Điểm xét tuyển NV2 Đại học Hà Hoa Tiên năm 2012

Trường Đại học Hà Hoa Tiên đã công bố điểm NV2 vào trường năm 2012 như sau:


Tin tuyển sinh 2012 hinhtuyensinh29 Điểm nguyện vọng 2 Đại Học Hà Hoa Tiên 2012

Mã trường: DHH
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm Xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D340301 Kế toán A,A1 13    
2 D340301 Kế toán D1 13.5    
3 D340201 Tài chính – Ngân hàng A,A1 13    
4 D340201 Tài chính – Ngân hàng D1 13.5    
5 D340101 Quản trị kinh doanh A,A1 13    
6 D340101 Quản trị kinh doanh D1 13.5    
7 D480104 Hệ thống thông tin A,A1 13    
8 D220201 Ngôn ngữ Anh D1 13.5    
9 D510103 Công nghệ kỹ thuật xây dựng A 13    
10 C340301 Kế toán A,A1 10    
11 C340301 Kế toán D1 10    
12 C340201 Tài chính – Ngân hàng A,A1 10    
13 C340201 Tài chính – Ngân hàng D1 10    
14 C340101 Quản trị kinh doanh A,A1 10    
15 C340101 Quản trị kinh doanh D1 10    
16 C480104 Tin học ứng dụng A,A1 10    
17 C220201 Ngôn ngữ Anh D1 10    
18 C510103 Công nghệ kỹ thuật xây dựng A 10

Viết bình luận: Điểm xét tuyển NV2 Đại học Hà Hoa Tiên năm 2012

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH