Điểm nhận hồ sơ xét tuyển Đại học Sư phạm Hà Nội 2 năm 2023

Trường ĐHSP Hà Nội 2 thông báo mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học chính quy (thang điểm 30) đối với thí sinh khu vực 3 sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 như sau:

1. Các ngành đào tạo đào tạo giáo viên

STT

Mã trường

Mã ngành

Tên ngành

Mức điểm tối thiểu nhận hồ sơ xét tuyển

1

SP2

7140201

Giáo dục Mầm non

19

2

SP2

7140202

Giáo dục Tiểu học

19

3

SP2

7140204

Giáo dục Công dân

19

4

SP2

7140206

Giáo dục Thể chất

18

5

SP2

7140208

Giáo dục Quốc phòng - An ninh

19

6

SP2

7140209

Sư phạm Toán học

19

7

SP2

7140210

Sư phạm Tin học

19

8

SP2

7140211

Sư phạm Vật lý

19

9

SP2

7140212

Sư phạm Hóa học

19

10

SP2

7140213

Sư phạm Sinh học

19

11

SP2

7140217

Sư phạm Ngữ văn

19

12

SP2

7140218

Sư phạm Lịch sử

19

13

SP2

7140231

Sư phạm Tiếng Anh

19

14

SP2

7140247

Sư phạm khoa học tự nhiên (dự kiến)

19

15

SP2

7140249

Sư phạm Lịch sử - Địa lý

19

>>> XEM THÊM: ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2 CÁC NĂM QUA

Lưu ý:

a) Đối với ngành Giáo dục Mầm non

- Thí sinh dùng tổ hợp môn (Ngữ văn, GDCD, Năng khiếu 1 hoặc Ngữ văn, Lịch sử, Năng khiếu 1) thì: Tổng điểm 2 môn văn hóa trong tổ hợp môn xét tuyển + điểm ưu tiên x 2/3 (làm tròn đến 2 chữ số thập phân) ≥ 12,67.

- Thí sinh dùng tổ hợp môn (Ngữ văn, năng khiếu 2, Năng khiếu 3 hoặc Toán, Năng khiếu 2, Năng khiếu 3) thì: Điểm môn văn hóa trong tổ hợp môn xét tuyển + điểm ưu tiên x 1/3 (làm tròn đến 2 chữ số thập phân) ≥ 6,33.

b) Đối với ngành Giáo dục Thể chất

- Thí sinh dùng tổ hợp môn (Toán, Sinh học, Năng khiếu 4 hoặc Ngữ văn, Giáo dục công dân, Năng khiếu 4) thì: Tổng điểm 2 môn văn hóa trong tổ hợp môn xét tuyển + điểm ưu tiên x 2/3 (làm tròn đến 2 chữ số thập phân) ≥ 12,00

- Thí sinh dùng tổ hợp môn (Ngữ văn, năng khiếu 5, Năng khiếu 6 hoặc Toán, Năng khiếu 5, Năng khiếu 6) thì: Điểm môn văn hóa trong tổ hợp môn xét tuyển + điểm ưu tiên x 1/3 (làm tròn đến 2 chữ số thập phân) ≥ 6,00.

c) Đối với thí sinh xét tuyển vào ngành đào tạo đại học sư phạm (đào tạo giáo viên) phải có hạnh kiểm cả năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 cấp THPT xếp loại từ khá trở lên. Thí sinh không đạt điều kiện về hạnh kiểm thì sẽ bị buộc thôi học khi Nhà trường tổ chức hậu kiểm.

2. Các ngành đào tạo đại học ngoài sư phạm

STT

Mã trường

Mã ngành

Tên ngành

Mức điểm xét tuyển tối thiểu nhận hồ sơ xét tuyển

1

SP2

7220201

Ngôn ngữ Anh

15,0

2

SP2

7220204

Ngôn ngữ Trung Quốc

15,0

3

SP2

7310630

Việt Nam học

15,0

4

SP2

7420201

Công nghệ Sinh học

15,0

5

SP2

7480201

Công nghệ Thông tin

15,0

Lưu ý:

Nhà trường chỉ nhận hồ sơ của thí sinh đăng ký xét tuyển có điểm của từng môn trong tổ hợp môn dùng để xét tuyển không nhỏ hơn 5,0 điểm (theo thang điểm 10), chưa cộng điểm ưu tiên theo quy định.

3. Một số thông tin khác

- Điểm xét tuyển = Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 + điểm ưu tiên (nếu có).

- Trong đó:

+ Điểm môn 1, điểm môn 2, điểm môn 3 là điểm các môn trong Tổ hợp môn xét tuyển.

+ Điểm ưu tiên =  Điểm ưu tiên theo đối tượng chính sách + điểm ưu tiên theo khu vực. Điểm ưu tiên được tính theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 7 Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non.

Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Điểm nhận hồ sơ xét tuyển Đại học Sư phạm Hà Nội 2 năm 2023

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH