Điểm chuẩn năm 2014 trường Đại học Hàng Hải

Trường ĐH Hàng Hải đã chính thức công bố điểm chuẩn năm 2014. Điểm sàn nhóm kinh tế và quản trị kinh doanh là 17.5 điểm.

Điểm chuẩn ĐH Hàng Hải năm 2014

- Mức điểm này dành cho thí sinh thuộc khu vực 3

STT

Ngành/chuyên ngành

Mã ngành

Điểm chuẩn theo từng khối thi

Ghi chú

A

A1

D1

A. đại học chính quy

Nhóm kinh tế & quản trị KD

1

Kinh tế vận tải

D840104

 

Điểm sàn Nhóm

- Khối A: 17.5

- Khối A1: 17.5

- Khối D1: 17.5

- Kinh tế vận tải

D401

19.5

19.5

19.5

- Logistics

D407

18.0

18.0

18.0

2

Kinh doanh quốc tế

D340120

 

- Kinh tế ngoại thương

D402

20.0

20.0

20.0

3

Quản trị kinh doanh

D340101

 

- Quản trị kinh doanh

D403

17.5

17.5

17.5

- Tài chính kế toán

D404

17.5

17.5

17.5

Ngôn ngữ

4

Ngôn ngữ Anh

D220201

 

 

 

- Đảm bảo điểm sàn quy định của Bộ GD-ĐT (D1)

-Tiếng Anh thương mại

(Tiếng Anh hệ số 2)

D124

-

-

18.0

Nhóm hàng hải

 

Khoa học Hàng hải

D840106

 

Điểm sàn Nhóm

(A, A1, D1)

13.5

5

- Điều khiển tàu biển

D101

14.0

14.0

-

- Khai thác Máy tàu biển

D102

13.5

13.5

-

- Luật & Bảo hiểm hàng hải

D120

13.5

13.5

13.5

Nhóm kỹ thuật & công nghệ

6

Kỹ thuật điện tử - truyền thông

D520207

 

Điểm sàn Nhóm

(A, A1, D1)

13.5

- Điện tử viễn thông

D104

15.0

15.0

-

7

Kỹ thuật điều khiển và TĐH

D520216

 

- Điện tự động tàu thủy

D103

13.5

13.5

-

- Điện tự động công nghiệp

D105

15.5

15.5

-

-Tự động hóa Hệ thống điện

D121

13.5

13.5

-

8

Kỹ thuật tàu thủy

D520122

 

- Máy tàu thủy

D106

13.5

13.5

-

- Thiết kế tàu thủy

D107

13.5

13.5

-

- Đóng tàu

D108

13.5

13.5

-

9

Kỹ thuật cơ khí

D520103

 

- Máy nâng chuyển

D109

13.5

13.5

-

- Kỹ thuật cơ khí

D116

14.5

14.5

-

- Cơ điện tử

D117

13.5

13.5

-

- Kỹ thuật Ô tô

D122

13.5

13.5

 

- Kỹ thuật Nhiệt lạnh

D123

13.5

13.5

 

 

Nhóm kỹ thuật & công nghệ

10

Kỹ thuật công trình biển

D580203

 

Điểm sàn Nhóm

(A, A1, D1)

13.5

- Xây dựng công trình thủy

D110

13.5

13.5

-

- Kỹ thuật an toàn hàng hải

D111

13.5

13.5

-

11

Kỹ thuật công trình xây dựng

D580201

 

- X.dựng dân dụng &công nghiệp

D112

13.5

13.5

-

12

KTxây dựng công trình g.thông

D580205

 

- Kỹ thuật cầu đường

D113

13.5

13.5

-

13

Công nghệ thông tin

D480201

 

- Công nghệ thông tin

D114

14.5

14.5

14.5

- Kỹ thuật phần mềm

D118

15.5

15.5

15.5

- Truyền thông và Mạng máy tính

D119

13.5

13.5

13.5

14

Kỹ thuật môi trường

D520320

 

- Kỹ thuật môi trường

D115

14.5

14.5

-

B. cao đẳng chính quy (chỉ xét tuyển thí sinh thi vào Trường, ưu tiên đã đăng ký CĐ khi thi)

1

Điều khiển tàu biển

C840107

 

 

- Điều khiển tàu biển

C101

10.0

10.0

-

 

2

Vận hành khai thác máy tàu

C840108

 

 

- Khai thác máy tàu biển

C102

10.0

10.0

-

 

3

Khai thác vận tải

C840401

 

 

- Kinh tế vận tải biển

C401

10.0

10.0

10.0

 

4

Quản trị kinh doanh

C340101

 

 

- Quản trị kinh doanh

C403

10.0

10.0

10.0

 

- Tài chính kế toán

C404

10.0

10.0

10.0

 

5

Công nghệ KT công trình xây dựng

C510102

 

 

- X.dựng dân dụng &công nghiệp

C112

10.0

10.0

-

 

6

Công nghệ KT điều khiển& TĐH

C510303

 

 

- Điện tự động công nghiệp

C105

10.0

10.0

-

 

-Tự động hóa hệ thống điện

C121

10.0

10.0

-

C. liên thông CĐ - ĐH chính quy

1

Thí sinh đã dự thi vào Trường, các ngành có hệ liên thông CĐ-ĐH

 

13.0

13.0

13.0

 

Tất cả các thí sinh thuộc các khu vực: 2, 2NT, 1 và thuộc diện đối tượng ưu tiên (từ 01 đến 07) được hưởng điểm ưu tiên theo quy định hiện hành của Bộ GD-ĐT.

Để nhận Điểm chuẩn NV2 Đại học Hàng hải năm 2014 sớm nhất, Soạn tin:

NV2 (dấu cách) HHA gửi 8712

Trong đó HHA là Mã trường

 

 

* Một số điểm lưu ý thí sinh:

1. Thí sinh trúng tuyển các chuyên ngành: Điều khiển tàu biển (D101), Khai thác Máy tàu biển (D102) được đăng ký vào Lớp chọn (Mỗi lớp 40-45 SV, tăng cường giảng dạy phần chuyên môn bằng Tiếng Anh, học phí như lớp thường). Thí sinh đăng ký khi làm thủ tục Nhập học.

2. Nhà trường tổ chức mô hình Lớp đại học chất lượng cao cho 2 chuyên ngành:

+ Kinh tế ngoại thương (D402): 2 lớp

+ Kinh tế vận tải biển (D401): 2 lớp

(Mỗi lớp 40- 45 SV với mục tiêu: đào tạo sinh viên tốt nghiệp có chất lượng cao thông qua đầu tư điều kiện giảng dạy, học tập tốt; chương trình đào tạo tiên tiến; chọn đội ngũ giảng viên giỏi và trình độ cao; tăng cường giảng dạy, học tập phần chuyên môn bằng Tiếng Anh (khoảng 20% số học phần); định hướng chuẩn đầu ra Tin học, Ngoại ngữ quốc tế đạt trên mức chuẩn thông thường).

Đối tượng được đăng ký vào các Lớp đại học chất lượng cao gồm:

  1. Thí sinh đã trúng tuyển vào Trường (trong Giấy triệu tập có phần để đăng ký khi Nhập học):

+ Thí sinh trúng tuyển vào Nhóm Kinh tế & QTKD (tổng điểm kể cả ưu tiên từ 17.5 trở lên) gồm trúng tuyển đúng chuyên ngành dự thi và diện trúng tuyển Nhóm ngành.

+ Thí sinh đã trúng tuyển đúng chuyên ngành dự thi thuộc Nhóm Kỹ thuật & CN hoặc Nhóm Hàng hải (không xét diện trúng tuyển Nhóm, trượt chuyên ngành đăng ký dự thi).

b. Thí sinh đã dự thi đại học vào các trường đại học trong cả nước năm 2014 các khối A, A1, D1 có tổng điểm thi (kể cả ưu tiên) đạt từ 19,0 điểm trở lên: thí sinh gửi phiếu chứng nhận kết quả thi (kèm lệ phí xét tuyển 30.000đ/thí sinh) hoặc nộp phiếu trực tiếp tại:

- Phòng Đào tạo – P.114A – A1, Trường ĐH Hàng hải Việt Nam.

- Địa chỉ: 484 Lạch Tray - Ngô Quyền – Hải Phòng; Điện thoại: 0313.735.138.

- Thời hạn nhận Phiếu đăng ký: từ 20/8/2014 đến 29/8/2014.

- Công bố kết quả xét tuyển: ngày 3/9/2014 (40 chỉ tiêu/ngành cho đối tượng b.).

- Nhập học (thí sinh trúng tuyển): ngày 7/9/2014 (chi tiết theo Giấy báo nhập học)

3. Đối với các thí sinh đạt Điểm sàn Nhóm song không đạt Điểm chuẩn chuyên ngành thì vẫn trúng tuyển vào Nhóm ngành đó và được Nhà trường gửi Giấy triệu tập trúng tuyển. Trong Giấy triệu tập có phần để thí sinh đăng ký xin xét chuyển về ngành (chuyên ngành) trong cùng Nhóm mà chỉ tiêu còn thiếu. Nhà trường sẽ sắp xếp chuyên ngành mới dựa trên đăng ký này và theo thứ tự ưu tiên điểm từ cao xuống thấp cho đến khi hết chỉ tiêu của từng chuyên ngành. Các trường hợp không đạt sẽ phải tuân theo sự sắp xếp chuyên ngành (lần cuối) của Nhà trường.

4. Các thí sinh dự thi khối A, A1 các ngành thuộc Nhóm Kinh tế & QTKD có tổng điểm (kể cả ưu tiên) từ 13,5 đến 17,0 điểm được đăng ký xét tuyển vào các chuyên ngành còn thiếu của Nhóm Hàng hải và Nhóm Kỹ thuật & Công nghệ. Thí sinh gửi Đơn đăng ký (kèm lệ phí xét tuyển 30.000đ/thí sinh) hoặc nộp Đơn trực tiếp tại:

Phòng Đào tạo – P.114A – A1, Trường ĐH Hàng hải Việt Nam

Địa chỉ: 484 Lạch Tray - Ngô quyền – HP; Điện thoại: 0313.735.138).

- Thời hạn đăng ký: từ ngày 8/8/2014 đến hết ngày 15/8/2014.

- Công bố kết quả xét tuyển: ngày 16/8/2014.

(Chi tiết xem Website: tuyensinh.vimaru.edu.vn)

5. Lịch nhập học: Nhà trường tổ chức nhập học cho thí sinh trúng tuyển vào các ngày 04, 05, 06 và 07/09/2014 tại trường. Chi tiết xem website:tuyensinh.vimaru.edu.vn

6. Nhà trường xét tuyển chương trình tiên tiến cho 2 chuyên ngành:

+ Kinh tế hàng hải và Toàn cầu hóa (100 chỉ tiêu).

+ Kinh doanh quốc tế và Logistics (100 chỉ tiêu).

- Đối tượng tuyển sinh: các thí sinh đã dự thi đại học vào các trường đại học trong cả nước năm

2014 các khối A, A1 và D1, có điểm thi (kể cả ưu tiên) đạt từ 13,5 điểm trở lên.

- Phương thức xét tuyển: Kiểm tra trình độ Tiếng Anh đầu vào (02 đợt: 10/8 và 30/8/2014).

- Địa chỉ liên hệ: Viện Đào tạo quốc tế - Trường ĐH Hàng hải Việt Nam (Phòng 102- Nhà A5).

Tel: 031.3261.999 (Hotline: 0945.605.187); Website:www.ISE.vimaru.edu.vn

Nguồn ĐH Hàng Hải

Viết bình luận: Điểm chuẩn năm 2014 trường Đại học Hàng Hải

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH