Hồ sơ nhập học vào Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng năm 2018

Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng thông báo thủ tục nhập học đối với các bạn tân sinh viên năm 2018, cụ thể như sau:

1. Thời gian làm thủ tục nhập học

- Từ 07h30 đến 11h00, ngày 22 tháng 8 năm 2018: Ngành Điều dưỡng đa khoa

- Từ 13h30 đến 17h00, ngày 22 tháng 8 năm 2018: Ngành Điều dưỡng nha khoa, Điều dưỡng GMHS

- Từ 07h30 đến 110h00, ngày 23 tháng 8 năm 2018: Ngành Y khoa, Điều dưỡng phụ sản, Y tể công cộng

- Từ 13h30 đến 17h00, ngày 23 tháng 8 năm 2018: Ngành Kỹ thuật Xét nghiệm y học, Kỹ thuật Hình ảnh y học, Kỹ thuật Phục hồi chức n&ng.

- Từ 07h30 đến 11h00, ngày 24 tháng 8 năm 2018: Dược học

2. Địa điểm: Trường Đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Năng, cơ sở 1: số 99 Hùng Vương, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Năng.

3. Thời gian học

- Ngành Điều dưỡng đa khoa, Điều dưỡng nha khoa, Điều dưỡng GMHS, Điều duởng phụ sản, Y tế công cộng, Kỹ thuật Xét nghiệm y học, Kỹ thuật Hỉnh ảnh y học, Kỹ thuật Phục hổi chức năng: 4 năm, 2018-2022.

- Ngành Dược học: 5 năm, 2018*2023 (Năm thử nhất học tại sơ sở 1: 99 Hùng Vương, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Năng).

- Ngành Y khoa: 6 năm, 2018-2024.

4. Học phí đào tạo:

Sinh viên trúng tuyển vào trường phải đỏng học phi theo quy định chung:

- Mức đóng học phí: 11.800.000 đồng/năm học (Học kỳ 1:5.900.000 đồng; Học kỳ II: 5.900.000 đồng).

- Thời gian đóng học phí: khi làm thủ tục nhập học (Sinh viên thuộc đối tượng miền học phi khổng phàì nộp học phi; Sinh viên thuộc đổi tượng giảm 70% học phi phải nộp 30% học phi; Sinh viên thuộc đổi tượng giảm 50% học phi phải nộp 50% học phi. Sinh viên xem Thông bảo miền, giảm học phí trên website Nhà trưởng để xác định đổi tượng được miễn, giảm học phi và chuản bị ho sơ theo quy định để xẻt ngay khi làm thủ tục nhập học).

5. Các khoản thu khác bao gồm: Bảo hiểm y tế: 131.355 đ/03 tháng, khám sức khỏe: 77.000 đ, tiền ở ký túc xá: 80.000 đ/tháng; đồng phục ngành và đồng phục thể dục thể thao thu trong ngày đầu làm thủ tục nhập học, mức đóng sẽ thông báo sau.

6. Đăng ký ở nội trú

Do diều kiện ký túc xá không đáp ứng đủ cho tất cả sinh viên nên Nhà trường ưu tiên xét ở ký túc xá cho các sinh viên là người dân tộc, là con liệt sĩ hoặc con thương binh, bệnh binh đã được xếp hạng, mồ côi cả cha lần mẹ, là con hộ nghẻo được cấp sổ trong năm 2018 và sinh viên có hộ khẩu ở KV1 theo thứ tự đăng kỷ.

7. Hình thức đỏng tiền

Đe tạo điều kiện tot nhất cho sinh viên trong việc đóng các khoản tiền nhập học ở mục 4 và 5, sinh viên chuyển khoản theo địa chi: Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng, sổ tài khoản: 3714.0.1057276.00000. Kho bạc Nhà nước Đà Năng.

ĐIỀU KIỆN NHẬP HỌC

Sinh viên đến nhập học cần phải nộp đây đủ các giẩy tờ sau:

1)  Giấy báo nhập học (bản gốc).

2)  Học bạTHPT.

3)  Giấy chửng nhận tốt nghiệp tạm thời nếu tốt nghiệp n&m 2018 hoặc bằng tốt nghiệp THPT nếu đã tốt nghiệp các năm trước.

4)  Các giây tở xác nhận đối tượng cộng điểm UII tiên trong tuyển sinh.

5)  Giấy khai sinh.

6)  Lý lịch sinh viên (Theo mẫu lý lịch quy định tại website của Trường).

7)  Giẩy chuyển sinh hoạt Đoản, Đảng (nếu cỏ).

8)  Giấy chuyền nghĩa vụ quân sự (bẳt buộc đổi vói sinh viỗn nam dưới 26 tuổi).

9)  01 bản photocopy chứng minh nhân dân.

10) 01 ảnh thẻ 3x4.

Các giấy tờ quy định tại điểm 2,3,4,5 lả bản photocopy có công chứng, sinh viên đem theo bản chính để Trường kiểm tra, đổi chiếu. Tất cả giấy tờ nhập học phải bỏ vào bì hồ sơ HSSV.

Sinh viên đến Trường nhập học phải có đủ điều kiện nhập học và đúng ngày giờ quy định. Nêu thiếu các điều kiện trên hoặc sinh viên đến Trường nhập học chậm sau 15 ngày trở lên kể từ ngày nhập học ghi trong giấy báo nhập học, nểu không cỏ lý do chính đáng thì coi như bỏ học.

Đề nghi sinh viên photocopy giấy bảo nhập học và công chứng để giải quyết các chế độ ở địa phưong, sau khi nhập học Trưởng sẽ không cho mượn giấy báo nhập học.

Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Hồ sơ nhập học vào Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng năm 2018

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH