Học viện Báo chí và Tuyên truyền đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2017

Trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2017, như sau:

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2017, như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển sinh: 60.

- Ngành Báo chí học: 10 chỉ tiêu;

- Ngành Chính trị học, chuyên ngành Công tác tư tưởng: 10 chỉ tiêu;

- Ngành Triết học: 10 chỉ tiêu;

- Ngành Xuất bản: 10 chỉ tiêu;

- Ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước: 10 chỉ tiêu;

- Ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam: 10 chỉ tiêu.

2. Thời gian tuyển sinh: Tuyển sinh một đợt vào tháng 10/2017.

3. Hình thức và thời gian đào tạo :

a. Hình thức đào tạo: Các lớp NCS được tổ chức đào tạo theo hình thức tập trung liên tục.

b. Thời gian đào tạo:

- Đối với người đã có bằng thạc sĩ: 3 năm tập trung liên tục;

- Đối với người có bằng đại họcngành đúngnhưng chưa có bằng thạc sĩ ngành phù hợp là 4 năm tập trung liên tục.

4. Điều kiện dự tuyển

Người dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ phải đáp ứng các điều kiện sau:

a.Có bằng tốt nghiệp đại họcngành đúngloại giỏi trở lên hoặc bằng thạc sĩngành phù hợp (Danh mục ngành phù hợp trình độ thạc sĩ để tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đính kèm Thông báo này).

b. Là tác giả 01 bài báo hoặc báo cáo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển.

c. Người dự tuyển là công dân Việt Nam phải có một trong những văn bằng, chứng chỉ minh chứng về năng lực ngoại ngữ sau:

-Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cho người học toàn thời gian ở nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong quá trình học tập là tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài khác;

-Bằng tốt nghiệp đại học các ngành ngôn ngữ nước ngoài do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp;

-Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 45 trở lên hoặc Chứng chỉ IELTS (Academic Test) từ 5.0 trở lên do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển; 

-Người dự tuyển đáp ứng quy định tại điểm a khoản này khi ngôn ngữ sử dụng trong thời gian học tập không phải là tiếng Anh; hoặc đáp ứng quy định tại điểm b khoản này khi có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài không phải là tiếng Anh; hoặc có các chứng chỉ tiếng nước ngoài khác tiếng Anh ở trình độ tương đương (quy định tại Phụ lục kèm theo Thông báo này) theo quy định tại điểm c khoản này do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển thì phải có khả năng giao tiếp được bằng tiếng Anh trong chuyên môn (có thể diễn đạt những vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn cho người khác hiểu bằng tiếng Anh và hiểu được người khác trình bày những vấn đề chuyên môn bằng tiếng Anh).

          d.Người dự tuyển là công dân nước ngoàiphải có trình độ tiếngViệt tối thiểu từ Bậc 4 trở lên theoKhung năng lực tiếng Việt dùngcho người nước ngoài.

e. Đạt đủ điều kiện về kinh nghiệm quản lý và thâm niên công tác theo yêu cầu cụ thể của từng ngành dự tuyển theo quy định.

5. Hồ sơ dự tuyển nghiên cứu sinh gồm có:

1.

Phiếu đăng ký dự tuyển đào tạo tiến sĩ (theo mẫu);

2.

Công văn cử đi dự tuyển của cơ quan quản lý (nếu có);

3.

Sơ yếu lý lịch (theo mẫu);

4.

Bản sao văn bằng, bảng điểm tốt nghiệp đại học, văn bằng và bảng điểm thạc sĩ, chứng chỉ ngoại ngữ (có công chứng);

5.

08 bản sao minh chứng kinh nghiệm nghiên cứu khoa học (đóng thành quyển gồm trang bìa, trang mục lục và toàn bộ bài báo khoa học, có bảng kê khai danh mục ở sau trang bìa lót);

6.

08 bản Đề cương nghiên cứu;

  Đề cương nghiên cứu phải thể hiện được những nội dung sau:

  - Đề tài hoặc lĩnh vực nghiên cứu của nghiên cứu sinh;

  - Lý do lựa chọn đề tài hoặc lĩnh vực nghiên cứu;

  - Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài hoặc lĩnh vực nghiên cứu;

  - Mục tiêu và mong muốn đạt được khi đăng ký đi học nghiên cứu sinh;

  - Lý do lựa chọn cơ sở đào tạo là Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

  - Kế hoạch thực hiện trong từng thời kỳ của thời gian đào tạo;

  - Những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết cũng như những chuẩn bị của thí sinh trong vấn đề hay lĩnh vực dự định nghiên cứu;

  - Dự kiến việc làm và các nghiên cứu tiếp theo sau khi tốt nghiệp;

  - Đề xuất người hướng dẫn (nếu có).

Lưu ý: Dự định đề tài nghiên cứu của thí sinh phải có chữ ký xác nhận của người được đề xuất hướng dẫn. Đề tài nghiên cứu và người hướng dẫn được đề nghị phải nằm trong Danh mục các hướng nghiên cứu và danh sách các nhà khoa học có thể nhận hướng dẫn nghiên cứu sinh của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem tại website http://tuyensinhajc.edu.vn/dao-tao-he-sau-dai-hoc.html). Những thay đổi khác phải do Giám đốc Học viện quyết định.

7.

Thư giới thiệu đánh giá phẩm chất nghề nghiệp, năng lực chuyên môn và khả năng thực hiện nghiên cứu của người dự tuyển của ít nhất 01 nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ đã tham gia hoạt động chuyên môn với người dự tuyển và am hiểu lĩnh vực mà người dự tuyển dự định nghiên cứu.

Thư giới thiệu phải có những nhận xét, đánh giá về năng lực và phẩm chất của người dự tuyển, cụ thể:

  - Phẩm chất đạo đức, đặc biệt đạo đức nghề nghiệp;

  - Năng lực hoạt động chuyên môn;

  - Phương pháp làm việc;

  - Khả năng nghiên cứu;

  - Khả năng làm việc theo nhóm;

  - Điểm mạnh và yếu của người dự tuyển;

  - Triển vọng phát triển về mặt chuyên môn;

  - Những nhận xét khác và mức độ ủng hộ, giới thiệu thí sinh học nghiên cứu sinh.

8.

Bản sao có công chứng các giấy tờ hợp pháp về đối tượng ưu tiên (nếu có);

9.

Các giấy tờ xác nhận thâm niên nghề nghiệp (nếu có);

10.

04 ảnh 4 x 6 cho vào phong bì ghi rõ họ tên;

11.

03 phong bì có tem và ghi rõ địa chỉ liên hệ của thí sinh (Địa chỉ trên phong bì thư phải ghi rõ ràng, đầy đủ thông tin người nhận chuyển theo đường bưu điện và số điện thoại liên hệ).

6. Thời gian phát hành và nhận hồ sơ xét tuyển NCS:

- Phát hành và nhận hồ sơ: từ ngày 01/6/2017 đến hết ngày 29/9/2017.

Hồ sơ dự thi đã nộp không trả lại.

- Địa điểm nhận hồ sơ : Phòng Tuyển sinh và Quản lý chương trình, Ban Quản lý đào tạo, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 36 Xuân Thuỷ, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại liên hệ: (04) 37.546.963 (số máy lẻ 306).

- Lệ phí (nộp cùng hồ sơ):

+ Lệ phí đăng ký dự tuyển: 60.000đ/người dự tuyển;

+ Lệ phí xét tuyển NCS: 200.000đ/người dự tuyển;

7. Kế hoạch tuyển sinh NCS:

- Thời gian học bổ sung kiến thức: Học bổ sung kiến thức sau khi trúng tuyển.

Xét tuyển hồ sơ NCS:  Dự kiến vào 2 ngày 14 và 15 tháng 10/2017.

Theo TTHN

Viết bình luận: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2017

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247