Điểm chuẩn trường Đại học Khoa học Đại học Thái Nguyên năm 2013

Điểm chuẩn của trường Đại học Khoa học Đại học Thái Nguyên năm 2013 sẽ được cập nhật tại đây ngay sau khi trường công bố điểm!

Điểm chuẩn năm 2013 của trường Đại học Khoa học Đại học Thái Nguyên đã được công bố vào ngày 10/08.

Trường ĐH Khoa Học Mã ngành Khối thi Điểm chuẩn
Các ngành đào tạo đại học:      
Toán học D460101 A 13
A1 13
Vật lý học D440102 A 13
A1 13
Toán ứng dụng: Toán – Tin ứng dụng D460112 A 13
A1 13
Hóa học D440112 A 13
B 14
Địa lý tự nhiên D440217 B 14
C 14
Khoa học môi trường D440301 A 13
B 14
Sinh học D420101 B 14
Công nghệ sinh học D420201 B 14
Văn học D220330 C 14
Lịch sử D220310 C 14
D1 13.5
Khoa học quản lý D340401 C 14
D1 13.5
Công tác xã hội D760101 C 14
D1 13.5
Việt Nam học D220113 C 14
D1 13.5
Khoa học thư viện D320202 B 14
C 14
Công nghệ kỹ thuật hóa học D510401 A 13
B 14
Báo chí D320101 C 14
D1 13.5
Du lịch học D528102 C 14
D1 13.5
Quản lý Tài nguyên và Môi trường D850101 A 13
B 14
Luật D380101 C 14
D1 13.5

Xem điểm chuẩn trường Đại học Khoa học Đại học Thái Nguyên năm 2013 tại đây:http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-khoa-hoc-dai-hoc-thai-nguyen-DTZ.html

Đăng kí nhận ngay Điểm chuẩn Đại học Khoa học Đại học Thái Nguyên năm 2013 sớm nhất, Soạn tin:

DCL (dấu cách) DTZ (dấu cách) Mãngành gửi 8712

Ví dụ: DCL  DTZ  D460101 gửi 8712

Trong đó DTZ là Mã trường

D460101 là mã ngành 

Hoặc tra cứu điểm chuẩn của trường năm 2013 tại đây:

 

 ( Tuyensinh247 tổng hợp )

Viết bình luận: Điểm chuẩn trường Đại học Khoa học Đại học Thái Nguyên năm 2013

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường Đại học