Học bổng du học Hung Ga Ri năm 2016

Nhiều suất học bổng hấp dẫn đi học tại Hunggari năm 2016 dành cho công dân Việt Nam: 60 học bổng đại học, thạc sĩ, 10 học bổng một chu kỳ, 20 học bổng tiến sĩ,...cụ thể như sau:

Căn cứ thông tin của Đại sứ quán Hung-ga-ri tại Hà Nội và theo dự kiến Chương trình trao đổi giữa Bộ Nguồn nhân lực Hung-ga-ri và Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam giai đoạn 2016 - 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học theo diện Hiệp định tại Hung-ga-ri năm 2016 như sau:

1. Thông tin chung về chương trình học bổng

1.1.Số lượng học bổng, trình độ đào tạo và ngành học

-   Chính phủ Hung-ga-ri cấp khoảng 100 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Hung-ga-ri theo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và thực tập ngắn hạn. số lượng học bổng cụ thể sẽ được phía Hung-ga-ri quyết định trên cơ sở xem xét hồ sơ dự tuyển của ứng viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo đề cử.

-   Chỉ tiêu học bổng dự kiến như sau:

+ 60 học bổng đại học, thạc sĩ trong đó ưu tiên đào tạo thạc sĩ, cụ thể phân bổ như sau: 18 học bổng về khoa học xã hội và kinh tế, 18 học bổng về công nghệ, 09 học bổng về nông nghiệp và khoa học tự nhiên, 05 học bổng về nghệ thuật, 04 học bổng về thể thao và 06 học bổng về y khoa và sức khỏe.

+ 10 học bổng một chu kỳ (chuyên gia/thạc sĩ) gồm có 02 học bổng về luật và 08 học bổng về y khoa và sức khỏe.

+ 20 học bổng tiến sĩ về các ngành học phía Việt Nam có nhu cầu đào tạo.

+ 100 tháng học bổng học ngắn hạn (1-10 tháng) trình độ sau đại học.

1.2.  Thời gian đào tạo

-    Chương trình đại học: từ 03 đến 3,5 năm học

-    Chương trình thạc sĩ: từ 01 đến 02 năm học

-    Chương trinh một chu kỳ (chuyên gia/thạc sĩ): 05 đến 06 năm học (chỉ đào tạo về luật, y khoa và sức khỏe)

-   Chương trình tiến sĩ: từ 03 đến 04 năm

-   Chương trình thực tập: từ 01 đến 10 tháng.

1.3 Chế độ học bổng

Chính phủ Hung-ga-ri tiếp nhận đào tạo, nghiên cứu miễn phí, cấp bảo hiểm y tế và học bổng hàng tháng theo quy định của phía Hung-ga-ri. Chính phủ Việt Nam cấp vé máy bay một lượt đi và về, phí đi đường, lệ phí làm hộ chiếu, visa và cấp bù sinh hoạt phí hàng tháng theo chế độ hiện hành đối với lưu học sinh học bổng Hiệp định tại Hung-ga-ri.

2. Đối tượng, điều kiện và hồ sơ dự sơ tuyển

2.2. Điều kiện chung

ứng viên dự tuyển cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện chung sau đây:

-  Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc trong thời gian đang bị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý kỷ luật;

-   Đủ sức khỏe để học tập tại nước ngoài;

-  Chưa đăng ký dự tuyển chương trình học bổng nào để đi học ở nước ngoài trong năm 2016;

-  Cam kết hoàn thành chương ừình đào tạo và trở về phục vụ tại cơ quan cử đi học hoặc theo yêu cầu của Nhà nước. Những người không hoàn thành chương trình đào tạo, tự bỏ học, bị buộc thôi học hoặc sau khi tốt nghiệp không trở về nước phục vụ, không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của người được cấp học bổng phải bồi hoàn kinh phí đào tạo theo quy định hiện hành;

-  Ngành học đăng ký dự tuyển phải phù họp với khối ngành đang học đại học ở Việt Nam hoặc ngành đã đạt giải thưởng quốc tế, khu vực, quốc gia (đối với ứng viên học bổng đại học), phù hợp với ngành đã học đại học/thạc sĩ, công việc đang làm (đối với ứng viên học bổng thạc sĩ/tiến sĩ);

-   Chỉ được đăng ký 01 ngành học (xem thông tin chi tiết thêm ữên website: http ://www. stipendiumhungaricum.hu) và không được tự ý thay đổi ngành học, cơ sở đào tạo sau khi đã đăng ký dự tuyển, trúng tuyển đi học theo thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, Bộ Nguồn nhân lực Hung-ga-ri, Quỹ học bổng Hung-ga-ri và cơ sở đào tạo tại Hung-ga-ri;

-  Chỉ được đăng ký dự tuyển trình độ đào tạo cao hon trình độ đã có văn bằng. Đối với học viên đang học thạc sĩ, tiến sĩ trong nước chỉ xem xét nếu ứng viên đăng ký dự tuyển học bổng thực tập ngắn hạn;

-  Yêu cầu về ngoại ngữ: ứng viên dự tuyển phải đáp ứng một trong các quy định dưới đây:

+ Có bằng đại học, thạc sĩ học tại Hung-ga-ri bằng tiếng Hung-ga-ri (đối với những trường hợp dự tuyển đi học thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập bằng tiếng Hung-ga-ri);

+ Có chứng chỉ tiếng Anh TOEFL ITP 500 điểm hoặc IELTS 5.5 trở lên hoặc tương đương do cơ quan quốc tế có thẩm quyền cấp còn thời hạn hiệu lực sử dụng hoặc có bằng đại học, thạc sĩ học bằng tiếng Anh ở nước ngoài (đối với những trường hợp dự tuyển đi học bằng tiếng Anh);

+ Chỉ có ứng viên dự tuyển học bổng học đại học hoặc học bổng một chu kỳ chuyên gia/thạc sĩ nếu chưa có ngoại ngữ thì được đăng ký dự tuyển để đi học bằng tiếng Hung-ga-ri (được bố trí học 01 năm dự bị tiếng Hung-ga-ri tại Hung-ga-ri trước khi vào học chuyên ngành);

-  Đạt yêu cầu vòng xét tuyển/thi tuyển đầu vào theo quy định của cơ sở đào tạo Hung-ga-ri trong quá trinh dự tuyển;

-   Không xét tuyển ứng viên thuộc các trường hợp sau:

+ Đã từng được cơ quan Nhà nước cử đi học ở nước ngoài nhưng không hoàn thành khóa học;

+ Đang làm việc tại cơ quan trong nước nhưng không có văn bản của cơ quan công tác cho phép dự tuyển;

+ Đã được các cơ quan, địa phương trong nước hoặc nước ngoài cấp học bổng đi học đại học/sau đại học ở nước ngoài, hiện có các ràng buộc về nghĩa vụ, trách nhiệm chưa được phép đi học tiếp ở nước ngoài.

2.2. Đối tượng, điều kiện cụ thể và hồ sơ dự sơ tuyển bằng tiếng Việt

,Học

bổngdự

tuyên

Đối tượng và điều kiện cụ thể

Hô §ơ dự sơ tuỵển bằng tieng Việt

Học bổng đại học

-   Sinh viên năm thứ nhât của các đại học, học viện, trường đại học Việt Nam (hệ chính quy tập trung) có kết quả 03 năm học THPT và học kỳ I năm thứ nhất đại học đạt từ 7,0 trở lên (theo thang điểm 10 hoặc tương đương);

-   Học sinh đoạt giải tại các kỳ thi quốc tế, khu vực, quốc gia thuộc đối tượng được tuyển thẳng vào đại học theo quy chế tuyển sinh đại học năm 2015 có kết quả học tập ở bậc THPT đến hết học kỳ I năm học 2015-2016 đạt tò 7,0 trở lên.

Xem chi tiết tại Phụ lục 1

Học bổng thạc sĩ

-   Người có trình độ đại học đang công tác tại các cơ quan nhà nước (biên chế hoặc họp đồng từ 12 tháng trở lên có đóng bảo hiểm xã hội), không CỊuá 35 tuổi (tính đến 31/7/2016), có thời gian cônệ tác toi thiểu 12 tháng kể từ khi có hợp đồng lao động đầu tiên tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ dự tuyển;

-   Người đã chủ trì thực hiện công trình đạt giải Nhất Giải thưởng “Tài năng khoa học ữẻ Việt Nam”, tốt nghiệp đại học với điểm trung bình toàn khóa học đạt 7,5 trở lên theo thang điểm 10 hoặc tương đương trong vòng 12 tháng tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ dự tuyển, chưa đi làm và cam kết sau khi hoàn thành khóa học sẽ về nước làm việc theo yêu cầu của Nhà nước;

-    Sinh viên tốt nghiệp đại học với kết quả học tập đạt loại xuất sắc tại Hung-ga-ri hoặc đạt loại giỏi tại Việt Nam trong vòng 12 tháng tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ dự tuyển, chưa có quyết định tuyển dụng hoặc họp đồng làm việc, hợp đồng lao động và cam kết sau khi hoàn thành khóa học sẽ về nước làm việc theo yêu cầu của Nhà nước.

Xem chi tiết tại Phụ lục 2

Học bổng tiến sĩ

-   Người có trình độ thạc sĩ đang công tác tại các cơ quan nhà nước (biên chế hoặc hợp đồng 12 tháng trở lên có đóng bảo hiểm xã hội), khônạ quá 45 tuổi (tính đến 31/7/2016), có thời gian công tác tối thiểu 12 tháng kể từ khi có họp đồng lao động đầu tiên sau khi tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ dự tuyển;

-   Học viên tôt nghiệp thạc sĩ tại Hung-ga-ri hoặc Việt Nam với kết quả học tập đạt loại xuất sắc trong vòng 12 tháng tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ dự tuyển, không quá 35 tuổi (tính đến 31/7/2016), chưa có quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng làm việc, họp đồng lao động và cam kết sau khi hoàn thành khóa học sẽ về nước làm việc theo yêu cầu của Nhà nước.

Xem chi tiết tại Phụ lục 3

Học

bổng

thực

tập

- Người có trình độ đại học trở lên đang công tác tại các cơ quan nhà nước (biên chế hoặc hợp đồng 12 tháng trở lên có đóng bảo hiểm xã hội), có thời gian công tác tối thiểu 24 tháng kể từ khi có họp đồng lao động đầu tiên sau khi tốt nghiệp đại học, sau đại học tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ dự tuyên

Xem chi tiết tại Phụ lục 4

3. Quy trình nộp hồ sơ đăng ký sơ tuyển

3.1.  Nộp hồ sơ trực tuyến (online) tại: https://tuvensinh.vied.vn/

ứng viên phải quét (scan) lưu lại toàn bộ hồ sơ sang các files định dạng PDF (mỗi loại tài liệu quét thành 01 file riêng dung lượng không quá 1 MB) để đăng ký trực tuyến.

3.2.  Nộp hồ sơ giấy

ứng viên chuyển bộ hồ sơ giấy chính thức đăng ký dự tuyển bằng thư chuyển phát nhanh bảo đảm tới Cục Đào tạo với nước ngoài - Bộ Giáo dục và Đào tao, 21 Lê Thánh Tông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Hồ sơ cần đựng trong tói hồ sơ kích thước 25cm X 34cm, mặt ngoài ghi đầy đủ thông tin chi tiết theo phụ lục quy định đối với hồ sơ dự tuyển học bổng diện Hiệp đinh đi Hung-ga-ri năm 2016.

Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ có đủ các giấy tờ quy định ở trên, được nộp trong thời hạn quy định của Thông báo tuyển sinh (bao gồm cả hồ sơ online và hồ sơ giấy). Hồ sơ nộp muộn sẽ chỉ được xem xét xử lý nếu vẫn còn chỉ tiêu học bổng sau khi đã xét tuyển hồ sơ ứng viên nộp đúng hạn và phía Hung-ga-ri thống nhất việc thực hiện xét tuyển bổ sung; hồ sơ ứng viên không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về điều kiện tuyển chọn của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chỉ được dự tuyển để phía Hung-ga-ri xem xét cấp chế độ học bổng của phía Hung-ga-ri. Người khai hồ sơ dự tuyển không đúng và người xác nhận sai sẽ bị xử lý theo pháp luật. Bộ Giáo dục và Đào tạo không trả lại hồ sơ và lệ phí dự tuyển trong bất kỳ trường hợp nào.

(Xem thèm thông tin, các mẫu văn bản liên quan tại websites: WWW, moet. gov. m WWW. vied, vn; http://www, stỉpendiumhunsarỉcum. hu: liến hệ hỗ trợ kỹ thuật khỉ đăng kỷ dự tuyển theo địa chỉ info@vied.vn, tựyensinh@vied.vn).

4.   Thời hạn nhận hồ sơ: Hồ sơ phải nộp trước ngày 26/01/2016 (tính theo dấu bưu điện chuyển hồ sơ đến Cục Đào tạo với nước ngoài và thời gian hoàn thành đăng ký online).

5.   Lệ phí dự tuyển: 200.000đ/người nộp trước ngày 26/01/2016 theo hình thức chuyển khoản đến địa chỉ:

Tên đơn vị: Cục Đào tạo với nước ngoài

Số tài khoản: 0021002145014

Tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Hà Nội.

Lưu ý: Khi chuyển tiền vào tài khoản của Cục Đào tạo với nước ngoài đề nghị ghi rõ họ và tên ứng viên, trình độ đăng kỷ dự tuyển (ĐH, ThS, TS, TTS) nộp lệ phí dự tuyển học bong đi Hung-ga-ri theo thông báo tuyển sinh sỗ /TB-BGDĐT ngày

6. Quy trình xét tuyển

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ xem xét ứng viên dự tuyển có hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định và căn cứ các tiêu chí tuyển chọn sẽ sơ tuyển ứng viên để đề cử với phía Hung-ga-ri và trao đổi với phía Hung-ga-ri về việc xét tuyển bổ sung đối với hồ sơ nộp muộn, hồ sơ không đáp ứng đầy đủ quy định tuyển chọn của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong trường hợp vẫn còn chỉ tiêu học bổng.

Ưu tiên xem xét ứng viên có nhiều thành tích tốt trong học tập và rèn luyện, thành tích nghiên cứu khoa học (thể hiện qua các bài báo đăng trên tạp chí khoa học hoặc báo cáo tại hội nghị khoa học cấp trường trở lên và được đăng trong kỷ yếu hội nghị hoặc tham gia đê tài nghiên cứu cấp Bộ trở lên và đề tài đó đã được nghiệm thu hoặc sử dụng);

ứng viên đoạt các giải thưởng quốc tế, khu vực và quốc gia; ứng viên thuộc diện ưu tiên theo quy chế tuyển sinh đại học hiện hành; ứng viên cần đào tạo để bổ sung nguồn nhân lực theo nhu cầu sử dụng do các Bộ/Ngành và các địa phương đề nghị; ứng viên dự tuyển học bổng thạc sĩ/tiến sĩ có văn bản của cơ sở đào tạo đã tốt nghiệp đề cử học chuyển tiếp sinh; ứng viên đang là học viên cao học, nghiên cứu sinh trong nước được cơ sở đào tạo đang học đề cử dự tuyển học bổng thực tập; ứng viên có văn bản tiếp nhận học thạc sĩ/tiến sĩ/thực tập của cơ sở đào tạo tại Hung-ga-ri.

Cục Đào tạo với nước ngoài - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo kết quả sơ tuyển đến ứng viên qua email trong tháng 02/2016. ứng viên sau đó cần chuyển bổ sung đến Cục Đào tạo với nước ngoài - Bộ Giáo dục và Đào tạo 01 bộ hồ sơ bằng tiếng Anh (trình bày trên giấy khổ A4, theo chiều dọc trang giấy) trước ngày 20/02/2016, đồng thời đăng ký trực tuyến (online) tại: http://www.stipendiumhungaricum.hu trước ngày 01/3/2016 để phía Hung-ga-ri xem xét, bố trí tiếp nhận đào tạo và cấp học bổng của Chính phủ Hung-ga-ri. Hồ sơ gồm các loại giấy tờ quy định tại Phụ lục 5.

ứng viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo đề cử được Chính phủ Hung-ga-ri duyệt cấp học bổng mới thuộc diện trúng tuyển và sẽ được Bộ Giáo dục và Đào tạo (Cục Đào tạo vói nước ngoài) thông báo, hướng dẫn và giải quyết thủ tục liên quan tiếp theo để đi học tại Hung-ga-ri trong tháng 8 hoặc 9/2016. Những trường họp được phía Hung-ga-ri tiếp nhận không thuộc chương trình học bổng này, hoặc thuộc chương trình này nhưng không đáp ứng đầy đủ quy định tuyển chọn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, không dự tuyển qua Bộ Giáo dục và Đào tạo theo thông báo tuyển sinh này sẽ không được cấp bù chế độ học bổng của Chính phủ Việt Nam.

Theo thethaohangngay 

Viết bình luận: Học bổng du học Hung Ga Ri năm 2016

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247