Học phí Học viện kỹ thuật quân sự năm 2016

Học viện Kỹ thuật quân sự thông baos về việc thu học phí học kỳ I năm học 2016-2017 đối vối các khoá đào tạo cao đẳng và đại học dài hạn hệ dân sự cụ thể như sau:

Phòng Đào tạo thông báo mức thu học phí, kế hoạch thu học phí đối với các khoá đào tạo cao đẳng, đại học chính quy học kỳ I năm học 2016-2017 tại Học viện Kỹ thuật Quân sự như sau:

1. Mức thu học phí

1.1.  Đối với hệ đại học dài hạn

-    Mức thu học phí học kỳ 1 năm học 2016-2017 của sinh viên hệ đại học chính quy là: 225.000đ/ 1TCHT (Hai trăm hai lăm nghìn đồng/ một tín chỉ học tập).

-    Mức thu đối với đồ án tốt nghiệp: 3.000.000 đồng/ 01 ĐATN (Ba triệu đồng / một đồ án tốt nghiệp).

-     Số tiền của sinh viên phải nộp = số tiền học phí + 50.000 đồng (Tiền duy trì tài khoản thẻ ATM).

1.2.      Đối với hệ cao đẳng

-    Mức thu học phí của sinh viên hệ cao đẳng: 630.000 đồng/ 1 sinh viên/ 1 tháng (Sáu trăm ba mươi nghìn đồng/ một sinh viên/ một tháng).

-   Học viện thu học phí theo từng học kỳ, một học kỳ là 5 tháng.

  1. Đối tượng và phương thức thu học phí

2.1.      Đối với hệ đại học dài hạn

-    Đối với sinh viên hệ đại học dài hạn khoá 11, 12, 13, 14: Học viện thu theo hình thức quét qua hệ thống tài khoản thẻ ATM được mở tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Đống Đa.

-    Đối với sinh viên hệ đại học dài hạn khóa 15 : Học viện thu trực tiếp bằng tiền mặt tại thời điểm nhập học. Học kỳ I năm học 2016-2017, tất cả sinh viên học 15 tín chỉ học tập, học phí phải nộp là 3.375.000 đ.

-   Ngân hàng tự động quét thu tiền học phí từ tài khoản của sinh viên theo lịch quét (theo đúng tài khoản cá nhân BIDV mà Học viện thông báo).

-   Sinh viên, phụ huynh khi nộp tiền vào tài khoản để đỏng học phí tại cảc chi nhánh của BIDV trên toàn quốc phải nộp phí chuyển nhượog như sau:

+ Nếu nộp tại BIDV ừên địa bàn Hà Nội: Miễn phí

+ Nếu nộp tại BIDV khác địa bàn Hà Nội: Mức phí là 11.000đ/1 lần nộp.

+ Nếu nộp khác hệ thống BIDV thì mức phí sẽ do ngân hàng đó quy định.

2.2.       Đối với hệ cao đẳng

Sinh viên nộp tiền mặt tại Bộ phận giao dịch sinh viên dân sụ; tầng 1, nhà S4.

3. Thời gian thu học phí

-   Học viện tổ chức thu học phí từ 8h00 ngày 29/8/2016 đến 16h30 ngày 12/9/2016!

Sinh viên không nộp học phí đúng thời gian trên sẽ bị nâng mức cảnh cáo kỷ luật học đường, bị xem xét đình chỉ học tập, buộc thôi học theo Điều 30 “Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng chính quy theo học chế tín chỉ hệ dân sự tại Học viện KTQS” (Ban hành kèm theo Quyết định sổ 2568/QĐ-HV ngày 18/7/2016 của Giám đốc Học viện), cụ thể như sau:

-    Sinh viên nộp học phí từ ngày 13/9/2016 đến 16h30 ngày 10/10/2016 (tỉnh theo thòi gian tài khoản ngân hàng nhận được tiền) sẽ bị nâng ỡỉ mức cảnh cáo kỷ luật học đường;

-    Sinh viên nộp học phí sau 16h30 ngày 10/10/2016 sẽ bị nâng 02 mửc cảnh cáo kỷ luật học đường và bị tình chỉ học tập 01 học kỳ chính nếu vi phạm lần đầu, bị buộc thôi học nếu vi phạm lầu 2.

Chủ ý; Cảnh cáo về kỷ luật học đường có 4 mức (1, 2, 3,4), cỏ tính tích lũy nhưng không có tính giảm nhẹ. Sinh viên bị cảnh cáo kỷ luật bọc đường mức 4 sẽ bị xem xét buộc thôi học.

Theo học viện kỹ thuật quân sự

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Học phí Học viện kỹ thuật quân sự năm 2016

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH