Điểm chuẩn năm 2013 của trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

Điểm trúng tuyển của Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội đã được Tuyensinh247 cập nhật nhanh nhất ngay sau khi được công bố!

Ngày 20/7, trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội chính thức công bố điểm thi. Thủ khoa là em Nguyễn Thị Thu Hương, SBD là QHEA04352, đạt 26,75 điểm.

Điểm chuẩn chính thức vào trường năm 2013

STT Ngành/Đơn vị Mã ngành Chỉ tiêu Khối thi Điểm trúng tuyển đợt 1 Chỉ tiêu tuyển đợt 2 Mức điểm nhận hồ sơ ĐKXT đợt 2
  Trường ĐH Kinh tế QHE 421 - - - -
1 Kinh tế D310101 50 A 21,0 15 21,5
A1 20,5 21,0
D1 20,5 21,0
2 Kinh tế quốc tế D310106 100 A 21,0 - -
A1 20,5 - -
D1 20,5 - -
3 Quản trị kinh doanh D340101 60 A 21,0 - -
A1 21,0 - -
D1 21,0 - -
4 Tài chính - Ngân hàng D340201 101 A 21,0 41 21,5
A1 20,5 21,0
D1 20,5 21,0
5 Kinh tế phát triển D310104 60 A 21,0 29 21,5
A1 20,5 21,0
D1 20,5 21,0
6 Kế toán D340301 50 A 21,0 - -
A1 21,0 - -
D1 21,0 - -


Nhận ngay Điểm chuẩn Đại học Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2013 sớm nhất Việt Nam, Soạn tin:

DCL (dấu cách) QHE (dấu cách) Mãngành gửi 8712

Ví dụ: DCL QHE D310101gửi 8712

Trong đó QHE là Mã trường

D310101 là mã ngành Kinh tế

Các bạn có thể tra cứu điểm chuẩn của trường miễn phí tại đây: http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-kinh-te-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi-QHE.html

Hoặc tra cứu tại đây:

Điểm chuẩn của trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2012:

TT
Ngành/Đơn vị
Mã ngành
Chỉ tiêu
Khối thi
Điểm trúng tuyển đợt 1
Chỉ tiêu tuyển đợt2
Mức điểm nhận hồ sơ ĐKXT đợt 2
V
TRƯ­ỜNG ĐẠI HỌCKINH TẾ
QHE
430
 
 
 
 
1
Kinh tế
D310101
50
A
21,0
   
A1
20,5
   
D1
20,5
   
2
Kinh tế quốc tế
D310106
100
A
22,5
   
A1
22,0
   
D1
22,5
   

 

3
Quản trị kinh doanh
D340101
60
A
21,5
   
A1
21,5
   
D1
21,5
   
4
Tài chính – Ngân hàng
D340201
110
A
21,0
   
A1
21,0
   
D1
21,5
   

 

5
Kinh tế phát triển
D310104
60
A
21,0
   
A1
20,5
   
D1
20,5
   
6
Kế toán
D340301
50
A
22,5
   
A1
21,0
   
D1
21,0
   

Điểm chuẩn của trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2011

Tr­ường ĐH Kinh tế
QHE
430
-
-
-
-
1
Kinh tế
401
50
A
21.0
-
-
D1
21.0
-
-
2
Kinh tế quốc tế
402
100
A
21.0
-
-
D1
21.0
-
-
3
Quản trị kinh doanh
403
60
A
21.0
-
-
D1
21.0
-
-
4
Tài chính - Ngân hàng
404
110
A
22.0
-
-
D1
22.0
-
-
5
Kinh tế phát triển
405
60
A
21.0
-
-
D1
21.0
-
-
6
Kế toán
406
50
A
23.0
-
-
D1
23.0
-
-
Thí sinh không trúng tuyển ngành Tài chính - Ngân hàng (404) và Kế toán (406) có thể đăng ký chuyển sang các ngành học khác, cụ thể như­ sau:
- Thí sinh đạt 21.0 điểm (khối A hoặc D) trở lên đ­ược đăng ký chuyển sang ngành Kinh tế (401);
- Thí sinh đạt 22.5 điểm (khối A hoặc D) đ­ược đăng ký ngành Kinh tế quốc tế (402);
- Thí sinh đạt 22.0 điểm (khối A hoặc D) trở lên đ­ược đăng ký ngành Quản trị kinh doanh (403);
- Thí sinh đạt 21.5 điểm (khối A hoặc D) trở lên đ­ược đăng ký ngành Kinh tế phát triển (405).

 (Tuyensinh 247 tổng hợp)

2k6 tham gia ngay Group Zalo chia sẻ tài liệu ôn thi và hỗ trợ học tập

Viết bình luận: Điểm chuẩn năm 2013 của trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH