Điểm xét tuyển Học viện phụ nữ Việt Nam 2016

Học viện Phụ nữ Việt Nam thông báo nhận hồ sơ xét tuyển đại học chính quy đợt 1 năm 2016 đối với các thí sinh đạt 15 điểm trở lên ở khối A00; A01; D01; C00.

1.  Kí hiệu trường: HPN

2.   Địa chỉ: số 68. đường Nguyễn Chí Thanh, phương Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội

3.   Website: vvwvv.hvpnvn.edu.vn

4.   Các ngành đào tạo và clií tiêu tuyền sinh trình độ đại học chính quy năm 2016

Ngành học

Mã ngành

Chỉ tiêu

Tổ hợp môn xét tuyển

Mã tổ hợp

Công tác xã hội

0760101

200

 

 

Quán trị kinh doanh

Các chuyên ngành:

-  Markeỉing vù Thương mại điện tử

-   Tài chính và Đầu tư

-   To chức và Nhân ỉực

-   Quản lý dịch vụ du lịch và lữ hành

0340101

120

1. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

2.  Toán, Vật lv, Hóa học

3.   Toán, Vặt ly, Tiếng Anh

4.  Ngữ văn, Lịch sử, Địa ỉỷ

D01

A00

A01

COO

Luât

D380101

180

 

 

Giới và Phát tricn

 

100

 

 

Tổng chỉ tiêu

 

600

 

 

5.   Đối tượng xét tuyển

Thí sinh đã dăng ký sử dụng kết quâ kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 để xét tuyển đại học và có kết quả kỳ thi THPT quốc gia clat từ 15 điểm trở lên với tất cả các khối thi

6. Thời gian nhận hồ sơ xét tuyền, nhập học:

Đợt 1: từ ngàv 1/8 dến 17h ngày 12/8/2016, thi sinh trúng tuyền đọt 1 nộp giấy kết quả thi (bàn chính có đấu dò của trường lồ chức thi) về học viện trước 17h ngày 19/8/2016 Công bố kết quá trúng tuyến ngày 13/8/2016. Nhập học ngày 15>16/W2016-

7. Hình thức đăng ký xét tuyển: Học viện nhận đăng ký xét tuyển theo ba hình thức sau đây:

a) Đăng ký xét tuyền trực tuyến:

-    Cách 1: Thí sinh sừ dụng tài khoản đà được cấp (sau khi đăng ký dự thí) đăng nhập vào website: httD://thisinh.lhithptquoccỉaedu.vn, nhập thông tin số chứng minh thư nhân dân và mã đăng nhập, thực hiện các bước xét tuyển theo hướng dẫn.

-   Cách 2i Thí sinh đăng nhập vào website: httn:^hvpnvnedu. vn vào mục đăng ký xét luyền trực tuyến, thực hiện các bước xél tuyền theo hướng đẫn.

b)    Đăng ký xét tuyển qua đường bưu điện. Hồ sơ dăng kv xét tuyền gùi về Học viện bao gôm:

-   01 phiếu đăng ký xét tuyền có ghi 1Ỏ đạt xét (uyển và các thông tin trên phiếu (có chữ ký của thí sinh);

-    01 phong bì đã dán sẵn tem và ghi Iõ địa chỉ liên lạc, số diện thoại dề trường gừi kết quà xét tuyền;

-    Bản sao giấy chứng nhận kết quà Ihi.

c)    Đăng ký xét tuyến trục liếp tại Mọc viện: hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm;

-   01 phiếu đăng ký xét tuyền có ghi rõ đợt xct tuyển và các thông tin trên phiếu (cỏ chữ ký của thi sinh),

-   01 phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chi liên lạc, số diện thoại dể Irường gừi kết quà xét tuyền;

-   Bàn sao giấy chứng nhận kết quả thi.

Thờỉ gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển trực tỉểp: vào giờ hành chính các ngày trong tuần (kổ cả thứ Bảy và Chủ nhật). Buồi sáng từ 8h()0-llh30, buỏi chiều từ 13h30 dến 17h00.

8. Lệ phí và hình thức nộp lệ phí xét tuycn:

-   Lệ phí xét tuyển: 30.000đ/hồ sơ

-   Hình thức nộp lệ phí xét tuyển:

-       Đôi với trường hợp đăng kỷ xéí tuyến trực tuyến. Thí sinh nộp lộ phi xét tuyền vào tài khoàn://ọc viện Phụ nữ Mệt Nam, số tài khoản 1200208002058- Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh sở giao dịch.

-     Đối với trường hợp dăng ký xét tuyền qua đường bưu điện: thí sinh chuvổn liền lệ phí cho trường tại bưu điện (khônỉ* dề tiền trong hồ sơ);

+ Đối với trường hợp đăng ký xét tuyền trực tiếp: Nộp lệ phí tại nơi thu hồ sơ;

Theo Học viện phụ nữ Việt Nam

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Điểm xét tuyển Học viện phụ nữ Việt Nam 2016

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH