Điểm chuẩn trường Đại học Nội Vụ năm 2014

Trường Đại học Nội vụ đã công bố điểm chuẩn dự kiến năm 2014 tại 2 cơ sở Hà Nội và Đà Nẵng, điểm chuẩn ngành cao nhất là 17.5 điểm.

Điểm chuẩn ĐH Nội Vụ năm 2014 - Dự kiến

Tên ngành Mã ngành Khối Thi Điểm chuẩn dự kiến (Hà Nội) Điểm chuẩn (Đà Nẵng)
Khoa học thư viện D320202 C 15  
Khoa học thư viện D320202 D1 14.5  
Lưu trữ học D320303 C 15 15
Lưu trữ học D320303 D1 14.5 14.5
Quản lý nhà nước D310205 C 17.5 16.5
Quản lý nhà nước D310205 D1 17 16
Quản trị nhân lực D340404 C 17.5 16.5
Quản trị nhân lực D340404 D1 17 16
Quản trị văn phòng D340406 C 17.5 16.5
Quản trị văn phòng D340406 D1 17 16
Quản lý văn hóa D220342 C 14.5  
Quản lý văn hóa D220342 D1 14  

Để nhận Điểm chuẩn Đại học Nội vụ Hà Nội năm 2014 chính xác nhất, Soạn tin:

DCL (dấu cách) DNV (dấu cách) Mãngành gửi 8712

Ví dụ: DCL DNV D340404 gửi 8712

Trong đó DNV là Mã trường

D340404 là mã ngành Quản trị nhân lực

Tuyensinh247 Tổng hợp

Viết bình luận: Điểm chuẩn trường Đại học Nội Vụ năm 2014

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH