Điểm chuẩn và xét tuyển NV2 Đại học Dầu khí năm 2012

Trường Đại học Dầu khí đã công bố điểm chuẩn, điểm NV2 vào trường năm 2012 như sau:

Mã trường: PVU
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D520201 Kĩ thuật địa chất (Địa chất dầu khí, Địa vật lí dầu khí)   20 Điểm vào trường
2 D520604 Kĩ thuật dầu khí   20 Điểm vào trường
3 D520301 Kĩ thuật hóa dầu   20 Điểm vào trường

Nguyện vọng 2

Mã trường: PVU
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm Xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D520201 Kĩ thuật địa chất (Địa chất dầu khí, Địa vật lí dầu khí)   21 20  
2 D520604 Kĩ thuật dầu khí   21  
3 D520301 Kĩ thuật hóa dầu   21

Viết bình luận: Điểm chuẩn và xét tuyển NV2 Đại học Dầu khí năm 2012

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH