Điểm chuẩn nv2 Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội năm 2012

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội vừa chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng bổ sung kỳ thi tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2012.

xem thêm: Danh sách trường công bố điểm chuẩn nv2 năm 2012

ĐIỂM CHUẨN NV2 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI HỆ ĐẠI HỌC

Diem chuan nv2 Dai hoc Tai nguyen va Moi truong Ha Noi nam 2012

ĐIỂM CHUẨN NV2 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI HỆ CAO ĐẲNG A: 10 . A1: 10 , D:10.5 , B:11 .

Diem chuan nv2 Dai hoc Tai nguyen va Moi truong Ha Noi nam 2012

Mức chênh lệch điểm giữa 2 nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 điểm, giữa 2 khu vực kế tiêp là 0,5 điểm.
 
--------------------------------------------------

Điểm chuẩn Nguyện vọng 1 Đại Học Tài nguyên & Môi trường Hà Nội 2012

Diem chuan nv2 Dai hoc Tai nguyen va Moi truong Ha Noi nam 2012

Diem chuan nv2 Dai hoc Tai nguyen va Moi truong Ha Noi nam 2012

3 bình luận: Điểm chuẩn nv2 Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội năm 2012

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!