Học viên Biên Phòng công bố phương án tuyển sinh 2017

Năm 2017, Học viên Biên Phòng xét tuyển 205 chỉ tiêu hệ quân sự

1. Đối tượng tuyển sinh:

- Hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ theo quy định của pháp luật về nghĩa vụ quân sự, có thời gian phục vụ tại ngũ 12 tháng trở lên (tính đến tháng 4/2017); Quân nhân chuyên nghiệp; Công nhân viên quốc phòng phục vụ đủ 12 tháng trở lên (tính đến tháng 9/2017). - Nam thanh niên ngoài Quân đội (kể cả quân nhân đã xuất ngũ), số lượng đăng ký dự tuyển không hạn chế.

2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh thí sinh Nam trong cả nước; trong đó có phân chia tỉ lệ theo hộ khẩu thường trú: Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở khu vực phía Bắc (tính từ Quảng Bình trở ra): 45%, thí sinh có hộ khẩu thường trú ở các tỉnh phía Nam, được xác định theo từng quân khu, đó là: Quân khu 4 (gồm 02 tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế): 04%, Quân khu 5: 14%, Quân khu 7: 17%, Quân khu 9: 20%.

3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển; Ghi chú: Xét tuyển trên cơ sở sử dụng kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017.

4. Chỉ tiêu tuyển sinh:

TT

Ngành học

Ký hiệu trường

Mã Ngành

Môn xét tuyển

Tổng

chỉ tiêu

I

Các ngành đào tạo đại học quân sự

BPH

 

1. Văn, Sử, Địa

2.Toán, Lý, Tiếng Anh

245

1

Ngành Biên phòng

BPH

52860206

1. Văn, Sử, Địa

2.Toán, Lý, Tiếng Anh

205

a

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc

 

92

+ Thí sinh Nam tổ hợp C00

 

78

+ Thí sinh Nam tổ hợp A01

 

14

b

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK4 (Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế)

 

08

+ Thí sinh Nam tổ hợp C00

 

07

+ Thí sinh Nam tổ hợp A01

 

01

c

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK5

 

29

+ Thí sinh Nam tổ hợp C00

 

24

+ Thí sinh Nam tổ hợp A01

 

05

d

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK7

 

35

+ Thí sinh Nam tổ hợp C00

 

29

+ Thí sinh Nam tổ hợp A01

 

06

e

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK9

 

41

+ Thí sinh Nam tổ hợp C00

 

34

+ Thí sinh Nam tổ hợp A01

 

07

2

Ngành Luật

BPH

52380101

1. Văn, Sử, Địa

2.Toán, Lý, Tiếng Anh

40

a

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc

 

 

 

18

+ Thí sinh Nam tổ hợp C00

 

 

 

15

+ Thí sinh Nam tổ hợp A01

 

 

 

03

b

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK4 (Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế)

 

 

 

01

+ Thí sinh Nam tổ hợp C00

 

 

 

01

+ Thí sinh Nam tổ hợp A01

 

 

 

0

c

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK5

 

 

 

06

+ Thí sinh Nam tổ hợp C00

 

 

 

05

+ Thí sinh Nam tổ hợp A01

 

 

 

01

d

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK7

 

 

 

07

+ Thí sinh Nam tổ hợp C00

 

 

 

06

+ Thí sinh Nam tổ hợp A01

 

 

 

01

e

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK9

 

 

 

08

+ Thí sinh Nam tổ hợp C00

 

 

 

07

+ Thí sinh Nam tổ hợp A01

 

 

 

01

II

Các ngành đào tạo đại học dân sự

BPH

52140208

Văn, Sử, Địa

80

1

Quốc phòng - An ninh

BPH

52140208

Văn, Sử, Địa

80

* Tuyển 05 chỉ tiêu đi đào tạo ở nước ngoài.

Theo thethaohangngay

Viết bình luận: Học viên Biên Phòng công bố phương án tuyển sinh 2017

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!