Học phí ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn-ĐHQGHN năm 2020

Mức thu học phí các ngành học/chương trình đào tạo của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội năm học 2020 - 2021 được cập nhật cụ thể dưới đây

Dự kiến mức thu học phí các ngành học/chương trình đào tạo của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội năm học 2020 - 2021 như sau: 
 
TT Ngành học/Chương trình đào tạo Mã xét tuyển Loại CTĐT Mức học phí
năm học 2020 - 2021
Ghi chú
Theo tháng Theo tín chỉ
1 Báo chí QHX01 Chuẩn 980.000đ/tháng 260.000đ/TC Điều chỉnh từng năm học
2 Báo chí* (CTĐT CLC) QHX40 Chất lượng cao 3.500.000đ/tháng 825.000đ/TC Cố định trong toàn khóa
3 Chính trị học QHX02 Chuẩn 980.000đ/tháng 260.000đ/TC Điều chỉnh từng năm học
4 Công tác xã hội QHX03 Chuẩn 980.000đ/tháng 260.000đ/TC Điều chỉnh từng năm học
5 Đông Nam Á học QHX04 Chuẩn 980.000đ/tháng 260.000đ/TC Điều chỉnh từng năm học
6 Đông phương học QHX05 Chuẩn 980.000đ/tháng 260.000đ/TC Điều chỉnh từng năm học
7 Hàn Quốc học QHX26 Chuẩn 980.000đ/tháng 260.000đ/TC Điều chỉnh từng năm học
8 Hán Nôm QHX06 Chuẩn 980.000đ/tháng 260.000đ/TC Điều chỉnh từng năm học
9 Khoa học quản lý QHX07 Chuẩn 980.000đ/tháng 260.000đ/TC Điều chỉnh từng năm học
10 Khoa học quản lý*
(CTĐT CLC)
QHX41 Chất lượng cao 3.500.000đ/tháng 825.000đ/TC Cố định trong toàn khóa
11 Lịch sử QHX08 Chuẩn 980.000đ/tháng 260.000đ/TC Điều chỉnh từng năm học
12 Lưu trữ học QHX09 Chuẩn 980.000đ/tháng 260.000đ/TC Điều chỉnh từng năm học
13 Ngôn ngữ học QHX10 Chuẩn 980.000đ/tháng 260.000đ/TC Điều chỉnh từng năm học
14 Nhân học QHX11 Chuẩn 980.000đ/tháng 260.000đ/TC Điều chỉnh từng năm học
15 Nhật Bản học QHX12 Chuẩn 980.000đ/tháng 260.000đ/TC Điều chỉnh từng năm học
16 Quan hệ công chúng QHX13 Chuẩn 980.000đ/tháng 260.000đ/TC Điều chỉnh từng năm học
17 Quản lý thông tin QHX14 Chuẩn 980.000đ/tháng 260.000đ/TC Điều chỉnh từng năm học
18 Quản lý thông tin*
(CTĐT CLC)
QHX42 Chất lượng cao 3.500.000đ/tháng 825.000đ/TC Cố định trong toàn khóa
19 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành QHX15 Chuẩn 1.170.000đ/tháng 260.000đ/TC Điều chỉnh từng năm học
20 Quản trị khách sạn QHX16 Chuẩn 1.170.000đ/tháng 260.000đ/TC Điều chỉnh từng năm học
21 Quản trị văn phòng QHX17 Chuẩn 980.000đ/tháng 260.000đ/TC Điều chỉnh từng năm học
22 Quốc tế học QHX18 Chuẩn 980.000đ/tháng 260.000đ/TC Điều chỉnh từng năm học
23 Quốc tế học*
(CTĐT CLC)
QHX43 Chất lượng cao 3.500.000đ/tháng 825.000đ/TC Cố định trong toàn khóa
24 Tâm lý học QHX19 Chuẩn 980.000đ/tháng 260.000đ/TC Điều chỉnh từng năm học
25 Thông tin - Thư viện QHX20 Chuẩn 980.000đ/tháng 260.000đ/TC Điều chỉnh từng năm học
26 Tôn giáo học QHX21 Chuẩn 980.000đ/tháng 260.000đ/TC Điều chỉnh từng năm học
27 Triết học QHX22 Chuẩn 980.000đ/tháng 260.000đ/TC Điều chỉnh từng năm học
28 Văn hóa học QHX27 Chuẩn 980.000đ/tháng 260.000đ/TC Điều chỉnh từng năm học
29 Văn học QHX23 Chuẩn 980.000đ/tháng 260.000đ/TC Điều chỉnh từng năm học
30 Việt Nam học QHX24 Chuẩn 980.000đ/tháng 260.000đ/TC Điều chỉnh từng năm học
31 Xã hội học QHX25 Chuẩn 980.000đ/tháng 260.000đ/TC Điều chỉnh từng năm học
Ghi chú: Học phí các chương trình đào tạo chuẩn điều chỉnh hàng năm theo quy định của Nhà nước./.

>>> Xem thêm: Điểm chuẩn Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội các năm gần đây:

https://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-khoa-hoc-xa-hoi-va-nhan-van-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi-QHX.html

Theo TTHN 

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Học phí ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn-ĐHQGHN năm 2020

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường Đại học