Điểm xét tuyển đợt 1 vào ĐH Tây Đô năm 2016

Trường Đại học Tây Đô đã chính thức công bố điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển vào trường đợt 1 năm 2016, các em theo dõi cụ thể dưới đây:

I. Ngành xét tuyển, các nhóm môn học sử dụng kết quả để xét tuyển theo ngành:

1. Ngành xét tuyển:

I

CÁC NGÀNH BẬC ĐH CHÍNH QUY

MÃ NGÀNH

NHÓM CÁC MÔN HỌC

       

1

Dược học

D720401

1, 5, 6, 7

       

2

Điều dưỡng

D720501

2, 5, 8, 9

       

3

Công nghệ thực phẩm

D540101

1, 2, 3, 4

       

4

Quản lý đất đai

D850103

1, 3, 5, 10

       

5

Kế toán

D340301

1, 3, 10, 11

       

6

Tài chính - Ngân hàng

D340201

1, 3, 10, 11

       

7

Quản trị kinh doanh

D340101

1, 3, 10, 11

       

8

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

D510102

1, 2, 3, 4

       

9

Công nghệ thông tin

D480201

1, 2, 3, 4

       

10

Kỹ thuật điện, điện tử

D520201

1, 2, 3, 4

       

11

Nuôi trồng thủy sản

D620301

1, 3, 5, 6

       

12

Ngôn ngữ Anh

D220201

10, 13, 14

       

13

Văn học

D220330

12, 13, 14

       

14

Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch)

D220113

10, 12, 13, 14

       

15

Quản lý tài nguyên và môi trường

D580101

1, 3, 5, 10

 
       

16

Luật kinh tế

D580107

1, 3, 10, 12

       

17

  Kỹ thuật môi trường

D520320

1, 2, 3, 4

18

  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

D340103

1, 3, 10, 11

II

CÁC NGÀNH BẬC CĐ CHÍNH QUY

   

1

Dược học

C900107

1, 5, 6, 7

       

2

Điều dưỡng

C720501

2, 5, 8, 9

       
         

2. Các tổ hợp môn học dùng kết quả để xét tuyển theo ngành:

Mỗi tổ hợp gồm 03 môn học:

+   Nhóm 1: Toán, Vật lý, Hóa học

+   Nhóm 2: Toán, Vật lý, Sinh học.

+   Nhóm 3: Toán, Vật lý, Ngoại ngữ.

+   Nhóm 4: Toán, Vật lý, Ngữ văn,

+   Nhóm 5: Toán, Hóa học, Sinh học.

+   Nhóm 6: Toán, Hóa học, Ngoại ngữ.

+   Nhóm 7: Toán, Hóa học, Ngữ văn.

+   Nhóm 8: Toán, Sinh học, Ngoại ngữ.

+   Nhóm 9: Toán, Sinh học, Ngữ văn.

+   Nhóm 10: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ.

+   Nhóm 11: Toán, Ngữ văn, Địa lý.

+   Nhóm 12: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý.

+   Nhóm 13: Ngữ văn, Ngoại ngữ, Lịch sử.

+   Nhóm 14: Ngữ văn, Ngoại ngữ, Địa lý

II. Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT (xét học

bạ):

1. Đối tượng tuyển sinh

Tất cả các thí sinh đã tốt nghiệp THPT (kể cả các thí sinh tốt nghiệp THPT những năm trước).

2. Điều kiện xét tuyển

- Điều kiện xét tuyển các ngành bậc đại học:

+ Tốt nghiệp THPT

+ Điểm trung bình chung (ĐTBC) 3 môn thuộc nhóm môn (khối) xét tuyển đạt từ 6,0 trở lên.

- Điều kiện xét tuyển các ngành bậc cao đẳng: Tốt nghiệp THPT

3. Hình thức xét tuyển:

          - Hình thức 1: Xét dựa vào kết quả học tập 3 môn thuộc các nhóm môn xét tuyển theo ngành của cả năm học lớp 12:

 Cách tính điểm xét tuyển

Điểm xét tuyển (ĐXT) = Điểm trung bình chung (ĐTBC) + Điểm ưu tiên (ĐƯT)

ĐTBC = (ĐTB môn 1 + ĐTB môn 2 + ĐTB môn 3):3

ĐƯT = (ĐƯT Khu vực + ĐƯT Đối tượng):3

Điểm xét tuyển làm tròn đến một chữ số thập phân

- Hình thức 2: Xét dựa vào kết quả học tập 3 môn thuộc các nhóm môn xét tuyển theo ngành của cả năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ I lớp 12:

Cách tính điểm xét tuyển

ĐXT= ĐTBC + ĐƯT

ĐTBC = (ĐTB môn 1 + ĐTB môn 2 + ĐTB môn 3):3

ĐTB môn 1 = (ĐTB lớp 10 môn 1 + ĐTB lớp 11 môn 1 + ĐTB học kỳ 1 lớp 12 môn 1):3

ĐTB môn 2 = (ĐTB lớp 10 môn 2 + ĐTB lớp 11 môn 2 + ĐTB học kỳ 1 lớp 12 môn 2):3

ĐTB môn 3 = (ĐTB lớp 10 môn 3 + ĐTB lớp 11 môn 3 + ĐTB học kỳ 1 lớp 12 môn 3):3

ĐƯT = (ĐƯT Khu vực + ĐƯT Đối tượng):3

Điểm xét tuyển làm tròn đến một chữ số thập phân

3. Hồ sơ xét tuyển:

- Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Trường ĐH Tây Đô (Mẫu 01: xét tuyển theo hình thức 1; mẫu 02 đối với xét tuyển theo hình thức 2).

       -    Bản sao có chứng thực học bạ THPT.

-  Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu thí sinh thuộc diện đối tượng ưu tiên trong tuyển sinh).

-  Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tạm thời đối với thí sinh vừa tốt nghiệp.

4. Thời gian xét tuyển:

Thời gian xét tuyển đợt bắt đầu từ 01/07/2016.

5. Cách thức nộp hồ sơ xét tuyển:

- Nộp hồ sơ xét tuyển trực tiếp tại trường.

- Nộp hồ sơ xét tuyển qua đường bưu điện

- Đăng ký xét tuyển trực tuyến trên website của Trường theo địa chỉ:  www.tdu.edu.vn

III. Xét tuyển dựa vào kết quả thi Trung học phổ thông Quốc gia

Trường Đại học Tây Đô xét tuyển dựa vào kết quả thi Trung học phổ thông Quốc gia đối với các thí sinh đăng ký dự thi tại các cụm thi do các trường đại học tổ chức.

1. Điều kiện xét tuyển bậc đại học: Thí sinh phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

- Tốt nghiệp THPT.

- Tổng điểm 3 môn thi cộng với điểm ưu khu vực và ưu tiên đối tượng (nếu có) tối thiểu phải đạt bằng ngưỡng đảm bảo chất lượng bậc đại học của Bộ Giáo dục Đào tạo (15 điểm). 

- Riêng đối với thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm, học 3 năm liên tục và tốt nghiệp THPT tại các tỉnh/thành phố thuộc Khu vực Tây Nam Bộ, Tây Bắc, Tây Nguyên, điểm xét tuyển (tổng điểm 3 môn thi cộng với điểm ưu khu vực và ưu tiên đối tượng) thấp hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng 1 điểm. Cụ thể:

Mức điểm xét tuyển đại học (tổng điểm 3 môn thi thuộc các nhóm môn xét tuyển theo ngành) chia theo khu vực ưu tiên (KVƯT) và đối tượng ưu tiên (ĐTƯT) của học sinh thuộc khu vực Tây Nam Bộ, Tây Bắc, Tây Nguyên:

     

               ĐTƯT

       KVƯT

HSPT

Nhóm

ĐTƯT2

Nhóm
ĐTƯT1
KV1 12,5 11,5 10,5
KV2-NT 13 12 11
KV2 13,5 12,5 11,5
KV3 14 13 12

2. Điều kiện xét tuyển bậc cao đẳng: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT.

3. Thời gian xét tuyển đại học, cao đẳng:

- Đợt 1: Từ 01/8/2016 đến hết ngày 12/8/2016

- Bổ sung đợt 1: Từ 21/8/2016 đến hết ngày 31/8/2016

- Bổ sung đợt 2: Từ 11/9/2016 đến hết ngày 21/9/2016

- Các đợt tiếp theo (dự kiến): Sau ngày 26/9/2016, mỗi đợt xét tuyển 10 ngày, kết thúc ngày 20/10/2016.

4. Cách thức nộp hồ sơ xét tuyển: Thí sinh có thể nộp hồ sơ đăng ký theo các cách thức sau:

- Nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển trực tiếp tại trường đại học Tây Đô

- Nộp hồ sơ qua đường bưu điện

- Xét tuyển trực tuyến trên Website Trường ĐH Tây Đô theo địa chỉ: www.tdu.edu.vn

- Xét tuyển trực tuyến trên Website của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo địa chỉ: www.thisinh.thithptquocgia.edu.vn.

5. Hình thức nộp lệ phí xét tuyển: Thí sinh có thể nộp lệ phí xét tuyển 30.000 đồng theo các hình thức sau:

- Nộp trực tiếp tại Trường

- Nộp qua đường Bưu điện

- Chuyển khoản theo thông tin tài khoản như sau:

+ Tên Tài khoản: Trường Đại học Tây Đô

+ Số Tài khoản: 1808 201 001 346

+ Tại Ngân hàng: Agribank Cái Răng – TP. Cần Thơ

IV. Chế độ khen thưởng, cấp phát học bổng và miễn giảm học phí cho sinh viên học tại trường Đại học Tây Đô:

1.Khen thưởng và cấp học bổng:

-  Cuối mỗi năm học, Sinh viên được xét kết quả học tập, nếu đạt từ loại giỏi trở lên sẽ được Trường khen tặng giấy khen và tiền thưởng.

     - Đối với Sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn được Hội khuyến học của

Trường cấp học bổng khuyến học hàng năm.

- Những trường hợp đặc biệt khó khăn Trường sẽ xem xét cấp học bổng toàn phần (không thu học phí toàn khóa học).

2. Chính sách miễn giảm học phí:

Sinh viên, học sinh diện chính sách được giảm học phí như sau:

    -  Giảm 50% học phí đối với con liệt sĩ

-  Giảm 30% học phí đối với con thương binh, bệnh binh, người kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, người có thẻ chứng nhận được hưởng chính sách như thương binh, con mồ côi cả cha lẫn mẹ, con mồ côi cha hoặc mẹ có sổ hộ nghèo.

-  Giảm 20% học phí cho mỗi sinh viên học sinh đối với anh, chị, em ruột cùng đang học tại trường.

   -  Giảm 20% học phí đối với con người dân tộc thiểu số có sổ hộ nghèo.

3. Hướng dẫn thủ tục đề nghị được hưởng giảm học phí như sau:

-  Sinh viên nộp các hồ sơ, giấy tờ liên quan một bộ cho phòng Công tác chính trị và quản lý học sinh, sinh viên.

-  Sinh viên xem danh sách được giảm học phí trên các thông báo của Nhà trường và tại phòng Tài chính Kế hoạch.

-  Khi nộp học phí, Sinh viên chỉ nộp phần học phí còn lại sau khi đã được giảm.

-  Các giấy tờ chứng minh để được hưởng chế độ chính sách phải có xác nhận của phòng Lao động Thương binh xã hội hoặc các cơ quan có chức năng.

Mức giảm trên được áp dụng cho các học kỳ chính, không áp dụng đối với học kỳ hè, học lại.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Trường Đại học Tây Đô, 68 lộ Hậu Thạnh Mỹ, P.Lê Bình, Q.Cái Răng, TP. Cần Thơ; ĐT: (0710)3840666 – 3840222 – 3740768 – 3831891. Hotline: 0939440579 – 0939028579.

Tuyensinh247.com -Theo Đại học Tây Đô

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Viết bình luận: Điểm xét tuyển đợt 1 vào ĐH Tây Đô năm 2016

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH