Điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 năm 2013

Ban tuyển sinh đã cập nhật điểm chuẩn của trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 sớm nhất ngay sau khi được công bố!

Ngày 10/8 đã công bố điểm chuẩn vào trường năm 2013.

STT Tên ngành Mã ngành Khối thi Điểm
trúng tuyển
A
Các ngành sư phạm
     
1
Giáo dục Mầm non
D140201 M 19,0
2
Giáo dục Tiểu học
D140202 A 20,0
A1 20,0
C 21,0
D1 19,5
3
Giáo dục Thể chất
D140206 T 20,5
4
Sư phạm Ngữ văn
D140217 C 18,0
5
Sư phạm Hóa học
D140212 A 20,0
6
Sư phạm Sinh học
D140213 B 17,0
7
Giáo dục Quốc phòng - An Ninh
D140208 A 15,0
A1 15,0
B 16,0
C 16,0
D1 15,5
8
Sư phạm Tiếng Anh
D140231 D1 18,0
9
Sư phạm Lịch sử
D140218 C 18,0
10
Sư phạm Tin học
D140210 A 17,0
A1 17,0
D1 17,5
11
Sư phạm Toán học
D140209 A 20,0
A1 20,0
12
Sư phạm Vật lý
D140211 A 18,0
A1 18,0
13
Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp
D140214 A 18,0
A1 18,0
D1 18,5
14
Sư phạm Kỹ thuật Nông nghiệp
D140215 B 17,0
15
Giáo dục Công dân
D140204 C 15,0


 

B  
Các ngành ngoài sư phạm
     
1
Toán học
D460101 A 20,0
A1 20,0
2
Công nghệ Thông tin
D480201 A 17,0
A1 17,0
D1 17,5
3
Văn học
D220330 C 16,0
4
Ngôn ngữ Anh
D220201 D1 15,0
5
Ngôn ngữ Trung Quốc
D220204 D1 15,0
D4 15,0
6
Hóa học
D440112 A 16,0
7
Sinh học
D420101 B 17,0
8
Vật lý
D440102 A 18,0
A1 18,0
9
Lịch sử
D220310 C 17,0
10
Khoa học Thư viện
D320202 A 17,0
A1 17,0
C 18,0
 D1 17,5
11
Việt Nam học
D220113 C 15,0

Ghi chú:

- Điểm chuẩn trúng tuyển NV1 tính cho đối tượng học sinh phổ thông, khu vực 3;
- Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm);
- Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 (nửa điểm).

Để biết điểm chuẩn của trường sớm nhất và chính xác nhất, bạn soạn tin:

Nhận ngay Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội 2 năm 2013 sớm nhất Việt Nam, Soạn tin:

DCL (dấu cách) SP2 (dấu cách) Mãngành gửi 8712

Ví dụ: DCL SP2 D140209  gửi  8712

Trong đó SP2 là Mã trường

 D140209 là mã ngành

Xem điểm chuẩn chi tiết của trường tại đây: http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-su-pham-ha-noi-2-SP2.html

Hoặc tra cứu tại đây:

Tuyensinh247.com

1 bình luận: Điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 năm 2013

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH