Điểm sàn đánh giá đầu vào Đại học Sài Gòn 2023

Ngày 25/7, Trường Đại học Sài Gòn công bố ngưỡng đầu vào tuyển sinh đại học chính quy xét tuyển theo phương thức sử dụng kết quả Kì thi Đánh giá đầu vào trên máy tính năm 2023.

1. Quy định về đạt ngưỡng đầu vào, điểm xét tuyển và điểm ưu tiên

a. Quy định về đạt ngưỡng đầu vào

Thí sinh đạt ngưỡng đầu vào xét tuyển theo phương thức sử dụng kết quả Kì thi Đánh giá đầu vào trên máy tính năm 2023 khi có tổng điểm 03 môn trong tổ hợp xét tuyển (không nhân hệ số môn chính) + điểm ưu tiên khu vực, đối tượng (nếu có) lớn hơn hoặc bằng ngưỡng đầu vào của ngành có nguyện vọng.

b. Quy định tính điểm xét tuyển

Điểm xét tuyển là tổng điểm thi (tổng điểm 03 môn trong mỗi tổ hợp xét tuyển của mỗi ngành) cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực (nếu có). Điểm xét tuyển quy đổi về thang điểm 30 và tối đa là 30 điểm.

- Tổng điểm thi quy đổi về thang điểm 30 được tính như sau:

+ Đối với tổ hợp xét tuyển không có môn chính:

Tổng điểm thi = Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3.

+ Đối với tổ hợp xét tuyển có môn chính:

Tổng điểm thi = (Diểm môn chính × 2 + Tổng điểm 2 môn còn lại) x 3/4.

c. Quy định về điểm ưu tiên

Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo thang điểm 10 và được tính như sau:

- Đối với thí sinh có tổng điểm thi dưới 22,5 điểm:

Điểm ưu tiên quy đổi = Mức điểm ưu tiên quy định tại khoản 1, 2 Điều 7 Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non hiện hành.

- Đối với thí sinh có tổng điểm thi từ 22,5 điểm trở lên:

Điểm ưu tiên quy đổi = [(30 - Tổng điểm thi đạt được)/7,5] x Mức điểm ưu tiên quy định tại khoản 1, 2 Điều 7 Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non hiện hành.

2. Ngưỡng đầu vào theo phương thức xét tuyển sử dụng kết quả Kì thi Đánh giá đầu vào trên máy tính năm 2023 (không nhân hệ số môn chính)

Diem san danh gia dau vao Dai hoc Sai Gon 2023

Lưu ý:

- Thí sinh đủ điều kiện xét tuyển khi:

+ Đã đăng ki kết quả Kì thi Đánh giả đầu vào trên máy tính để xét tuyển trong tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2023 trên trang: https://dkttxt.sgu.edu.vn của Trường, trong thời hạn từ ngày 01/6/2023 đến trước 17g00 ngày 28/6/2023 và đăng kí nguyện vọng xét tuyển trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc trên Cổng dịch vụ công quốc gia;

+ Có đủ điểm thi của 03 môn trong các tổ hợp xét tuyển của ngành có đăng kí nguyện vọng xét tuyển. Riêng môn Ngữ văn (nếu có) trong các tổ hợp xét tuyển, điểm xét tuyển được lấy từ kết quả Kì thi Tốt nghiệp THPT năm 2023.

- Các ngành đào tạo giáo viên không xét tuyển theo phương thức này.

Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Điểm sàn đánh giá đầu vào Đại học Sài Gòn 2023

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH