Điểm chuẩn và xét tuyển NV2 Đại học Đồng Nai năm 2012

Trường ĐH Đồng Nai công bố điểm chuẩn, điểm NV2 vào trường năm 2012 như sau:

Mã trường: DNU
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1   SP Toán A 13  
2   SP Lý A 13  
3   SP Hóa học A 13  
4   GD Tiểu học A 13  
5   Kế toán A 13  
6   Quản trị kinh doanh A 13  
7   SP Hóa học B 14  
8   SP Sinh hoc B 14  
9   SP Văn C 14.5  
10   SP Lịch sử C 14.5  
11   GD Tiểu học C 14.5  
12   SP Tiếng Anh D1 18  
13   Kế toán D1 13.5  
14   Quản trị kinh doanh D1 13.5  
15   GD Mầm non M 13  
 
Chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng 2:
 
Mã trường: DNU
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm Xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D140209 SP Toán A 13 10  
2 D140211 SP Vật lí A 13 50  
3 D140213 SP Sinh học B 14 70  
4 D140217 SP Ngữ Văn C 14.5 20  
5 D140218 SP Lịch sử C 14.5 50  
6 D140202 Giáo dục tiểu học A 13 20  
7 D140202 Giáo dục tiểu học C 14.5  
8 D340301 Kế toán A 13 30  
9 D340301 Kế toán D1 13.5  
10 D340101 Quản trị kinh doanh A 13 30  
11 D340101 Quản trị kinh doanh D1 13.5  
 

Diem chuan va xet tuyen NV2 Dai hoc Dong Nai nam 2012

Ngành Đại học Sư phạm Tiếng Anh: Nhân hệ số 2

Thời gian nộp hồ sơ: 22-24.8.2012.

Viết bình luận: Điểm chuẩn và xét tuyển NV2 Đại học Đồng Nai năm 2012

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường Đại học