Điểm xét tuyển đợt 1 vào ĐH Giao thông vận tải TP.HCM 2016

Trường Đại học Giao thông vận tải công bố ngưỡng điểm nộp hồ sơ xét tuyển đợt 1 năm 2016, được Tuyyensinh247.com cập nhật dưới đây:

Quảng cáo

I. PHƯƠNG THỨC XÉT  TUYỂN
Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016 của thí sinh tại các cụm thi do các trường đại học chủ trì;

II. ĐIỀU KIỆN THAM GIA XÉT TUYỂN
– Có đủ điều kiện tham gia xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh;
- Đã đăng ký sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển ĐH, CĐ;
- Không có môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống;
– Trường hợp xét tuyển vào bậc Đại học phải có tổng điểm các môn trong tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 15 điểm trở lên, trường hợp xét tuyển vào bậc Cao đẳng thì tổng điểm các môn trong tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 12 điểm trở lên.

III. VÙNG TUYỂN SINH
- Trường tuyển sinh trên phạm vi cả nước;
– Ký hiệu trường: GTS

VI. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH VÀ TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN ĐH, CĐ ĐỢT 1 NĂM 2016

STT

TÊN NGÀNH

MÃ NGÀNH

CHỈ TIÊU

TỔ HỢP

HỆ ĐẠI HỌC
2120 chỉ tiêu   Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia

1

Khoa học hàng hải – Chuyên ngành Điều khiển tàu biển
(chi tiết)

D840106-101

80

Toán, Lý, Hoá
Toán, Lý, Anh

2

Khoa học hàng hải – Chuyên ngành Vận hành khai thác Máy tàu thủy (chi tiết)

D840106-102

70

3

Khoa học hàng hải – Chuyên ngành Thiết bị năng lượng tàu thủy (chi tiết)

D840106-103

50

4

 Khoa học hàng hải – Chuyên ngành Quản lý hàng hải
(chi tiết)

D840106-104

50

5

Kỹ thuật điện, điện tử – Chuyên ngành: Điện và tự động tàu thủy, Điện công nghiệp, Hệ thống điện giao thông
(chi tiết)

D520201

100

6

Kỹ thuật điện tử, truyền thông – Chuyên ngành Điện tử viễn thông (chi tiết)

D520207

110

7

Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá - Chuyên ngành Tự động hóa công nghiệp (chi tiết)

D520216

120

8

Kỹ thuật tàu thuỷ Chuyên ngành: Thiết kế thân tàu thủy, Công nghệ đóng tàu thủy, Kỹ thuật công trình ngoài khơi (chi tiết)

D520122

150

9

Kỹ thuật cơ khí – Chuyên ngành: Cơ giới hoá xếp dỡ, Cơ khí ô tô, Máy xây dựng, Cơ khí tự động (chi tiết)

D520103

270

10

Kỹ thuật công trình xây dựng Chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kỹ thuật kết cấu công trình, Kỹ thuật nền móng và công trình ngầm (chi tiết)

D580201

230

11

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông Chuyên ngành: Xây dựng công trình thủy, Xây dựng cầu hầm, Xây dựng đường bộ, Quy hoạch và thiết kế công trình giao thông, Xây dựng đường sắt – Metro (chi tiết)

D580205

310

12

Công nghệ thông tin (chi tiết)

D480201

100

13

Truyền thông và mạng máy tính (chi tiết)

D480102

90

14

Kinh tế vận tải – Chuyên ngành Kinh tế vận tải biển
(chi tiết)

D840104

140

Toán, Lý, Hoá
Toán, Lý, Anh
Toán,Văn, Anh

15

Kinh tế xây dựng Chuyên ngành: Kinh tế xây dựng, Chuyên ngành Quản lý dự án xây dựng (chi tiết)

D580301

100

16

Khai thác vận tải - Chuyên ngành quản trị logistics và vận tải đa phương thức (chi tiết)

D840101

100

17

Kỹ thuật môi trường 
(chi tiết)

D520320

50

Toán, Lý, Hoá
Toán, Lý, Anh
Toán,Hoá, Sinh

HỆ CAO ĐẲNG
80 chỉ tiêu   Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia

1

Điều khiển tàu biển (chi tiết)

C840107

40

Toán, Lý, Hoá
Toán, Lý, Anh

2

Vận hành khai thác máy tàu thủy (chi tiết)

C840108

40

HỆ ĐẠI HỌC CHẤT LƯỢNG CAO
300 chỉ tiêu   Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia hoặc thí sinh đã trúng tuyển trong đợt xét tuyển ĐH 2016

1

Khoa học hàng hải - Chuyên ngành Điều khiển tàu biển
(chi tiết)

H840106-101

60

Toán, Lý, Hoá
Toán, Lý, Anh

2

Kỹ thuật Công trình Xây dựng (chi tiết)

H580201

60

3

Kỹ thuật Cơ khí - Chuyên ngành Cơ khí ô tô (chi tiết)

H520103

60

4

Kỹ thuật xây dựng CTGT - Chuyên ngành Xây dựng cầu đường (chi tiết)

H580205

60

5

Kinh tế vận tải – Chuyên ngành kinh tế vận tải biển
(chi tiết)

H840104

60

Toán, Lý, Hoá
Toán, Lý, Anh
Toán,Văn, Anh

Ghi chú:
(*) Các ngành có chỉ tiêu về sức khoẻ chiều cao. Thí sinh tham khảo thông tin chi tiết trên website của Trường.
(*) Nhà Trường không sử dụng kết quả kỳ thi THPT để xét tuyển hệ liên thông đại học 2016 chính quy.

V. ĐIỂM XÉT TUYỂN VÀ NGUYÊN TẮC XÉT TUYỂN
a) Điểm xét tuyển:
Điểm xét tuyển = Tổng điểm theo tổ hợp môn xét tuyển + Điểm ưu tiên (nếu có)
Trong đó:
– Tổng điểm theo tổ hợp môn xét tuyển (được làm tròn đến 0,25) là tổng số điểm của 3 môn thi trong tổ hợp xét tuyển theo ngành;
– Điểm ưu tiên: Theo qui định của bộ Giáo dục và Đào tạo, mức chênh lệch theo đối tượng ưu tiên kế tiếp là 1,0 điểm, theo khu vực ưu tiên kế tiếp là 0,5 điểm.
b) Nguyên tắc xét tuyển:
– Trường xét điểm chuẩn trúng tuyển theo chuyên ngành hoặc ngành dựa trên chỉ tiêu và tổ hợp xét tuyển như mục (4).
– Trường xét tuyển theo Điểm xét tuyển từ cao xuống thấp đến đủ chỉ tiêu của chuyên ngành hoặc ngành, không có sự chênh lệch điểm giữa các tổ hợp môn xét tuyển trong ngành.
– Trong trường hợp tại điểm xét tuyển có nhiều thí sinh trúng tuyển hơn chỉ tiêu của chuyên ngành hoặc ngành theo qui định thì sử dụng tiêu chí phụ là xét trúng tuyển theo kết quả môn Toán từ cao xuống cho đến đủ chỉ tiêu.
c) Nguyên tắc xét tuyển giữa ngành thứ nhất và ngành thứ hai theo thứ tự ưu tiên trong Phiếu xét tuyển vào trường của thí sinh:
- Nếu thí sinh có mức điểm có thể trúng tuyển vào cả 2 ngành, chỉ được xét vào ngành có thứ tự ưu tiên 1.
- Nếu thí sinh không trúng tuyển vào ngành ưu tiên 1, sẽ được chuyển sang ngành ưu tiên 2 và được xét binh đẵng với các thí sinh đăng ký ưu tiên 1 vào ngành đó.

VI. THỜI GIAN VÀ PHƯƠNG THỨC TIẾP NHẬN HỒ SƠ
a. Thời gian tiếp nhận hồ sơ xét tuyển:
Từ ngày 01/8 đến 12/8/2016
b. Hồ sơ đăng ký xét tuyển:
– Phiếu đăng ký xét tuyển có ghi đầy đủ các thông tin theo qui định (mẫu phiếu download tại đây);
– Một phong bì đã dán sẵn tem, ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh để trường thông báo kết quả xét tuyển;
– Các giấy tờ xác nhận đối tượng ưu tiên (nếu có).
c. Phương thức tiếp nhận hồ sơ xét tuyển: Thí sinh chọn 1 trong 3 phương thức nộp hồ sơ đăng kí xét tuyển như sau:
– Phương thức 1: Thí sinh nộp đăng kí xét tuyển trực tuyến (online) theo tài khoản của thí sinh tại cổng thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo và nộp phí dự tuyển qua tài khoản của trường như sau:
Tên tài khoản: Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh;
Số tài khoản: 102010002022473;
Ngân hàng: Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh 7 – Tp.HCM.
– Phương thức 2: Thí sinh nộp đăng kí xét tuyển và lệ phí dự tuyển qua đường bưu điện (chuyển phát nhanh, dịch vụ chuyển phát ưu tiên) theo địa chỉ: Phòng Tuyển sinh – Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh (Số 2, đường D3, phường 25, quận Bình Thạnh, TP. HCM);
– Phương thức 3: Thí sinh nộp đăng kí xét tuyển và lệ phí dự tuyển trực tiếp tại trường: Phòng Tuyển sinh – Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh (Số 2, đường D3, phường 25, quận Bình Thạnh, TP. HCM).
Hướng dẫn đăng ký xét tuyển trực tuyến (online) 2016: Tham khảo tại đây
* Phí dự tuyển: 30.000,đ

VII. THỜI GIAN CÔNG BỐ DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VÀ NHẬP HỌC
a. Công bố danh sách trúng tuyển đợt 1:
Trước ngày 14/08/2016 tại http://ketqua.ut.edu.vn 
b. Nộp giấy chứng nhận kết quả thi:
Thí sinh trúng tuyển xét tuyển đợt 1 phải nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi (có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng thi và đóng dấu đỏ của trường chủ trì cụm thi) cho Trường Đại học Giao thông vận tải TP. HCM trước 17h00 ngày 19/08/2016 (tính theo dấu bưu điện nếu nộp bằng thư chuyển phát nhanh) để xác nhận nguyện vọng học tại Trường Đại học Giao thông vận tải TP. HCM theo 1 trong 2 phương thức sau:
– Phương thức 1: Thí sinh nộp Giấy chứng nhận kết quả thi qua đường bưu điện (chuyển phát nhanh, dịch vụ chuyển phát ưu tiên): Phòng Tuyển sinh – Trường Đại học Giao thông vận tải TP. HCM (số 2, đường D3, phường 25, quận Bình Thạnh, TP. HCM);
– 
Phương thức 2:Thí sinh nộp Giấy chứng nhận kết quả thi trực tiếp tại trường:Phòng Tuyển sinh – Trường Đại học Giao thông vận tải TP. HCM (số 2, đường D3, phường 25, quận Bình Thạnh, TP. HCM).
Lưu ý:
 Quá thời hạn yêu cầu, những thí sinh trúng tuyển không nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi cho trường được xem như từ chối nhập học.
c. Thời gian nhập học:
– Từ ngày 29/08 – 31/08/2016
- Địa chỉ: Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh – Số 2, đường D3, phường 25, quận Bình Thạnh, TP. HCM.

VIII. LIÊN HỆ
Mọi thông tin về tuyển sinh của trường, thí sinh có thể tìm hiểu chi tiết tại Website: www.tuyensinh.ut.edu.vn–www.ut.edu.vn
hoặc liên hệ trực tiếp tại:
Phòng Tuyển sinh – Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh
Số 2, Đường D3, Khu Văn Thánh Bắc, Phường 25, Q. Bình Thạnh,TP. Hồ Chí Minh
Email: tuyensinh@ut.edu.vn – Facebook: www.facebook.com/tuyensinhgtvt
ĐT: 08 3512 6902 – 08 3512 8360     – Fax: 08 3512 0567

 Theo ĐH Giao thông vận tải TP.HCM

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Điểm xét tuyển đợt 1 vào ĐH Giao thông vận tải TP.HCM 2016

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH