Điểm chuẩn và xét tuyển NV2 Đại học Đà Lạt năm 2012

Phần lớn điểm chuẩn các ngành của trường ĐH Đà Lạt đều ngang với mức sàn của Bộ GD-ĐT. Nhà trường tiếp tục xét tuyển NV bổ sung vào 20 ngành ĐH và 4 ngành CĐ với tổng chỉ tiêu gần 1000.

Điểm chuẩn trường ĐH Đà Lạt

Mức điểm chuẩn công bố tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

 
* Điểm trúng tuyển NV1

Điểm chuẩn, xét tuyển NV bổ sung của ĐH Đà Lạt

Thí sinh đăng ký ngành kỹ thuật Hạt nhân có điểm từ 13,0 - 16,0, nhà trường tuyển vào ngành Vật Lý học. Thí sinh có điểm ngành Luật 15,0 nhà trường tuyển vào ngành Lịch Sử, có điểm 14,5 nhà trường tuyển vào ngành Việt Nam học.

*Xét tuyển NV bổ sung
S.H
S.H

 

Viết bình luận: Điểm chuẩn và xét tuyển NV2 Đại học Đà Lạt năm 2012

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH