Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Thái Bình năm 2016

Điểm trúng tuyển vào lớp 10 các trường THPT tại Thái Bình năm 2016. Theo đó, trường THPT Nguyễn Trãi lấy điểm cao nhất với 32,5 điểm.

Điểm trúng tuyển vào lớp 10 tỉnh Thái Bình năm 2016

TT Trường THPT Thí sinh  ĐKDT TS
dự thi
Kế hoạch Tuyển tại Hội đồng thi Tuyển trong vùng về Ghi chú
Lớp HS Số lượng Điểm chuẩn Tuyển thẳng Tổng Số lượng Điểm chuẩn
01 Hưng Nhân 779 777 13 585 589 23,75 2 591      
02 Bắc Duyên Hà 629 625 13 585 585 25,25   585      
03 Nam Duyên Hà 565 564 10 450 452 19,25   452      
04 Đông Hưng Hà 767 763 12 540 547 24,75   547      
05 Quỳnh Côi 792 788 14 630 633 28,50 2 635      
06 Quỳnh Thọ 906 900 14 630 634 26,00 1 635      
07 Phụ Dực 745 741 14 630 633 27,75   633      
08 Tiên Hưng 639 631 12 540 542 24,75 1 543      
09 Bắc Đông Quan 739 730 14 630 632 26,50 1 633      
10 Nam Đông Quan 754 740 11 495 502 29,75   502      
11 Mê Linh 566 536 9 405 406 18,75 1 407      
12 Đông Thụy Anh 826 824 14 630 633 29,50 2 635      
13 Tây Thụy Anh 780 779 13 585 586 30,00 2 588      
14 Thái Ninh 551 549 10 450 454 28,75 3 457      
15 Thái Phúc 547 541 10 450 452 21,75 1 453      
16 Lê Quý Đôn 844 837 14 630 629 28,00   629      
17 Nguyễn Đức Cảnh 578 571 14 630 570   1 571 61 25,5-27,75 Từ LQĐ
18 Nguyễn Trãi 765 758 14 630 632 32,50   632      
19 Vũ Tiên 539 526 12 540 521     521 21 31,5-32,25 Từ NTr
20 Lý Bôn 685 660 13 585 586 21,00 2 588      
21 Phạm Quang Thẩm 273 261 7 315 259     259 62 27,5-31,25 Từ NTr
22 Nguyễn Du 589 584 12 540 543 22,25   543      
23 Bắc Kiến Xương 568 562 12 540 540 17,75   540      
24 Chu Văn An 581 578 11 495 495 19,00   495      
25 Bình Thanh 418 415 9 405 406 11,00 1 407      
26 Tây Tiền Hải 700 697 14 630 630 27,00   630      
27 Nam Tiền Hải 899 885 15 675 676 22,75   676      
28 Đông Tiền Hải 594 585 10 450 452 17,25 1 453      
Cộng 18618 18407 340 15300 15219   21 15240 144 0  

Tuyensinh247.com

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Viết bình luận: Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Thái Bình năm 2016

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!