Điểm chuẩn và xét tuyển NV2 Đại học Bách khoa - ĐH Quốc gia TPHCM năm 2012

Trường Đại học Bách khoa - ĐH Quốc gia TPHCM công bố điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 và xét tuyển nguyện vọng bổ sung năm 2012.

Điểm chuẩn áp dụng cho các thí sinh đã đăng ký theo đúng khối thi và đúng mã ngành tuyển sinh của QSB, đã dự thi tuyển sinh ngày 4-5/07/2012 và không có bài thi bị điểm không. Các điểm chuẩn/điểm tuyển công bố trong các phần tiếp theo dưới đây áp dụng cho thí sinh diện khu vực 3 (KV3) học sinh phổ thông (HSPT) - điểm ưu tiên khu vực, đối tượng tính theo khoản 1.a điều 33  quy chế tuyển sinh hiện hành. Công bố điểm chuẩn theo từng khối thi là điểm tối thiểu thí sinh phải đạt được để được tham gia phân ngành, tuyển vào học tại trường Đại học Bách khoa – ĐHQG TP.HCM (QSB).

- Đối với tất cả các ngành tuyển theo khối A và khối A1: Điểm chuẩn để tham gia phân ngành (tổng điểm 03 môn không nhân hệ số) là điểm cao hơn giữa điểm chuẩn dự kiến là 16,0 điểm và điểm sàn tuyển sinh đại học 2012 của khối tương ứng - do Bộ Giáo dục & Đào tạo sẽ công bố.           
Điều 2 dưới đây quy định chi tiết về điểm tuyển phân ngành gọi nhập học theo các mã tuyển sinh - là điểm cao hơn giữa các điểm tuyển dự kiến ghi trong bảng 1, các điểm sàn tuyển sinh đại học 2012 của khối A và của khối A1 do Bộ Giáo dục  Đào tạo sẽ công bố.

-  Đối với khối V, cho ngành duy nhất QSB-117: Xét tuyển gọi nhập học các thí sinh đạt điểm môn năng khiếu từ 5,0 điểm trở lên đồng thời đạt điểm chuẩn khối V từ 24.0 điểm – tính tổng điểm thi 03 môn trong đó điểm môn Toán nhân hệ số 2, điểm Vật lý và Năng khiếu hệ số 1.      

Trường thống nhất áp dụng một “điểm tuyển xét phân ngành - gọi nhập học” chung cho cả khối A và khối A1 (tổng điểm 03 môn không nhân hệ số).

Xét nguyện vọng bổ sung chuyển ngành (NVBS) vào 07 ngành còn chỉ tiêu sau khi đã xét nguyện vọng (NV) chính. Đối tượng được tham gia xét NVBS là thí sinh chưa trúng tuyển theo NV chính, đã đăng ký nguyện vọng một tham gia xét tuyển chuyển ngành (NVBS) ngày 03/07/2012 tại hội đồng thi QSB theo các mã ngành đã được công bố. Điểm tuyển gọi nhập học theo NVBS số một phải không thấp hơn điểm tuyển NV chính – các điểm tuyển dự kiến cho NVBS được công bố chi tiết trong bảng dưới đây.

Mã TS QSB Tên ngành / nhóm ngành (tuyển khối A và khối A1) Chỉ tiêu NV chính theo giấy báo dự thi NV phân ngành bổ sung số 1 (NVBS)
Điểm tuyển Số TT1 Điểm tuyển Số TT2
106 Công nghệ Thông tin 330 18.5 393 Không xét NVBS
108 Điện - Điện tử 660 19.0 790 Không xét NVBS
109 Cơ khí -Cơ Điện tử 500 18.5 536 Không xét NVBS
112 Kỹ thuật Dệt may 70 16.0 58 16.0 57
114 CN Hoá-Thực phẩm-Sinh học 430 18.5 620 Không xét NVBS
115 Xây dựng 520 19.5 600 Không xét NVBS
120 Kỹ thuật Địa chất - Dầu khí 150 19.5 213 Không xét NVBS
123 Quản lý công nghiệp 160 18.0 175 Không xét NVBS
125 KT & Quản lý Môi trường 160 16.5 197 19.0 18
126 Kỹ thuật Giao thông 180 16.5 202 Không xét NVBS
127 KT Hệ thống Công nghiệp 80 16.0 57 18.0 59
129 Kỹ thuật Vật liệu 200 16.0 79 16.5 205
130 Trắc địa-Địa chính 90 16.0 28 16.5 84
131 Vật liệu và Cấu kiện XD 80 16.0 45 18.0 65
136 Vật lý KT - Cơ Kỹ thuật 150 16.5 119 18.0 79
  Cộng : 3760   4112   567
117 Kiến trúc DD & CN 40 24 56 Điểm môn năng khiếu phải đạt từ 5,0 trở lên.

Xét tuyển NV2-3 và Cao đẳng:

Trường QSB đã tuyển đủ chỉ tiêu qua phân ngành (NV chính và NVBS số một) – không xét chỉ tiêu bậc đại học cho các nguyện vọng phân ngành khác, các NV2-3.

Công bố xét tuyển 150 chỉ tiêu Cao đẳng Bảo dưỡng Công nghiệp mã ngành QSB-C65 – nhận phiểu điểm bản chính tại trường và qua đường bưu điện tới thời hạn chót là hết ngày 30/08/2012. Xét và công bố kết quả ngày 05/09/2012, làm thủ tục nhập học từ 17/09/2012.         

Đối tượng: Thí sinh thi đại học năm 2012 khối A hoặc khối A1 – không có bài thi bị điểm không; chưa trúng tuyển; có tổng điểm thi lớn hơn hoặc bằng điểm sàn Cao đẳng do Bộ Giáo dục & Đào tạo công bố.  Riêng các thí sinh dự thi tại hội đồng thi QSB diện đã đăng ký NV chính và các NVBS vào QSB-C65 thì không phải nộp lại hồ sơ.

Xét tuyển vào các lớp đặc biệt – chất lượng cao:      

- Xét tuyển vào chương trình Kỹ sư Chất lượng cao Việt Pháp (PFIEV) các thí sinh thi theo khối A - đã trúng tuyển vào QSB và có tổng điểm thi nhân theo hệ số (Toán ´3, Lý ´2, Hóa ´1) đạt từ 42 điểm trở lên. Thí sinh đăng ký tham gia xét tuyển khi nhập học - theo giấy báo.

- Xét tuyển đào tạo liên thông với đại học Nagaoka - Nhật (lớp tăng cường tiếng Nhật) dành cho các thí sinh trúng tuyển vào ngành QSB-108. Xét tuyển chương trình Pháp ngữ –AUF (tăng cường tiếng Pháp) dành cho các thí sinh trúng tuyển vào các ngành QSB-108 hoặc QSB-115. Thí sinh đăng ký tham gia xét tuyển khi nhập học – theo giấy báo.

- Xét tuyển “Chương trình Đào tạo tiên tiến” học bằng tiếng Anh (theo chương trình của Đại học Illinois – Mỹ) dành cho các thí sinh có kết quả tuyển sinh 2012 khối A hoặc khối A1 không thấp hơn điểm chuẩn vào QSB công bố tại điều 1 và có khả năng theo học hoàn toàn bằng tiếng Anh. Nộp hồ sơ tại trường tới 15/08/2012.

- Xét tuyển các lớp “Liên kết Đào tạo Quốc tế” dành cho các các thí sinh thi Ts2012 đạt điểm sàn Đại học của Bộ (kể cả đã trúng tuyển) có khả năng theo học bằng tiếng Anh. Nộp hồ sơ tại trường tới 15/08/2012.

Viết bình luận: Điểm chuẩn và xét tuyển NV2 Đại học Bách khoa - ĐH Quốc gia TPHCM năm 2012

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH