Điểm xét tuyển bổ sung Đại học Khánh Hòa 2018

Trường đại học Khánh Hòa thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung năm 2018, theo đó mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển từ 15 điểm đến 17 điểm.

Xét tuyển bổ sung đợt 1 - Nhận hồ sơ đến hết ngày 24/8/2018

STT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

Chỉ tiêu

Mức điểm tối thiểu nhận hồ sơ

Xét điểm thi TN THPT 2018

Xét học bạ THPT

BẬC ĐẠI HỌC

 

1

Sư phạm Toán học

7140209

Toán, Lý, Hóa (A00) Toán, Hóa, Sinh (B00) Toán, Lý, Tiếng Anh (A01) Toán, Hóa, Tiếng Anh (D07)

14

17,0

Tốt nghiệp THPT, học lực lớp 12 xếp loại giỏi

2

Sư phạm Ngữ văn

7140217

Văn, Sử, Địa (C00)

Văn, Sử, Tiếng Anh (D14) Văn, Địa, Tiếng Anh (D15) Toán, Văn, Tiếng Anh (D01)

12

17,0

3

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

7810103

Toán, Văn, Tiếng Anh (D01) Toán, Lý, Tiếng Anh (A01) Văn, Địa, Tiếng Anh (D15) Văn, Sử, Tiếng Anh (D14)

38

15,5

Tốt nghiệp THPT, Tổng điểm TB 3 năm THPT từ 19,5 trở lên

(Ngành Ngôn ngữ Anh: Điểm TB môn Tiếng Anh 3 năm đạt 6,5 trở lên)

4

Việt Nam học (Hướng dẫn Du lịch)

7310630

42

15,0

5

Việt Nam học (Văn hóa Du lịch)

7310630A

55

15,0

6

Ngôn ngữ Anh

7220201

20

15,5

BẬC CAO ĐẲNG (CÁC NGÀNH SƯ PHẠM)

 

1

Giáo dục Tiểu học

51140202

Toán, Lý, Hóa (A00) Toán, Hóa, Sinh (B00) Văn, Sử, Địa (C00) Toán, Văn, Tiếng Anh (D01)

23

15,0

Tốt nghiệp THPT, học lực lớp 12 xếp loại khá trở lên

2

Sư phạm Tiếng Anh

51140231

Toán, Văn, Tiếng Anh (D01) Toán, Lý, Tiếng Anh (A01) Văn, Địa, Tiếng Anh (D15) Văn, Sử, Tiếng Anh (D14)

8

 

STT

Ngành đào tạo

Mã ngành Phương thức xét tuyển

Chỉ tiêu

Điều kiện nhận hồ sơ

BẬC CAO ĐẲNG (CÁC NGÀNH NGOÀI SƯ PHẠM)

1

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

6810101

-  Xét dựa vào kêt quả thi THPT 2018:

Toán, Lý, Ngoại ngữ Văn, Sử, Ngoại ngữ Văn, Địa, Ngoại ngữ Toán, Văn, Ngoại ngữ

-  Xét dựa vào hoc bạ THPT

34

-   Tốt nghiệp THPT

-    Sử dụng kêt quả thi THPT: Không có môn nào trong tổ hợp đăng ký xét có điểm từ 1 trở xuống

-   Sử dụng học bạ để xét: tổng điểm TB 3 năm THPT từ 16,5 trở lên

2

Quản trị kinh doanh (Khách sạn - Nhà hàng)

6340404

56

3

Việt Nam học (Hướng dẫn du lịch)

6220103

53

4

Tiêng Trung Quốc - Tiêng Anh

6220209

24

5

Tiếng Anh

6220206

30

6

Quản trị văn phòng (Văn thư - Lưu trữ)

6340403

- Xét dựa vào kêt quả thi THPT 2018: Văn, Sử, Địa Văn, Sử, Ngoại ngữ Văn, Địa, Ngoại ngữ Toán, Văn, Ngoại ngữ - Xét dựa vào hoc bạ THPT

35

7

Biểu diễn nhạc cụ phương tây

6210213

-  Xét dựa vào kêt quả thi THPT 2018:

Văn, Sử, Địa Văn, Sử, Ngoại ngữ Văn, Địa, Ngoại ngữ Toán, Văn, Ngoại ngữ

-  Xét dựa vào hoc bạ THPT

6

8

Thanh nhạc

6210225

18

9

Đồ họa

6210104

12

10

Công nghệ thông tin (Quản trị mạng và Truyền thông)

6480201

-  Xét dựa vào kêt quả thi THPT 2018:

Toán, Lý, Hóa Toán, Hóa, Sinh Toán, Lý, Tiêng Anh Toán, Hóa, Tiêng Anh

-  Xét dựa vào học bạ THPT

36

Ghi chú: Trường nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung đợt 2: 05/9/2018-14/9/2018.

Theo TTHN

Viết bình luận: Điểm xét tuyển bổ sung Đại học Khánh Hòa 2018

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!