Điểm chuẩn Khoa luật - Đại học Huế năm 2014

Ngày 9/8/2014, cùng với các trường thành viên, Khoa luật - Đại học Huế đã công bố điểm chuẩn. Chi tiết cụ thể, các em xem dưới đây:

Điểm chuẩn Khoa luật -  Đại học Huế năm 2014

Dành cho thí sinh học sinh phổ thông - khu vực 3.

Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1 điểm (một điểm)

Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 điểm (nửa điểm)

STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 D380101 Luật học A 18  
2 D380107 Luật kinh tế A 18  
3 D380101 Luật học A1 18  
4 D380107 Luật kinh tế A1 18  
5 D380101 Luật học C 19  
6 D380107 Luật kinh tế C 19  
7 D380101 Luật học D1,2,3,4 18  
8 D380107 Luật kinh tế D1,2,3,4 18  

Nhận ngay Điểm chuẩn khoa Luật - ĐH Huế năm 2014 sớm nhất Việt Nam, Soạn tin:

DCL (dấu cách) DHA (dấu cách) Mãngành gửi 8712

Ví dụ: DCL DHA D380101 gửi 8712

Trong đó DHA là Mã trường

D380101 là mã ngành Luật học

Xem thêm: Điểm chuẩn Khoa luật - Đại học quốc gia Hà Nội năm 2014

Nguồn: Đại học Huế.

2k6 tham gia ngay Group Zalo chia sẻ tài liệu ôn thi và hỗ trợ học tập

Viết bình luận: Điểm chuẩn Khoa luật - Đại học Huế năm 2014

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH