Điểm xét tuyển đợt 1 vào ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 2016

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã chính thức công bố điều kiện xét tuyển vào trường đợt 1 năm 2016, các em cùng theo dõi dưới đây nhé:

Hội đồng tuyển sinh năm 2016 Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội thông báo về việc xét tuyển hệ chính quy năm 2016 (đợt 1) trình độ Đại học, Cao đẳng cụ thể như sau:

1.     Thông tin và chỉ tiêu của các ngành đào tạo:

STT

Tên  ngành

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

Chỉ tiêu

I

Đại học chính quy

2280

I.1

Khối ngành III

515

1

Kế toán

D340301

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Tiếng Anh

Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh;

415

2

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

D340103

Toán, Lý, Hóa;
Toán, Lý, Tiếng Anh;
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;

100

I.2.

Khối ngành IV

260

1

Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững

D440298

Toán, Lý, Hóa;
Toán, Lý, Tiếng Anh;
Toán, Hóa, Sinh;
Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh;

95

2

Khí tượng học

D440221

Toán, Lý, Hóa;
Toán, Lý, Tiếng Anh;
Toán, Hóa, Sinh;
Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh;

40

3

Khí tượng thủy văn biển

D440299

Toán, Lý, Hóa;
Toán, Lý, Tiếng Anh;
Toán, Hóa, Sinh;
Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh;

40

4

Khoa học đất

D440306

Toán, Lý, Hóa;
Toán, Lý, Tiếng Anh;
Toán, Hóa, Sinh;
Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh;

40

5

Thủy văn

D440224

Toán, Lý, Hóa;
Toán, Lý, Tiếng Anh;
Toán, Hóa, Sinh;
Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh;

45

I.3.

Khối ngành V

575

1

Công nghệ kỹ thuật môi trường

D510406

Toán, Lý, Hóa;
Toán, Lý, Tiếng Anh;
Toán, Hóa, Sinh;

205

2

Công nghệ thông tin

D480201

Toán, Lý, Hóa;
Toán, Lý, Tiếng Anh;
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;

245

3

Kỹ thuật địa chất

D520501

Toán, Lý, Hóa;
Toán, Lý, Tiếng Anh;
Toán, Hóa, Sinh;
Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh;

40

4

Kỹ thuật trắc địa – bản đồ

D520503

Toán, Lý, Hóa;
Toán, Lý, Tiếng Anh;
Toán, Hóa, Sinh;

85

I.4.

Khối ngành VII

930

1

Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

D850102

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Tiếng Anh

Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh;

150

2

Quản lý biển

D850199

Toán, Lý, Hóa;
Toán, Lý, Tiếng Anh;
Toán, Hóa, Sinh;
Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh;

50

3

Quản lý đất đai

D850103

Toán, Lý, Hóa;
Toán, Lý, Tiếng Anh;
Toán, Hóa, Sinh;
Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh;

370

4

Quản lý tài nguyên nước

D850198

Toán, Lý, Hóa;
Toán, Lý, Tiếng Anh;
Toán, Hóa, Sinh;
Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh;

100

5

Quản lý tài nguyên và môi trường

D850101

Toán, Lý, Hóa;
Toán, Lý, Tiếng Anh;
Toán, Hóa, Sinh;
Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh;

260

II

Cao đẳng chính quy

100

II.1.

Khối ngành V

60

1

Công nghệ kỹ thuật môi trường

C510406

Toán, Lý, Hóa;
Toán, Lý, Tiếng Anh;
Toán, Hóa, Sinh;

30

2

Công nghệ kỹ thuật trắc địa

C515902

Toán, Lý, Hóa;
Toán, Lý, Tiếng Anh;
Toán, Hóa, Sinh;

30

II.2.

Khối ngành VII

40

1

Quản lý đất đai

C850103

Toán, Lý, Hóa;
Toán, Lý, Tiếng Anh;
Toán, Hóa, Sinh;
Toán, Ngữ Văn, Ngoại Ngữ

40

2.     Điều kiện, phương thức xét tuyển:

-         Có đủ điều kiện tham gia tuyển sinh theo quy định tại Điều 6 của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2016.

-         Trường sử dụng kết quả kỳ thi THPT Quốc gia (tại các cụm thi do các trường đại học chủ trì) để xét tuyển ĐH, CĐ và không có môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống.

-         Điểm xét tuyển của Trường không thấp hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

-         Xét tuyển theo tổng điểm của tổ hợp các môn thi theo từng ngành đào tạo. Trường hợp nhiều thí sinh có tổng điểm 3 môn bằng nhau trong cùng tổ hợp thì điểm xét tuyển sẽ lấy từ cao xuống thấp của môn Toán.

-         Trường xét tuyển theo nguyên tắc bình đẳng giữa các nguyện vọng, nếu thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 sẽ được tự động xét nguyện vọng 2 bình đẳng với các thí sinh khác.

-         Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 2 ngành xếp theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến 2.

-         Thí sinh không được thay đổi nguyện vọng trong đợt xét tuyển.

3.     Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh

         a. Khung điểm ưu tiên theo đối tượng và khu vực

-         Đối tượng ưu tiên và khu vực ưu tiên được xác định theo Quy chế tuyển sinh của   Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện hành;

-         Điểm ưu tiên được cộng vào tổng điểm của tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển;

-         Mức chênh lệch điểm giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 điểm (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 điểm (một nửa điểm).

b.     Điều chỉnh chế độ ưu tiên

-         Thí sinh có nguyện vọng điều chỉnh chế độ ưu tiên trong tuyển sinh cần thực hiện ĐKXT qua Bưu điện. ĐKXT trực tuyến không hỗ trợ chức năng thay đổi chế độ ưu tiên;

-         Khi điều chỉnh chế độ ưu tiên, thí sinh phải điền thông tin vào Phiếu ĐKXT và nộp kèm theo các minh chứng để xác nhận việc được hưởng chế độ ưu tiên. Cụ thể:

+ Để điều chỉnh chế độ ưu tiên khu vực cần nộp bản sao học bạ (nếu khu vực ưu tiên được hưởng căn cứ theo nơi học và tốt nghiệp THPT) hoặc bản sao Sổ hộ khẩu (nếu khu vực ưu tiên được hưởng căn cứ theo hộ khẩu thường trú);

+ Để điều chỉnh chế độ ưu tiên theo đối tượng cần cung cấp đầy đủ các giấy chứng nhận và giấy khai sinh, cụ thể:

*  Con liệt sỹ, con thương binh, bệnh binh: nộp bản sao giấy khai sinh kèm theo bản sao giấy chứng nhận (liệt sỹ, thương binh, bệnh binh);

*  Con của người hoạt động kháng chiến bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, cần nộp bản sao giấy khai sinh kèm theo bản sao Giấy chứng nhận của Chủ tịch nước tặng huân, huy chương kháng chiến hoặc chiến thắng;

*  Đối với trường hợp được hưởng chế độ ưu tiên theo đối tượng là quân nhân, công an nhân dân đã xuất ngũ, chỉ cần gửi bản sao Quyết định xuất ngũ (không cần nộp bản sao giấy khai sinh)

4.     Phương thức đăng ký xét tuyển

Trong thời hạn quy định thí sinh chọn một trong hai phương thức ĐKXT vào Trường

Đại học Tài nguyên và Môi trường như sau:

-         ĐKXT trực tuyến qua hệ thống đăng ký của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

-         ĐKXT qua bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh, chuyển phát bảo đảm

a.     ĐKXT trực tuyến

-         Thí sinh thực hiện các bước ĐKXT theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

-         Để đảm bảo quyền lợi, giảm rủi ro cho thí sinh, ĐKXT trực tuyến sẽ kết thúc sớm hơn so với phương thức ĐKXT qua bưu điện 01 ngày.

b.     ĐKXT qua bưu điện

-         Thí sinh tới các điểm Bưu cục trên toàn quốc chọn một trong hai dịch vụ:

+   Chuyển phát nhanh EMS;

+   Chuyển bưu phẩm bảo đảm do Bưu điện cung cấp.

-         Hồ sơ ĐKXT gồm:

+   01 phiếu ĐKXT có ghi rõ đợt xét tuyển, điền đẩy đủ các thông tin trên phiếu và có chữ ký của thí sinh (theo mẫu);

+   01 phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh ;

+   01 bản sao Giấy chứng nhận kết quả thi.

+   Nếu thí sinh có yêu cầu điều chỉnh chế độ ưu tiên trong tuyển sinh, cần nộp thêm bản sao các minh chứng để được hưởng chế độ ưu tiên;

-         Thí sinh hoàn thiện hồ sơ ĐKXT và gửi theo địa chỉ: Phòng Đào tạo – Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Số 41A, đường Phú Diễn, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội;

-         Thời gian gửi hồ sơ tới Trường được tính ngày theo dấu bưu điện;

5.     Lệ phí ĐKXT và phương thức thanh toán:

a. Lệ phí ĐKXT

Mức lệ phí: 30.000 đồng/hồ sơ (Ba mươi nghìn đồng/hồ sơ).

b.     Phương thức thanh toán

-         Đối với ĐKXT trực tuyến, thí sinh nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản tiền Lệ phí ĐKXT vào tài khoản BIDV của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, cụ thể như sau:

+   Tên người hưởng: Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội;

+   Số tài khoản: 21510001305882;

+   Tại Ngân hàng: BIDV Cầu Giấy;

+   Số tiền: 30.000 đồng;

+   Nội dung chuyển khoản:  Họ tên người nộp, ngày sinh, nộp lệ phí ĐKXT đợt (1, 2) DHCQ2016.

-         Đối với ĐKXT qua bưu điện, thí sinh nộp lệ phí kèm theo hồ sơ ĐKXT.

Lưu ý: Thí sinh không bỏ tiền lệ phí ĐKXT vào phòng bì chứa hồ sơ ĐKXT, tiền lệ phí ĐKXT được Bưu điện thu riêng.

6.     Thời gian ĐKXT đợt 1:

  Từ ngày 01/08/2016 đến 17h00’ ngày 12/8/2016, dự kiến công bố kết quả vào ngày 14/08/2015 trên Website của nhà trường (www.hunre.edu.vn).

-    Sau khi xét tuyển đợt 1, nếu còn chỉ tiêu tuyển sinh Nhà trường sẽ thông báo nhận hồ sơ ĐKXT bổ sung theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

7.     Xác nhận nguyện vọng học tại trường:

-         Thí sinh trúng tuyển đợt 1 phải nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi trước 17h00 ngày 19/08/2016 qua 02 hình thức:

 

+   Nộp trực tiếp tại Trường (phòng 403 – Nhà C)

+   Nộp qua đường bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh, chuyển phát bảo đảm trong thời hạn quy định (tính theo dấu bưu điện) theo địa chỉ: Phòng Đào tạo - Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Số 41A, đường Phú Diễn, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

-         Thí sinh thuộc diện “ưu tiên xét tuyển” theo quy định tại khoản 3 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh cần nộp bổ sung:

+   Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển theo mẫu quy định tại Hướng dẫn tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào ĐH, CĐ năm 2016;

+   Bản chính của một trong các giấy chứng nhận sau: Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT; Giấy chứng nhận đoạt giải Cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc gia; Giấy chứng nhận đoạt giải quốc tế về thể dục thể thao, năng khiếu nghệ thuật.

+   Thời hạn nộp bản chính các chứng nhận tương ứng với chế độ tuyển thẳng trước ngày 10/08/2016.

Quá thời hạn quy định ở trên những thí sinh không nộp Giấy chứng nhận kết quả thi hoặc các chứng nhận tương ứng với chế độ tuyển thẳng thì được xem

như từ chối nhập học tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ:

Phòng Đào tạo – Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

ĐT: (04) 38370598, số máy lẻ 404; 0167 908 5468;

Thông tin chi tiết về tuyển sinh được cập nhật trên Website: http://hunre.edu.vn

Theo Trường ĐH Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội   

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Điểm xét tuyển đợt 1 vào ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 2016

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH