Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Bình Định năm 2020

Điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2020 - 2021 tỉnh Bình Định đã được công bố, trường THPT Trưng Vương NV1 là 24,25 điểm, NV2 trường lấy 26,25 điểm.

Điểm trúng tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2020 - 2021 tỉnh Bình Định:

STT Trường NV1 NV2 NV3 Ghi chú
1 THPT Chuyên Lê Quý Đôn 29     chuyên Toán
2 THPT Chuyên Lê Quý Đôn 26     chuyên Lý
3 THPT Chuyên Lê Quý Đôn 33.25     chuyên Hóa
4 THPT Chuyên Lê Quý Đôn 28     chuyên Sinh
5 THPT Chuyên Lê Quý Đôn 25     chuyên Toán - Tin
6 THPT Chuyên Lê Quý Đôn 34.75     chuyên Văn
7 THPT Chuyên Lê Quý Đôn 37     chuyên Anh
8 THPT Chuyên Lê Quý Đôn 28.25     lớp không chuyên
9 THPT Chuyên Chu Văn An 30     chuyên Toán
10 THPT Chuyên Chu Văn An 26.75     chuyên Lý
11 THPT Chuyên Chu Văn An 24.5     chuyên Hóa
12 THPT Chuyên Chu Văn An 22.75     chuyên Sinh
13 THPT Chuyên Chu Văn An 26     chuyên Toán Tin
14 THPT Chuyên Chu Văn An 33.5     chuyên Văn
15 THPT Chuyên Chu Văn An 29.5     chuyên Anh
16 THPT Chuyên Chu Văn An 23     lớp không chuyên
17 Quốc học Quy Nhơn 32      
18 THPT Trưng Vương 24.25 26.25    
19 THPT Hùng Vương 18.25      
20 THPT Số 1 Tuy Phước 20.25      
21 THPT Số 2 Tuy Phước 18.25      
22 THPT Số 3 Tuy Phước 21.5      
23 THPT Nguyễn Diêu 17      
24 THPT số 1 An Nhơn 21.25      
25 THPT số 2 An Nhơn 21      
26 THPT số 3 An Nhơn 18      
27 THPT Hòa Bình 18      
28 THPT Quang Trung 18      
29 THPT Tây Sơn 17.5      
30 THPT Võ Lai 18.25      
31 THPT số 1 Phù Cát 23.75      
32 THPT số 2 Phù Cát 16.5      
33 THPT số 3 Phù Cát 18.25      
34 THPT Nguyễn Hữu Quang 9.25      
35 THPT Nguyễn Hồng Đạo 16.75      
36 THPT Ngô Lê Tân 16.76      
37 THPT số 1 Phù Mỹ 25      
38 THPT số 2 Phù Mỹ 25.25      
39 THPT An Lương 21.25      
40 THPT Mỹ Thọ 22      
41 THPT Tăng Bạt Hổ 22      
42 THPT Nguyễn Trân 26.75      
43 THPT Nguyễn Du 25      
44 THPT Lý Tự Trọng 26.75      
45 THPT Hoài Ân 17.5      
46 THPT Võ Giữ 19.5      
47 THPT Trần Quang Diệu 16.75      
48 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 10      
Theo TTHN

Tham Gia Group Zalo 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Viết bình luận: Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Bình Định năm 2020

  •  
Bứt Phá lớp 10 - Tuyensinh247