Điều kiện tuyển thẳng vào Đại học 2013 trường ĐH Lâm Nghiệp

Trường Đại học Lâm nghiệp vừa chính thức thông báo về việc quy định tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng năm 2013 như sau:

QUY ĐỊNH TUYỂN THẲNG

Chỉ tiêu tuyển thẳng: trong tổng chỉ tiêu tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2013.

Đối tượng xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng

- Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp trung học;

- Người đã dự thi và trúng tuyển vào trường Đại học Lâm nghiệp, nhưng ngay năm đó có lệnh điều động đi nghĩa vụ quân sự hoặc đi thanh niên xung phong tập trung nay đã hoàn thành nghĩa vụ, được phục viên, xuất ngũ mà chưa được nhận vào học ở một trường lớp chính quy dài hạn nào, được từ cấp trung đoàn trong quân đội hoặc Tổng đội thanh niên xung phong giới thiệu, nếu có đủ các điều kiện và tiêu chuẩn về sức khoẻ, có đầy đủ các giấy tờ hợp lệ thì được xem xét nhận vào học tại trường mà không phải thi lại. Nếu việc học tập bị gián đoạn từ 3 năm trở lên và các đối tượng được tuyển thẳng có nguyện vọng, thì được xem xét giới thiệu vào các trường, lớp dự bị để ôn tập trước khi vào học chính thức.

- Thí sinh tham gia tập huấn đội tuyển dự thi Olympic khu vực và quốc tế; trong đội tuyển tham dự hội thi sáng tạo khoa học kĩ thuật quốc tế, đã tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2013.

- Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 và đã tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2013 được tuyển thẳng vào đại học như sau: đối với môn Hóa học được vào học ngành Khoa học môi trường; đối với môn Sinh học được vào học ngành Khoa học môi trường, Công nghệ sinh học, Lâm nghiệp; đối với môn Tin học được vào học ngành Hệ thống thông tin.

- Thí sinh đoạt giải khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 và đã tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2013 đối với môn Tin học được tuyển thẳng vào cao đẳng học ngành Hệ thống thông tin.

Hồ sơ đăng ký tuyển thẳng

Hồ sơ đăng ký tuyển thẳng gồm:

a) Phiếu đăng ký tuyển thẳng (phụ lục số 1);

b) Bản sao hợp lệ: Giấy chứng nhận là thành viên của đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế; Giấy chứng nhận là thành viên đội tuyển dự thi sáng tạo khoa học kỹ thuật quốc tế; Giấy chứng nhận đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông; và giấy chứng nhận các đối tượng ưu tiên tuyển thẳng khác.

c) Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT năm 2013;

d) Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6.

e) Lệ phí tuyển thẳng là 30.000đ /thí sinh/hồ sơ (trong đó nộp cho sở giáo dục và đào tạo 20.000 đồng, nộp cho trường khi đến nhập học 10.000 đồng)..

Thời gian đăng ký tuyển thẳng

Thí sinh đăng ký tuyển thẳng làm một bộ hồ sơ gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 25/6/2013. Các Sở Giáo dục và Đào tạo chuyển hồ sơ tới Trường Đại học Lâm nghiệp trước 30/6/2013.

QUY ĐỊNH ƯU TIÊN XÉT TUYỂN

Chỉ tiêu ưu tiên xét tuyển: trong tổng chỉ tiêu tuyển sinh đại học, cao đẳng 2013.

Đối tượng ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng

Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 và đã tốt nghiệp THPT năm 2013 các môn Toán, Lý, Hóa, Tin học, Văn, Tiếng Anh, sau khi thi tuyển sinh đại học, cao đẳng đủ số môn quy định theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có kết quả thi từ điểm sàn đại học, cao đẳng do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định trở lên và không có môn nào bị điểm 0, được ưu tiên xét tuyển vào ngành đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng.

Hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển

Thí sinh cần nộp hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển cùng với hồ sơ đăng ký dự thi đại học, cao đẳng. Hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển gồm:

 a) Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển (phụ lục số 2);

 b) Bản sao hợp lệ: Giấy chứng nhận đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 trung học phổ thông năm 2013; Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên xét tuyển khác.

Thời gian đăng ký ưu tiên xét tuyển

Thí sinh nộp hồ sơ ưu tiên xét tuyển cùng hồ sơ đăng ký dự thi về Sở Giáo dục và Đào tạo từ 11/3 - 11/4/2013 hoặc nộp trực tiếp tại trường Đại học Lâm nghiệp từ 12/4 - 19/4/2013.

QUY ĐỊNH XÉT TUYỂN THẲNG

Chỉ tiêu xét tuyển thẳng

Tổng chỉ tiêu xét tuyển: 200, trong đó:

- Đại học Lâm nghiệp Hà Nội (LNH): 120.

- Cơ sở 2 Đại học Lâm nghiệp ở Đồng Nai (LNS): 80.

Đối tượng và tiêu chuẩn xét tuyển thẳng

Đối tượng

Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp trung học phổ thông tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo hộ khẩu thường trú), tính đến ngày nộp hồ sơ đăng kí xét tuyển theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo và Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 05/02/2013 của Thủ tướng chính phủ về việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho 23 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo; thí sinh là người dân tộc rất ít người theo quy định tại Đề án phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người giai đoạn 2010 - 2015 theo Quyết định số 2123/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ và thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ.

Những thí sinh này phải học bổ sung kiến thức 01 năm học trước khi vào học chính thức. Chương trình bổ sung kiến thức do Hiệu trưởng trường Đại học Lâm nghiệp qui định.

Tiêu chuẩn

Thí sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2013, học lực lớp 10, 11, 12 đạt từ trung bình trở lên.

Trường hợp số thí sinh đăng ký xét tuyển vượt quá tổng chỉ tiêu xét tuyển, sẽ xét học lực THPT để xác định người trúng tuyển.

Hồ sơ đăng ký, thời hạn và lệ phí xét tuyển thẳng

Hồ sơ xét tuyển thẳng gồm:

- Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng (phụ lục số 3);

- Bản sao hợp lệ học bạ 3 năm học trung học phổ thông;

         - Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT năm 2013;

- Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6.

- Bản sao hợp lệ hộ khẩu thường trú;

hời hạn nộp hồ sơ: Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển thẳng về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 25 tháng 6 năm 2013.

Lệ phí xét tuyển: 30.000đ /thí sinh/hồ sơ (trong đó nộp cho Sở Giáo dục và Đào tạo 20.000 đồng, nộp cho Trường khi đến nhập học 10.000 đồng).

Học bổ sung

Người trúng tuyển được học bổ sung kiến thức 1 năm dự bị đại học tại trường Đại học Lâm nghiệp, sau đó được xét tuyển vào đại học hệ chính quy và được chọn ngành học theo nguyện vọng của cá nhân.

Học phí

- Trong thời gian 1 năm học bổ sung kiến thức, sinh viên được miễn nộp học phí, được bố trí chỗ ở trong ký túc xá của trường Đại học Lâm nghiệp.

- Trong thời gian học đại học chính quy, sinh viên phải đóng học phí và có thể được hưởng học bổng (tùy theo kết quả học tập và rèn luyện), được hưởng các chính sách ưu tiên theo quy định hiện hành của Nhà nước.

THỜI GIAN THÔNG BÁO KẾT QUẢ TUYỂN THẲNG, ƯU TIÊN XÉT TUYỂN VÀ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC

- Kết quả tuyển thẳng được gửi tới các Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 30/6/2013, để các sở giáo dục và đào tạo thông báo cho thí sinh;

- Kết quả ưu tiên xét tuyển được gửi tới các Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15/8/2013.

- Kết quả xét tuyển thẳng được gửi tới các Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 20/8/2013.

- Các kết quả tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển vào đại học được đăng công khai tại trường Đại học Lâm nghiệp.

Thí sinh có thể tìm hiểu thông tin về việc tổ chức kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2013 và về việc tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng vào trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam tại Website: www.vfu.edu.vn; www.vfu.vn;  www.vfu2.edu.vn.

Địa chỉ liên hệ: Phòng Đào tạo, trường Đại học Lâm nghiệp, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội.

Điện thoại: Cơ sở chính: 0433.840440; 840707; Cơ sở 2: 0613.922254.

Thông báo về việc quy định tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng năm 2013 trường Đại học Lâm Nghiệp xem tại đây.

Thông tin tuyển sinh 2013 trường Đại học Lâm nghiệp xem tại đây.

Tuyensinh247 Tổng hợp

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Điều kiện tuyển thẳng vào Đại học 2013 trường ĐH Lâm Nghiệp

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH