14h00 ngày 12/7/2024.

Thí sinh tra cứu kết quả xét tuyển theo Phương thức 5 trên Cổng thông tin tuyển sinh tại địa chỉ:  https://ts2024.hnue.edu.vn/.

Thí sinh thuộc diện: “Đủ điều kiện trúng tuyển” nếu có kết quả tra cứu là: "Đủ điều kiện trúng tuyển" và thỏa mãn các điều kiện về học lực, hạnh kiểm theo quy định.

* Nếu có kết quả tra cứu là: "Không đủ điều kiện trúng tuyển" thì có nghĩa là thí sinh không trúng tuyển theo Phương thức 4 và 5.

Các thí sinh thuộc diện “Đủ điều kiện trúng tuyển” sẽ chắc chắn trở thành tân sinh viên của Trường ĐHSP Hà Nội nếu đăng ký nguyện vọng 1 trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo đúng ngành mà bản thân đã đủ điều kiện trúng tuyển.

Theo TTHN

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Viết bình luận: Điểm chuẩn kết hợp Đại học Sư Phạm Hà Nội 2024

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH