Điểm chuẩn và xét tuyển NV2 Đại học Mở TPHCM năm 2012

Trường Đại học Mở TPHCM vừa chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển cao đẳng hệ chính quy năm 2012.

Hội đồng tuyển sinh Đại học, Cao đằng 2012 thông báo điểm chuẩn như sau:

1. Hệ Đào tạo Đại học:

Hệ đại học:

Khoa học máy tính

D480101

A

15,0

A1

15,0

D1

15,0

CNKT công trình XD

D580201

A

14,5

A1

14,5

Công nghệ sinh học

D420201

A

14,0

A1

14,0

B

14,0

Quản trị kinh doanh

D340101

A

16,0

A1

16,0

D1

16,0

Kinh tế

D310101

A

15,0

A1

15,0

D1

15,0

Tài chính  Ngân hàng

D340201

A

16,5

A1

16,5

D1

16,5

Kế toán

D340301

A

16,0

A1

16,0

D1

16,0

Hệ thống thông tin quản lý

D340405

A

14,5

A1

14,5

D1

14,5

Luật kinh tế

D380107

A

16,0

A1

16,0

C

17,5

D1

16,0

Đông Nam á học

D220214

A

13,0

A1

13,0

B

14,0

C

14,5

D1

13,5

D4

13,5

D6

13,5

Xã hội học

D310301

A

13,0

A1

13,0

B

14,0

C

14,5

D1

13,5

D4

13,5

D6

13,5

Công tác Xã hội

D760101

A

13,0

A1

13,0

B

14,0

C

14,5

D1

13,5

D4

13,5

D6

13,5

Ngôn ngữ Anh

D220201

D1

20,5

Ngôn ngữ Trung Quốc

D220204

D1

13,5

D4

13,5

Ngôn ngữ Nhật

D220209

D1

15,0

D4

15,0

D6

15,0

 

Hệ cao đẳng:

Khoa học máy tính

C480101

A

10,0

A1

10,0

D1

10,5

Công tác Xã hội

C760101

A

10,0

A1

10,0

B

11,0

C

11,5

D1

10,5

D4

10,5

D6

10,5

Xét tuyển NV2

Diem chuan va xet tuyen NV2 Dai hoc Mo TPHCM nam 2012

 

 

3 bình luận: Điểm chuẩn và xét tuyển NV2 Đại học Mở TPHCM năm 2012

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH