Điểm xét tuyển Đại học Kinh tế công nghiệp Long An 2018

Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển Đại học Kinh tế công nghiệp Long An năm 2018 từ 13 đến 15 điểm.

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào dược cỏna bố là diêu kiện cần cho việc thí sinh đăna ký xét tuyến và việc xét tuyển sinh cua trường. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đâu vào công bố sử dụng cho xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia năm 2018 của trường đã cộng điểm ưu tiên đối tượng và khu vực.

Ngành học/ Trình độ đào tạo (đại học)

Nhóm ngành

Mã Ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

Ngưỡng XT

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Kế toán

III

7340301

Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Địa lí, Giáo dục công dân Ngữ văn, Toán, Hóa học Toán, Địa lí, Tiếng Anh

13

Quản trị Kinh doanh

7340101

Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Sinh học, Ngữ văn Ngữ văn, Sinh học, Tiếng Anh Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân

13

Tài chính - Ngân hàng

7340201

Toán, Hóa học, Sinh học Toán, Hóa học, Tiếng Anh Toán, Lịch sử. Giáo dục công dân Ngữ văn, I lóa học, Sinh học

15

Luật Kinh tế

7380107

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Toán, Vật lí, Hóa học Neữ văn, Toán, Địa lí Ngữ văn, Vật lí. Hóa học

13

Khoa học máy tính

V

7480101

Toán, Vật lí, Hóa học Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân Toán, Sinh học, Tiếng Anh Nẹữ văn, Toán, Vật lí

15

Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng

7510103

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Sinh học

Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Giáo dục công dân

14

Kiến Trúc

7580101

Toán, Vật lí, Vẽ Mỹ thuật Toán, Ngữ văn, Vẽ Mỹ thuật Toán, Anh Văn, Vẽ Mỹ thuật Toán, Hỏa Học. Vẽ Mỹ thuật

15

Ngôn ngữ Anh

VII

7220201

Ngữ văn. Toán, Tiếng Anh Naữ văn. 1 lóa học, Tiếng Anh Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh

Neữ văn, Địa lí, Tiếng Anh

14

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

7810103

Nsữ văn, Toán, Tiếng Anh Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Anh Ngừ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh

Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh

13

>> Xem thêm điểm chuẩn Đại học Kinh tế công nghiệp Long An: https://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-kinh-te-cong-nghiep-long-an-DLA.html

Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Điểm xét tuyển Đại học Kinh tế công nghiệp Long An 2018

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH