Điểm chuẩn và chỉ tiêu xét tuyển bổ sung đại học Nha Trang 2012

Trường đại học Nha Trang đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 và chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng bổ sung năm 2012.

 

Mã trường: TSN
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1   Công nghệ chế biến thủy sản, công nghệ thực phẩm A, A1 10 Cao đẳng (tại Kiên Giang bằng điểm sàn cao đẳng theo khối thi)
2   Công nghệ chế biến thủy sản, công nghệ thực phẩm A, A1 10.5 Cao đẳng (tại Nha Trang)
3   Công nghệ kỹ thuật nhiệt, Điều khiển tàu biển, Công nghệ kĩ thuật điện – điện tử, công nghệ kĩ thuật cơ điện tử A, A1 10 Cao đẳng (tại Kiên Giang bằng điểm sàn cao đẳng theo khối thi)
4   Công nghệ thông tin, kế toán, quản trị kinh doanh A, A1 10.5 Cao đẳng (tại Nha Trang)
5   Công nghệ sinh học A, A1 13  
6   Công nghệ kỹ thuật môi trường A, A1 13  
7   Khoa học hàng hải, Kĩ thuật khai thác thủy sản, Kinh tế nông nghiệp, Kế toán, Tài chính – Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh thương mại, Quản trị dịch v A, A1 13  
8   Công nghệ kỹ thuật nhiệt, Điều khiển tàu biển, Công nghệ kĩ thuật điện – điện tử, công nghệ kĩ thuật cơ điện tử A, A1 10.5 Cao đẳng (tại Nha Trang)
9   Công nghệ kỹ thuật ô tô A, A1 13  
10   Công nghệ kỹ thuật chế tạo máy A, A1 13  
11   Công nghệ kỹ thuật nhiệt A, A1 13  
12   Kỹ thuật tàu thủy A, A1 13  
13   Công nghệ kỹ thuật xây dựng A, A1 13  
14   Công nghệ thông tin A, A1 13  
15   Hệ thống thông tin quản lý A, A1 13  
16   Ngôn ngữ Anh A, A1 13  
17   Công nghệ chế biến thủy sản A, A1 13  
18   Công nghệ thực phẩm A, A1 13  
19   Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A, A1 13  
20   Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A, A1 13  
21   Công nghệ thông tin, kế toán, quản trị kinh doanh A, A1 10 Cao đẳng (tại Kiên Giang bằng điểm sàn cao đẳng theo khối thi)
22   Công nghệ chế biến thủy sản, công nghệ thực phẩm B 11 Cao đẳng (tại Kiên Giang bằng điểm sàn cao đẳng theo khối thi)
23   Công nghệ chế biến thủy sản, công nghệ thực phẩm B 11.5 Cao đẳng (tại Nha Trang)
24   Nuôi trồng thủy sản B 11.5 Cao đẳng (tại Nha Trang)
25   Công nghệ sinh học B 14  
26   Công nghệ kỹ thuật môi trường B 14  
27   Nuôi trồng thủy sản, Quản lí nguồn lợi thủy sản, Bệnh học thủy sản B 14  
28   Công nghệ chế biến thủy sản B 14  
29   Công nghệ thực phẩm B 14  
30   Nuôi trồng thủy sản B 11 Cao đẳng (tại Kiên Giang bằng điểm sàn cao đẳng theo khối thi)
31   Công nghệ thông tin D1 13.5  
32   Hệ thống thông tin quản lý D1 13.5  
33   Ngôn ngữ Anh D1 13.5  
34   Khoa học hàng hải, Kĩ thuật khai thác thủy sản, Kinh tế nông nghiệp, Kế toán, Tài chính – Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh thương mại, Quản trị dịch v D1, D3 13.5  
35   Công nghệ thông tin, kế toán, quản trị kinh doanh D1,D3 11 Cao đẳng (tại Nha Trang)
36   Công nghệ thông tin, kế toán, quản trị kinh doanh D1,D3 10.5 Cao đẳng (tại Kiên Giang bằng điểm sàn cao đẳng theo khối thi)

CHỈ TIÊU XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG
KỲ THI TUYỂN SINH ĐH&CĐ 2012
(ĐỐI VỚI HSPT – KV3)
I. TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
Trường Đại học Nha Trang xét tuyển nguyện vọng bổ sung (NVBS) cho chỉ tiêu đào tạo đại học, bao gồm các ngành cụ thể như sau:
Tên ngành/Nhóm ngành
Số lượng tuyển
Khối thi
Điểm xét tuyển NVBS
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
100
A, A1
13.0
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
100
Công nghệ kỹ thuật ô tô
50
Công nghệ chế tạo máy
50
Công nghệ kỹ thuật nhiệt
100
Kỹ thuật tàu thủy
100
Công nghệ kỹ thuật xây dựng
100
Công nghệ thông tin
90
A, A1
D1
13.0
13.5
Hệ thống thông tin quản lý
50
Ngôn ngữ Anh (D1)
50
Công nghệ chế biến thủy sản
100
A, A1
B
13.0
14.0
Công nghệ thực phẩm
120
Công nghệ sinh học
120
Công nghệ kỹ thuật môi trường
100
Khoa học hàng hải
30
A, A1
D1, D3
13.0
13.5
Kỹ thuật khai thác thủy sản
50
Kinh tế nông nghiệp
50
Kế toán
100
Tài chính – Ngân hàng
100
Quản trị kinh doanh
80
Kinh doanh thương mại
80
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
80
Nuôi trồng thủy sản
100

B

A,A1

14.0

13.0

Quản lý nguồn lợi thủy sản
50
Bệnh học thủy sản
50
* Phân hiêụ Kiên Giang: Xét tuyển 04 ngành đào tao: Công nghệ thực phẩm (D540101) và Kế toán (D340301), Công nghệ kỹ thuật xây dựng (D510103); Quản trị kinh doanh (D340101). Điểm chuẩn bằng điểm sàn đại học theo khối thi; Số lượng tuyển mỗi ngành là 70 chỉ tiêu.
II. TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG: không xét NVBS
Lưu ý:
1)      Thí sinh đăng ký xét tuyển NVBS nộp bản gốc Giấy chứng nhận kết quả thi, trên đó ghi tên ngành có nguyện vọng học và nộp trực tiếp hoặc chuyển phát nhanh theo đường bưu điện về: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Nha Trang, Số 2 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang, Khánh Hòa;
2)      Thời gian nhận HS: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/9/2012
3)      Kết quả xét tuyển nguyện vọng bổ sung sẽ được công bố trên website của Trường và các phương tiện thông tin đại chúng.
4)      Lệ phí xét tuyển: 20.000 đ/hồ sơ.
Thông tin chi tiết liên hệ theo điện thoại:  058. 3831148

Viết bình luận: Điểm chuẩn và chỉ tiêu xét tuyển bổ sung đại học Nha Trang 2012

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH