Điểm chuẩn lớp 10 Nam Định 2015

Sở giáo dục Nam ĐỊnh chính thức công bố điểm chuẩn lớp vào 10 năm 2015.

TẢI TOÀN BỘ FILE ĐIỂM CHUẨN LỚP 10 NAM ĐỊNH ĐẦY ĐỦ TẠI ĐÂY

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thông báo một số nội dung về việc duyệt tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2015-2016 như sau: 

  1. Phương án lấy đỗ đợt 1, chỉ tiêu xét đợt 2: Xem phụ lục đính kèm

-    Điểm sàn công lập: 20.00 điểm;

-    Điếm sàn ngoài công lập: 15.00 điểm.

Diem chuan lop 10 Nam Dinh 2015Diem chuan lop 10 Nam Dinh 2015

Diem chuan lop 10 Nam Dinh 2015

Phương thức xét tuyển:

-    Điểm xét tuyển: Tổng điểm ba bài thi đã tính theo hệ số (Văn, Toán hệ số 2; Ngoại ngữ hệ số 1) và điếm cộng thêm cho đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích.

-   Nguyên tắc và điều kiện xét tuyển: Chỉ xét tuyển đối với thí sinh đủ điều kiện dự tuyến, có học bạ bản chính, dự thỉ đủ các bài thi, không vi phạm Quy chế trong kỳ thi tuyển sinh và tất cả các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 0 đối với các trường THPT đại trà, lớn hơn 2 đối với các trường THPT xây dựng cơ sở giáo dục chất lượng cao.

-    Xét đỗ từ cao xuống thấp theo tổng điểm xét tuyển. Trong trường hợp nhiều thí sinh có điểm bằng nhau thì lấy theo nguyên tắc sau: Lấy tổng điểm trung bình cả năm học lóp 9 của tất cả các môn có tính điểm trung bình xếp từ cao xuống thấp (trường hợp các thí sinh có số môn có tính điểm trung bình khác nhau thi lấy điểm trung bình cộng của các môn xếp từ cao xuống thấp); nếu vẫn có trường hợp bằng đi êm nhau thì phân biệt bằng tống điểm trung bình của môn Toán và môn Ngữ văn của năm học lóp 9.

Các đơn vị họp Hội đồng tuyển sinh của trường, căn cứ vào bảng “Phương án lấy đỗ đợt 1 và chỉ tiêu đạt 2” gửi kèm công văn này để xét đỗ và duyệt với Sở GDĐT theo lịch.

  1. Lịch duyệt tuyển sinh đợt 1

-Thời gian: Ngày 30/6/2015; bảng phân công chi tiết (Xemphụ lục kèm ỉheo);

-    Địa điểm: Phòng GDTrH, Sở GDĐT.

Sau khi có kết quả duyệt, các trường THPT công lập và THPT Quang Trung công bô ngay danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1, chỉ. tiêu xét tuyển đợt 2 (nếu cổ) và lịch thu, trả hồ sơ; đối với các trường THPT đặt địa điểm thi THPT Quốc gia cần
bò trí thời gian và địa điểm thông báo phù hợp (có thể thông báo trên website của trường) đế đảm bảo an ninh, trật tự và các quy định của Hội đồng coi.

  1. Duyệt tuyển sinh đợt 2

a)   Những học sinh chưa trúng tuyển đợt 1 được nộp hồ sơ đế xét đỗ đợt 2 vào các trường công lập (còn chỉ tiêu), các trường THPT ngoài công lập và các trung tâm GDTX trong tỉnh.

b)   Thí sinh đăng ký xét tuyển đợt 2 vào trường đã dự thi: Không phải rút hồ sơ, nhà trường phải lập danh sách xét tuyển đợt 2 cho những học sinh này.

c)   Lịch thu, trả hồ sơ để xét đợt 2:

Từ 7 giờ ngày 05/7/2015 đến 17 giờ ngày 07/7/2015: Các trường THPT công lập tố chức trả hồ sơ cho những học sinh không trúng tuyển có nguyện vọng rút hồ sơ kem theo phiếu xác nhận điểm thi do trương cấp (in bằng phần mềm tuyến sinh gửi các trường) đế học sinh nộp xét tuyển đợt 2. Các trường THPT công lập còn chỉ tiêu va các trường THPT ngoài công lập tổ chức thu hồ sơ xét tuyển đợt 2 (Hồ sơ bao gôm: Hồ sơ dự thi gốc kèm theo phiếu xác nhận điểm thi, không cần Đơn xin xét tuyển đợt 2);

Sở GDĐT nghiêm cấm các nhà trường, cá nhân trong trường thông tin sai lệch vê tuyến sinh làm ảnh hưởng đến việc nộp hồ sơ của học sinh; gây khó khăn trong việc rút và nộp hồ sơ của học sinh, không cho học sinh rút hồ sơ hoặc nộp hồ sơ xét tuyên đợt 2 trong thời gian quy định; đặt thêm các điều kiện riêng của trường khi nhận hồ sơ xét tuyển đợt 2. Hiệu trưởng các trường chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở nếu để xảy ra các hiện tượng trên.

d)   Lịch duyệt:

-    Thời gian: 13h30 ngày 8/7/2015 và 13h30 ngày 10/7/2015 (Xem lịch chi tiết đính kèm);

-    Địa điểm: Phòng GDTrH, Sở GDĐT.

  1. Hồ sơ duyệt với Sở GDĐT:

-    03 bảng danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp Ị 0 (bìa ghi rõ năm học, tên trường, đợt duyệt đỗ và hệ trúng tuyển) của hội đồng tuyển sinh của trường đề nghị được sắp xếp theo A, B, c (in trên phần mềm xét đỗ);

-    01 bảng danh sách độ dốc điểm xét tuyển;

-    01 biên bản đề nghị xét đỗ của hội đồng tuyển sinh trường;

-    Hồ sơ của những thí sinh được cộng điểm ưu tiên, khuyến khích để kiểm tra;

-   Bản chính học bạ THCS của những thí sinh có điểm bằng nhau để xét;

-    02 bản danh sách thí sinh xét tuyển đợt 2 tại trường (đối với trường duyệt đợt

2); '

-    02 bản danh sách học sinh rút hồ sơ xếp theo thứ tự A, B, c.. .(đối với trường duyệt đợt 2).

  1. Một số quy định:

a)   Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm về các hồ sơ của thí sinh.

b)    Các trường đợt 1 tuyển dưới 100% chỉ tiêu được lấy hết học sinh có cùng thang điểm.

c)   Khi xét tuyển đợt 2, các trường chỉ được xét tuyển những thí sinh có hồ sơ tại trường.

d)   Quy trình duyệt:

-    Lãnh đạo của trường duyệt với chuyên viên, lãnh đạo phòng phụ trách theo bảng phân, với Trưởng phòng Giáo dục trung học và báo cáo Lãnh đạo Sở. Sau khi được sự phê chuẩn của Lãnh đạo Sở, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh của trường nộp lại cho chuyên viên duyệt:

+ 01 Danh sách học sinh trúng tuyến;

+ 01 Danh sách độ dốc điếm xét tuyến;

+ 01 Biên bản đề nghị xét đỗ của Hội đồng tuyển sinh của trường;

+ 01 Biên bản duyệt với chuyên viên;

+ 01 Bản danh sách học sinh nộp hồ sơ xét tuyển đợt 2 tại trường (đối với trường duyệt đợt 2).

Các văn bản trên phải đầy đủ tính pháp lý.

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường THPT triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng thời gian qui định./.

Nơi nhận:

-   Như kính gửi;

-   Lưu GDTrH, VP.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

2 bình luận: Điểm chuẩn lớp 10 Nam Định 2015

  •  
Ôn thi vào 10 - Tuyensinh247