Điểm xét tuyển vào trường ĐH Sư Phạm kỹ thuật Nam Định 2016

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Nam Định đã đưa ra mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đợt 1 năm 2016, được cập nhật chi tiết dưới đây:

1. Chỉ tiêu tuyển sinh

- Đại học: 1000 chỉ tiêu, trong đó có 270 chỉ tiêu sư phạm kỹ thuật.

- Cao đẳng: 350 chỉ tiêu.

2. Đối tượng xét tuyển: Thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) hoặc tương đương.

3. Ngành đào tạo và tổ hợp môn xét tuyển       

TT

Tên ngành đào tạo

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

Đại học

Cao đẳng

1

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Gồm các chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ kỹ thuật điện; Hệ thống điện)

D510301

 

Toán, Vật lí, Hóa học;

Toán, Vật lí, Anh văn;

Toán, Hóa học, Anh văn;

Toán, Hóa học, Sinh học

2

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

D510303

 

3

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Gồm các chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ kỹ thuật điện; Công nghệ tự động)

 

C510301

4

Công nghệ chế tạo máy

D510202

C510202

5

Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Công nghệ hàn)

D510201

C510201

6

Công nghệ kỹ thuật ôtô

D510205

C510205

7

Khoa học máy tính

D480101

 

Toán, Vật lí, Hóa học;

Toán, Vật lí, Anh văn;

Toán, Ngữ văn, Anh văn;

Toán, Hóa học, Anh văn

8

Công nghệ thông tin

D480201

C480201

9

Kế toán

D340301

C340301

Toán, Vật lí, Hóa học;

Toán, Vật lí, Anh văn;

Toán, Ngữ văn, Anh văn;

Toán, Ngữ văn, Pháp văn

10

Quản trị kinh doanh

D340101

C340101

11

Tiếng Anh

 

C220201

Toán, Vật lí, Anh văn;

Toán, Ngữ văn, Anh văn;

Ngữ văn, Lịch sử, Anh văn;

Ngữ văn, Địa lý, Anh văn

4. Phương thức tuyển sinh

Năm 2016, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định tuyển sinh theo 3 phương thức sau:

- Xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi THPT quốc gia theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT).

- Xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL) của Đại học quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN).

- Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (phương thức này chỉ dùng để xét tuyển đại học công nghệ, cử nhân kinh tế và cao đẳng).

4.1. Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi THPT quốc gia

a) Chỉ tiêu tuyển sinh: 500 chỉ tiêu đại học, 175 chỉ tiêu cao đẳng hệ chính quy.

b) Điều kiện tham gia xét tuyển của thí sinh

            - Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương theo quy định của Bộ GD&ĐT.

- Có đủ sức khỏe học tập theo quy định hiện hành.

- Đã đăng ký sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển đại học, cao đẳng.

- Tổng điểm các môn thi của tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển không thấp hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD&ĐT quy định và không có môn thi nào trong tổ hợp môn xét tuyển có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống.

c) Lịch đăng ký xét tuyển (ĐKXT)

- ĐKXT đợt I:                                                Từ 01/8 ÷ 12/8/2016

- ĐKXT bổ sung đợt 1:                                Từ 21/8 ÷ 31/8/2016

- ĐKXT bổ sung đợt 2:                                Từ 11/9 ÷ 21/9/2016

- Nếu còn chỉ tiêu, Nhà trường tiếp tục xét tuyển các đợt tiếp theo

4.2. Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi ĐGNL của ĐHQGHN

a) Chỉ tiêu tuyển sinh: 100 chỉ tiêu đại học, 35 chỉ tiêu cao đẳng hệ chính quy.

b) Điều kiện tham gia xét tuyển của thí sinh

- Tính đến thời điểm nhập học, thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương theo quy định của Bộ GD&ĐT.

- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

c) Tiêu chí xét tuyển

Điểm xét tuyển (ĐXT) dựa vào kết quả Kỳ thi ĐGNL của ĐHQGHN như sau:

                                    ĐXT = ĐĐGNL + ĐUT

Trong đó: ĐĐGNL là điểm bài thi ĐGNL; ĐUT là điểm ưu tiên theo quy chế tuyển sinh của ĐHQGHN.

- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tối thiểu: Theo quy chế tuyển sinh của ĐHQGHN.

d) Xét tuyển: Căn cứ vào ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, xét tuyển chung cho các ngành theo ĐXT của thí sinh từ cao xuống thấp cho đến khi hết chỉ tiêu. Xét đến chỉ tiêu cuối cùng mà có nhiều thí sinh có cùng ĐXT thì thí sinh có điểm phần Tư duy định lượng cao hơn sẽ được ưu tiên trúng tuyển.

đ) Lịch đăng ký xét tuyển

- ĐKXT đợt I:                                                Từ 01/6 ÷ 12/8/2016

- ĐKXT bổ sung đợt 1:                                Từ 21/8 ÷ 31/8/2016

- ĐKXT bổ sung đợt 2:                                Từ 11/9 ÷ 21/9/2016

- Nếu còn chỉ tiêu, Nhà trường tiếp tục xét tuyển các đợt tiếp theo

4.3. Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT

a) Chỉ tiêu tuyển sinh: 400 chỉ tiêu đại học, 140 chỉ tiêu cao đẳng hệ chính quy.

b) Điều kiện tham gia xét tuyển của thí sinh

- Tính đến thời điểm nhập học, thí sinh đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên).

- Xếp loại hạnh kiểm năm lớp 12 từ loại Khá trở lên.

- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

c) Tiêu chí xét tuyển

- Dựa vào điểm xét tuyển được xác định như sau:

 ĐXT = TĐ + ĐUT

Trong đó: TĐ là tổng các điểm trung bình cả năm (lớp 12) của các môn trong tổ hợp các môn thí sinh đăng ký dùng để xét tuyển; ĐUT là điểm ưu tiên theo quy định của Bộ GD&ĐT.

- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tối thiểu:

+ TĐ đạt từ 18,00 điểm trở lên đối với xét tuyển vào đại học công nghệ và cử nhân kinh tế.

+ Tốt nghiệp THPT đối với xét tuyển vào cao đẳng.

d) Xét tuyển: Căn cứ vào ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, xét tuyển chung cho các ngành theo ĐXT của thí sinh từ cao xuống thấp cho đến khi hết chỉ tiêu. Xét đến chỉ tiêu cuối cùng mà có nhiều thí sinh cùng ĐXT thì lấy điểm so sánh là điểm môn Anh văn đối với ĐKXT vào ngành Tiếng anh, là điểm môn Toán đối với ĐKXT vào các ngành còn lại. Thí sinh nào có điểm so sánh lớn hơn thì được ưu tiên trúng tuyển.

đ) Lịch đăng ký xét tuyển

- ĐKXT đợt I:                                                Từ 10/5 ÷ 12/8/2016

- ĐKXT bổ sung đợt 1:                                Từ 21/8 ÷ 31/8/2016

- ĐKXT bổ sung đợt 2:                                Từ 11/9 ÷ 21/9/2016

- Nếu còn chỉ tiêu, Nhà trường tiếp tục xét tuyển các đợt tiếp theo

5.  Đăng ký xét tuyển

Thí sinh lựa chọn phương thức xét tuyển và nộp phiếu ĐKXT theo mẫu M1 (dựa vào kết quả Kỳ thi THPT quốc gia), M2 (dựa vào kết quả Kỳ thi ĐGNL), M3 (dựa vào kết quả học tập THPT) tương ứng bằng một trong các cách sau:

5.1. Đăng ký trực tuyến trên website Nhà trường

Truy cập vào website http://www.nute.edu.vn, mục “Đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng trực tuyến năm 2016” để thực hiện đăng ký xét tuyển (Kích vào đây để đăng ký xét tuyển trực tuyến)

5.2. Gửi qua bưu điện hoặc trực tiếp tại Phòng đào tạo Nhà trường

Địa chỉ nhận phiếu ĐKXT: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định - đường Phù Nghĩa, phường Lộc Hạ, thành phố Nam Định.

6. Lệ phí và nộp lệ phí ĐKXT

6.1. Lệ phí đăng ký xét tuyển: 30.000đ/hồ sơ.

6.2. Cách nộp lệ phí ĐKXT

- Trực tiếp tại Phòng Đào tạo.

- Kèm theo phiếu ĐKXT qua đường bưu điện.

- Tại ngân hàng hoặc điểm giao dịch của các ngân hàng (dùng cho ĐKXT trực tuyến) với nội dung:

+ Tên người nhận: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

+ Số tài khoản: 0831000018700 mở tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh tỉnh Nam Định.

+ Nội dung: Mã ĐKXT

Ghi chú: Thí sinh điền đầy đủ thông tin ĐKXT và phải chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin đó. Nhà trường có quyền từ chối tiếp nhận hoặc buộc thôi học nếu thí sinh không đảm bảo các điều kiện trúng tuyển khi đối chiếu thông tin ĐKXT với hồ sơ gốc.

Các vấn đề cần giải đáp xin liên hệ: Phòng Đào tạo hoặc Ban tuyển sinh - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định; địa chỉ: đường Phù Nghĩa, phường Lộc Hạ, thành phố Nam Định.

Điện thoại: 0350.3630858, 3637804; Fax: 0350.3637994

Email: bants.skn@moet.edu.vn, bantuyensinh1.skn@gmail.com

Website: http//www.nute.edu.vn

Theo Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định 

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Điểm xét tuyển vào trường ĐH Sư Phạm kỹ thuật Nam Định 2016

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH