Điểm xét tuyển Đại học Luật Hà Nội năm 2016

Trường Đại học Luật Hà Nội thông báo xét tuyển đợt 1 hệ đại học chính quy năm 2016 như sau:

1. Chỉ tiêu, ngành tuyển và tổ hợp xét tuyển

STT

Ngành học

Mã ngành

Tổ họp môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu

1

Luật

D380101

A00, coo, D01

1.480

2

Luât Kinh tế

D380107

A00, coo, D01

300

3

Luật Thương mại quốc tế

DI 10101

D01

120

4

Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Tiếng Anh pháp lý)

D220201

D01

100

Tổng chỉ tiêu

2000

Ghi chú: Ngành Luật Thương mại quốc tế và Ngành Ngôn ngữ Anh, môn Tiếng Anh nhân hệ sổ 2

 2. Phương thức tuyến sinh và điều kiện xét tuyển

Trường tuyến sinh theo phương thức xét tuyển. Thí sinh phải thỏa mãn cả 03 điều kiện sau đây mới được tham gia xét tuyển:

-   Đã tốt nghiệp THPT tính đến thời điểm xét tuyển;

-   Có đủ sức khỏe đế học tập theo quy định hiện hành;

-     Đã tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 tại các cụm thi do các trường Đại học/Học viện chủ trì tổ chức, có tổng điểm 03 môn thi theo tổ hợp môn xét tuyến, đi êm ưu tiên khu vực và đối tượng đạt từ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định trở lên, không có môn thi nào trong tổ họp xét tuyến có kết quả từ 1,0 (một) điếm trở xuống.

3. Phương án xét tuyến và quy định về sử dụng kết quả miễn thi Tiếng Anh trong kỳ thi THPT Quốc gia

3.1.  Phương án xét tuyển

-   Mỗi thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển vào Trường Đại học Luật Hà Nội được đăng ký tối đa 02 ngành, xếp theo thứ tự ưu tiên tù 1 đến 2.

-   Thí sinh không được thay đổi nguyện vọng trong đợt xét tuyển.

-   Neu thí sinh có mức điếm có thế trúng tuyến vào cả 2 ngành đã đăng ký, chỉ được xét vào ngành có thứ tự ưu tiên cao nhất. Neu thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1, sẽ được chuyển sang nguyện vọng 2 và xét bình đắng với các thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào ngành đó.

-    Thí sinh đã trúng tuyến Đạt 1, không được đăng ký ở các đợt xét tuyên tiếp theo.

-    Điểm trúng tuyển xác định theo từng mã ngành, theo từng tổ họp môn thi.

-    Trường không sử dụng kết quả bảo lưu của kỳ thi THPT Quốc gia năm 2015 để xét tuyển năm 2016;

-    Nếu số lượng chỉ tiêu còn ít mà nhiều thí sinh cùng mức điềm sẽ xét theo thứ tự các tiêu chí phụ:

Tiêu chí 1: Tiêu chí thí sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi trong cả 3 năm THPT.

Tiêu chí 2: Sau khi xét tiêu chí đạt danh hiệu học sinh giỏi trong cả 3 năm THPT (tiêu chí 1), nếu Trường vẫn còn chỉ tiêu nhưng có nhiều thí sinh bằng điểm, cùng tiêu chí 1 thì xét đến tiêu chí môn thi ưu tiên.

+ Đối với ngành Luật, ngành Luật Kinh tế: Neu thí sinh xét tuyến theo tố hợp các môn: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý thì thí sinh có điểm môn Ngữ văn cao hơn sẽ trúng tuyển; Nếu thí sinh xét tuyển theo tổ hợp các môn: Toán, Vật lý, Hóa học thì thí sinh có điểm thi môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển; Neu thí sinh xét tuyển theo tổ hợp các môn: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh thì thí sinh có điêm thi môn Tiếng Anh cao hơn sẽ trúng tuyến.

+ Đối với ngành Ngôn ngữ Anh và ngành Luật Thương mại quốc tế, thí sinh có điểm môn thi Tiếng Anh cao hơn sẽ trúng tuyển.

Sau khi xét đến tiêu chí 2 vẫn chưa đủ chỉ tiêu, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh của Trường quyết định tuyển sinh bố sung.

3.2.   Quy định về sử dụng kết quả miễn thi Tiếng Anh trong kỳ thi THPT Quốc gia

Trường sử dụng kết quả miễn thi Tiếng Anh trong kỳ thi THPT Quốc gia để tuyển sinh. Nếu thí sinh đăng ký miễn thi Tiếng Anh trong kỳ thi THPT Quốc gia nhưng vẫn dự thi môn Tiếng Anh thì Trường sẽ sử dụng kêt quả thi THPT môn Tiếng Anh để xét tuyển. Việc sử dụng kết quả miễn thi môn Tiếng Anh được xác định như sau:

-    Đối với ngành Luật, ngành Luật Kinh tế, ngành Luật Thương mại quốc tế: Thí sinh có các chứng chỉ có giá trị sử dụng tính đến thời điểm trước kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016 được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận với số điếm tối thiểu: IELTS 7.0 điểm, TOEFL ITP 627 điểm, TOEFL iBT 95 điểm được quy đổi tương ứng 10 điểm môn Tiếng Anh; (ii) Thí sinh có các chứng chỉ có giá trị sử dụng tính đên thời điêm trước kỳ thi THPT Quôc gia năm 2016 được.

Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận với số điêm tối thiếu: IELTS 6.5 điếm, TOEFL ITP 550 điểm, TOEFL ÌBT 79 điểm được quy đổi tương ứng 9,5 điểm môn Tiêng Anh; Thí sinh có các chứng chỉ có giá trị sử dụng tính đến thời điếm trước kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016 được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận với số điểm tối thiểu: IELTS 6.0 điểm, TOEFL ITP 525 điểm, TOEFL iBT 70 điếm được quy đổi tương ứng 9,0 điểm môn Tiếng Anh.

Đối với ngành Ngôn ngữ Anh: Trường sử dụng kết quả miễn thi đối với: Thí sinh có các chứng chỉ có giá trị sử dụng tính đến thời điếm trước kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016 được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận với số điểm tối thiểu: IELTS 7.0 điểm, TOEFL ITP 627 điểm, TOEFL iBT 95 điểm được quy đổi tương ứng 10 điểm môn Tiếng Anh; Thí sinh có các chứng chỉ có giá trị sử dụng tính đến thời điểm được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận với số điểm tối thieu: IELTS 6.5 điểm, TOEFL ITP 550 điểm, TOEFL iBT 79 điểm được quy đối tương ứng 9,5 điểm môn Tiếng Anh.

Ngành Luật Thương mại quốc tế và ngành Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Tiếng Anh pháp lý) môn Tiếng Anh nhân hệ số 2.

4. Hồ Sơ xét tuyển, thòi hạn nộp hồ SO' xét tuyển và phương thức nộp hồ sơ, đăng ký xét tuyển

4.1.  Hồ sơ xét tuyển

Hồ sơ đăng ký xét tuyển (áp dụng cho phương thức đăng ký qua Bưu điện hoặc đăng ký trực tiếp tại Trường) bao gồm:

(i)   01 Phiếu đăng ký xét tuyển có ghi rõ đợt xét tuyển và các thông tin trên phiếu có chữ ký của thí sinh (thí sinh tải mẫu trên trang website www.hlu.edu.vn đế in ra giấy và điền thông tin, nếu thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại Trường Đại học Luật Hà Nội có thể nhận tại bàn đón tiếp);

(ii)    01 phong bì đã dán sẵn tem (mệnh giá tem tối thiếu 3000 đồng) và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh;

(iii)    01 bản sao (không cần chứng thực) Giấy chứng nhận kết quả thi để Trường nhập chính xác Mâ đăng ký xét tuyển của thí sinh (để quét mã vạch);

(iv)    Thí sinh có yêu cầu điều chỉnh chê độ ưu tiên trong tuyến sinh, cần nộp thêm bản sao các minh chúng đế được hưởng chế độ ưu tiên;

(v)   Thí sinh diện ưu tiên xét tuyển thì nộp thêm Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyến (thí sinh tải mẫu trên trang website www.hlu.edu.vn đề in ra giấy và điền thông tin, nếu thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại Trường Đại học Luật Hà Nội có thể nhận tại bàn đón tiếp);

(vi)       Lệ phí đăng ký xét tuyển (LPXT) nộp cho trường: 30.000 đồng/hồ sơ;

Hồ sơ không đủ các giấy tờ quy định, không nộp LPXT thì không có giá trị đăng ký xét tuyển.

4.2.  Thời hạn nộp hồ sơ xét tuyển

Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 01/8/2016 đến hết ngày 12/8/2016 (buổi sáng từ 8h00 đến llhoo, buổi chiều tù 14h00 đến 17h00, kể cả Thứ Bảy và Chủ Nhật).

4.3.  Phương thức xét tuyển

Thí sinh chọn 1 trong 3 phương thức dưới đây đế xét tuyên:

Phương thức 1: Đăng ký trực tuyến trên website của Bộ Giáo dục và Đào tạo

-     Thí sinh truy cập địa chỉ http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn để thực hiện điền thông tin đăng ký xét tuyến;

-   Đăng ký trực tuyến thì không cần các nội dung về hồ sơ theo mục 4.1.

-    Sau khi đăng ký thành công, thí sinh thực hiện nộp lệ phí xét tuyển cho Trường Đại học Luật Hà Nội qua tài khoản theo thông tin sau:

+ Tên tài khoản: Trường Đại học Luật Hà Nội

+ Số tài khoản: 999998819998,

+ Ngân hàng : Ngân hàng TPCP Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Đông Đô

+ Nội dung nộp tiền: Thí sinh phải ghi rõ các thông tin sau: Họ và tên thí sinh; số báo danh của thí sinh; Mã đăng ký xét tuyển .

Phirơng thức 2: Đăng ký xét tuyến qua đường biru điện

-   Thí sinh chuấn bị hồ sơ xét tuyền đầy đủ theo mục 4.1;

-     Thí sinh mang HSXT và LPXT tới các điểm Bưu cục giao dịch của VNPOST trên toàn quốc (Bưu điện Việt Nam) chọn dịch vụ Chuyến phát nhanh Hồ sơ xét tuyến do Bưu điện cung cấp (Tra cứu mạng lưới dịch vụ EMS của VNPOST). Thời gian đợt 1 theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bắt đầu từ ngày 01/8/2016 đến 17h00 ngày 12/8/2016 (theo dấu bưu điện). Ngoài thời gian này, hồ sơ xét tuyển không có giá trị;

-    Cung cấp thông tin đăng ký xét tuyển, nộp HSXT và LPXT cho nhân viên Bưu điện;

-    Thanh toán cước dịch vụ (30.000 đồng/bộ hồ sơ xét tuyển, đã bao gồm thuế GTGT);

-   Thí sinh nhận lại 01 liên phiếu gửi, giấy chứng nhận nộp tiền LPXT và hóa đơn BC01 (nếu có yêu cầu).

Một số nội dung cần lưu ý khi đăng ký qua bưu điện:

(i)   Địa chỉ nhận hồ sơ xét tuyến:

Phòng Đào tạo, Trường Đại học Luật Hà Nội

Số 87 đường Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, TP Hà Nội

ĐT: (04)38351879-(04)37734241 -(04)37730238

(ii)    Hồ sơ gửi theo đường Bưu điện được Trường căn cứ vào ngày và giờ ghi trong dấu bưu điện để tính thời gian nộp hô sơ;

(iii)    Thí sinh không bỏ tiền LPXT vào phong bì trong HSXT, tiền LPXT được nhân viên Bưu điện thu riêng;

(iv)    Thí sinh lưu lại phiếu gửi để làm cơ sở tra cứu, định vị bưu gửi chứa HSXT trên website http://www.vnpost.vn từ ngày 01/8/2016;

(v)    Thông tin chi tiết đến HSXT, thí sinh liên hệ các Bưu cục trên toàn quốc hoặc Tổng đài hỗ trợ khách hàng: 1900 54 54 81.

Phương thức 3: Nộp hồ SO’ trực tiếp tại Trưòng Đại học Luật Hà Nội

Hội trường A4.03 (nhà A, tòa nhà 15 tầng), Trường Đại học Luật Hà Nội, số 87 đường Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

-    Giờ làm việc: sáng từ 08h00 — 11h00; chiều từ 14h00 — 17h00 (kế cá ngày Thứ Bảy, Chủ Nhật).

-   Trường có bố trí khu vực hỗ trợ thí sinh ghi Phiếu đăng ký xét tuyển tại sảnh tầng 4, nhà A.

Theo Đại học Luật Hà Nội

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Điểm xét tuyển Đại học Luật Hà Nội năm 2016

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH