Điểm xét tuyển NV2 Đại học Kinh tế-Luật - ĐH Quốc gia TPHCM năm 2012

Trường Đại học Kinh tế-Luật - ĐH Quốc gia TPHCM đã công bố điểm NV2 vào trường năm 2012 như sau:


 

Mã trường: QSK
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm Xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D340405 Hệ thống thông tin quản lí A, A1 22 70  
2 D380107 Luật Tài chính – Ngân hàng A, A 22 20  
3 D380107 Luật Tài chính – Ngân hàng D1 22  
4 D380101 Luật A, A1 22 50  
5 D380101 Luật D1 22

Viết bình luận: Điểm xét tuyển NV2 Đại học Kinh tế-Luật - ĐH Quốc gia TPHCM năm 2012

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH