Điểm xét tuyển vào trường ĐH Sư Phạm Thái Nguyên 2016

Đại học Sư Phạm - Đại học Thái Nguyên công bố mức điểm điều kiện để nộp hồ sơ xét tuyển vào trường năm 2016 như sau:

1. Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

2. Xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia (cụm thi do các trường đại học chủ trì)

2.1 Điều kiện nộp xét tuyển:

- Đã tốt nghiệp THPT.

- Tổng điểm 3 môn theo tổ hợp đăng ký xét tuyển (không nhân hệ số) và điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn 1 điểm so với ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Riêng các ngành: SP Tin học, Giáo dục học, Giáo dục Chính trị tổng điểm 3 môn theo tổ hợp đăng ký xét tuyển (không nhân hệ số) và điểm ưu tiên (nếu có) bằng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.2. Phương thức xét tuyển:

  - Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia tại các cụm thi do các trường đại học chủ trì.

  - Trường xét tuyển theo chỉ tiêu của từng tổ hợp môn thi trong mỗi ngành, theo nguyên tắc xét tuyển từ điểm cao xuống thấp, xét nhiều đợt cho hết chỉ tiêu của từng ngành.

  - Nếu thí sinh không trúng tuyển NV1, sẽ được chuyển sang NV 2 và xét bình đẳng với các thí sinh đăng ký NV1 vào ngành đó.

2.3. Tiêu chí xét tuyển:

    * Tiêu chí xét tuyển chính:

- Xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu dựa theo tổng điểm các môn thi của tổ hợp đăng ký xét tuyển và điểm ưu tiên (nếu có).

- Nếu sau khi xét tuyển mà vẫn chưa đủ chỉ tiêu thì Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh sẽ quyết định xét tuyển nguyện vọng bổ sung tiếp theo.

- Trong trường hợp tại mức điểm xét tuyển nhất định, số lượng thí sinh trúng tuyển nhiều hơn chỉ tiêu được tuyển trường sử dụng các tiêu chí phụ theo thứ tự để xét tuyển dựa trên kết quả môn thi (theo từng tiêu chí) từ cao xuống thấp đến đủ chỉ tiêu được tuyển như sau:

    * Tiêu chí xét tuyển phụ:

- Tiêu chí 1: Thí sinh có điểm môn thi ưu tiên 1 (xem bảng sau) cao hơn sẽ trúng tuyển.

- Tiêu chí 2: Thí sinh có điểm môn thi ưu tiên 2 (xem bảng sau) cao hơn sẽ trúng tuyển.

Xét tiêu chí 2 khi sử dụng tiêu chí 1 mà vẫn còn nhiều thí sinh bằng điểm nhau và số lượng vượt chỉ tiêu cần tuyển.

Các môn thi ưu tiên 1 và ưu tiên 2 được qui định trong tổ hợp các môn xét tuyển như sau:

 

TT

Ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

Mã ngành ĐKXT

Chỉ tiêu

Môn ưu tiên 1

Môn ưu tiên 2

1

Giáo dục học

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

D140101A

40

Ngữ văn

Địa lý

Ngữ văn, Toán, Địa

D140101B

10

Ngữ văn

Địa lý

Toán, Sinh học, Ngữ  văn

D140101C

10

Toán

Ngữ văn

2

GD Mầm non

Toán, Ngữ Văn, Năng khiếu

D140201A

150

NK

Ngữ văn

Văn bằng 2

D140201B

10

 

 

3

GD Tiểu học

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

D140202A

120

Toán

Tiếng Anh

Văn bằng 2

D140202B

10

 

 

4

GD Chính trị

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

D140205A

50

Ngữ văn

Lịch sử

Ngữ văn,Toán, Sử

D140205B

10

Ngữ văn

Toán

Ngữ văn, Toán, Địa

D140205C

10

Ngữ văn

Toán

5

GD Thể chất

Toán, Sinh học, Năng khiếu

D140206A

60

NK

Sinh

Toán, Sinh học, Năng khiếu

(Xét theo học bạ)

D140206B

40

NK

 

6

SP Toán học

Toán, Vật  lý, Hóa học

D140209A

150

Toán

Vật lý

Toán, Vật  lý, Tiếng Anh

D140209B

50

Toán

Tiếng Anh

7

SP Tin học

Toán, Vật lý, Hóa học

D140210A

40

Toán

Vật  lý

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D140210B

10

Toán

Vật  lý

Ngữ văn, Toán, Vật lý

D140210C

10

Toán

Vật  lý

8

SP Vật Lý

Toán, Vật lý, Hóa học

D140211A

60

Vật  lý

Toán

Toán, Vật  lý, Tiếng Anh

D140211B

20

Vật  lý

Tiếng Anh

9

SP Hoá học

Toán, Vật lý, Hóa học

D140212A

100

Hóa học

Toán

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

D140212B

20

Hóa học

Tiếng Anh

10

SP Sinh học

Toán, Hóa học, Sinh học

D140213A

100

Sinh học

Hóa học

Toán, Sinh học, Tiếng  Anh

D140213B

20

Sinh học

Tiếng Anh

11

SP Ngữ Văn

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí.

D140217A

150

Ngữ văn

Lịch sử

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

D140217B

15

Ngữ văn

Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn,  Tiếng Anh

D140217C

15

Ngữ văn

Tiếng Anh

12

SP Lịch Sử

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

D140218A

80

Lịch sử

Ngữ Văn

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

D140218B

10

Lịch sử

Tiếng Anh

Ngữ văn,  Toán, Lịch sử

D140218C

10

Lịch sử

Toán

13

SP Địa Lý

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

D140219A

70

Địa lý

Ngữ Văn

Toán, Địa lí, Tiếng Anh

D140219B

15

Địa lý

Tiếng Anh

Ngữ văn, Toán, Địa lí

D140219C

15

Địa lý

Toán

14

SP Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH

D140231

60

Tiếng Anh

Ngữ văn

 

Nếu sau khi xét đến các tiêu chí phụ mà vẫn chưa đủ chỉ tiêu thì Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh sẽ quyết định xét tuyển nguyện vọng bổ sung tiếp theo.

3. Xét tuyển theo kết quả học tập trong học bạ THPT với điểm thi năng khiếu

- Ngành Giáo dục Thể chất có 40 chỉ tiêu xét tuyển theo kết quả trong học bạ với điểm thi năng khiếu.

- Điểm xét tuyển = (Điểm TB Toán + Điểm TB Sinh + Điểm NK*2)/2 + Điểm ƯT (nếu có)

- Điểm TB Toán, điểm TB Sinh là điểm trung bình cộng của học kỳ 1 và học kỳ 2 lớp 12 đối với môn Toán và môn Sinh (trong học bạ).

- Tổng điểm 2 môn Toán, Sinh của học kỳ 1 và học kỳ 2 lớp 12 không thấp hơn 20 điểm.

Lưu ý:Ngoài kết quả thi môn năng khiếu giáo dục thể chất do Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên tổ chức, thí sinh có thể sử dụng kết quả thi các môn năng khiếu trong kỳ thi đại học năm 2016 tại các trường đại học sau để xét tuyển:

+ Trường ĐHTDTT Bắc Ninh (bật xa và chạy 400m hoặc 100m);

+ Trường ĐHSPTDTT Hà Nội (bật xa và chạy 100m);

+ Trường ĐHSP Hà Nội (bật xa và chạy 400m);

+ Trường ĐH Vinh (bật xa và chạy 100m);

+ Trường ĐHTDTT Đà Nẵng (bật xa và chạy 400m hoặc 100m);

+ Trường ĐHTDTT TPHCM (bật xa và chạy 400m hoặc 100m);

+ Trường ĐHSP TDTT TPHCM (bật xa và chạy 100m).

4. Hướng dẫn đăng ký xét tuyển

4.1. Hồ sơ đăng ký xét tuyển:

a. Đối với các ngành xét theo điểm thi THPT quốc gia

- Phiếu đăng ký xét tuyển (ĐKXT) (theo mẫu của trường).

- Bản phô tô Giấy chứng nhận kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2016.

- Bản phô tô Giấy chứng nhận kết quả thi năng khiếu – kỳ thi tuyển sinh đại học 2016 (đối với các thí sinh đăng ký các ngành mà tổ hợp xét tuyển có môn thi Năng khiếu)

- Lệ phí xét tuyển: 30.000đ/hồ sơ.

b. Đối với ngành Giáo dục thể chất (xét tuyển theo học bạ)

- Phiếu đăng ký xét tuyển (ĐKXT) (theo mẫu của trường).

- Giấy chứng nhận kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 (bản phô tô).

- Học bạ (phô tô, công chứng)

- Giấy chứng nhận kết quả thi năng khiếu – kỳ thi tuyển sinh đại học 2016 (bản phô tô)

- Lệ phí xét tuyển: 30.000đ/hồ sơ.

4.2. Nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển:

Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển theo một trong ba hình thức sau đây:

a. Hình thức thứ nhất: Đăng ký trực tuyến (khuyến khích sử dụng): 

Thí sinh truy cập vào website: http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn để đăng ký xét tuyển.

b. Hình thức thứ hai: Gửi chuyển phát nhanh qua đường bưu điện

Thí sinh gửi hồ sơ bằng chuyển phát nhanh về địa chỉ: Ban tuyển sinh, Trường Đại học Sư Phạm Thái Nguyên – Số 20 – Đường Lương Ngọc Quyến Thành phố Thái Nguyên.

Lưu ý: Thí sinh nộp hồ sơ theo hình thức thứ nhất và hình thức thứ hai phải đến ngân hàng gửi lệ phí xét tuyển vào tài khoản của trường (chậm nhất ngày 12/08/2016):

Tên chủ tài khoản: Trường Đại học Sư Phạm

Số tài khoản: 3712.1.1055710.00000 - Kho bạc nhà nước Thái Nguyên.

Nội dung nộp tiền: XT_2016 - <Họ và tên thí sinh> -

c. Hình thức thứ ba: Nộp trực tiếp tại trường:

- Địa điểm: Hội trường C1, Trường Đại học Sư Phạm Thái Nguyên – Số 20 – Đường Lương Ngọc Quyến Thành phố Thái Nguyên.

- Thời gian: Từ ngày 01/08/2016 đến ngày 12/08/2016 (sáng từ 8h00 đến 11h00; chiều từ 14h00 đến 17h00).

5. Thông báo kết quả trúng tuyển:

- Thí sinh xem Điểm tuyển và Danh sách thí sinh trúng tuyển trên website của trường: http://www.dhsptn.edu.vn trước ngày 14/08/2016.

- Thí sinh trúng tuyển nộp Giấy chứng nhận kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 (bản chính) và bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi năng khiếu – kỳ thi tuyển sinh đại học 2016 (đối với các thí sinh đăng ký các ngành mà tổ hợp xét tuyển có môn thi Năng khiếu) tại địa chỉ: Phòng 311, nhà A1 - Phòng Đào tạo, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, Số 20, Lương Ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên (Nộp trực tiếp trong giờ hành chính) hoặc gửi chuyển phát nhanh qua đường bưu điện trước 17h00 ngày 19/08/2016 về địa chỉ: Ban tuyển sinh, Trường Đại học Sư Phạm Thái Nguyên – Số 20 – Đường Lương Ngọc Quyến Thành phố Thái Nguyên.

- Sau thời gian trên, các thí sinh không nộp Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia năm 2016, nhà trường coi như không có nhu cầu nhập học và bị xoá tên khỏi danh sách trúng tuyển của trường./.

  • Ngành Giáo dục Mầm non
  • Ngành Giáo dục Chính trị

Theo Trường Đại học Sư Phạm - Đại học Thái Nguyên

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Điểm xét tuyển vào trường ĐH Sư Phạm Thái Nguyên 2016

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH