Điểm chuẩn khoa Giáo Dục Thể Chất – ĐH Huế năm 2012

Trường ĐH Huế - khoa Giáo Dục Thể Chất công bố điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 năm 2012.

 

. KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT  (ký hiệu là DHC)      

D140206

 Giáo dục thể chất  

T

16.5

D140208

 Giáo dục quốc phòng – An ninh  

T

14.5

Viết bình luận: Điểm chuẩn khoa Giáo Dục Thể Chất – ĐH Huế năm 2012

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH